Författare Titel Utgivningsår Rapport-titel Rapport

advertisement
Författare
B. Lndqvist, A. Woodhouse
S. Hornborg
K. Båth
Titel
Utgivningsår
Klimatavtryck av rotfrukter, grönsaker och kryddor: analys av 10 2014
produkter odlade i Sverige
Broadening the perspective on seafood production 2014
”Hot‐spots” i kylkedjan
2014
Sonesson, U., Lorentzon, K., Florén, B., Krewer,
C., Nilsson, K., Kumm, K.‐I., Woodhouse, A. Hållbara matvägar – resultat och analys. Stenberg, B., Sonesson, U., Stenberg, M. Hållbara matvägar – utgångs‐ och lösningsscenarier för växtodling
Sonesson, U., Lorentzon, K., Andersson, A., Barr,
U.‐K., Borch, E., Brunius, C., Hamberg, L.,
Lindbom, I., Nielsen, T., Normann, A., Åström, A., Hållbara
matvägar
–
referens‐
och
lösningsscenarier
Östergren, K
brödveteproduktion och framställning av styckbröd. Wall, H., Barr, U.‐K., Borch, E., Brunius, C.,
Gunnarsson, S., Hamberg, L., Lindbom, I.,
Lorentzon, K., Nielsen, T., Nilsson, K., Normann,
A., Salomon, E., Sindhöj, E., Sonesson, U., Hållbara
matvägar
–
referens‐
och
lösningsscenarier
Sundberg, M., Åström, A., Östergren, K. kycklingproduktion och framställning av fryst kycklingfilé. Rapport‐titel
SIK‐rapport
Rapport‐
nummer
894
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
893
892
891
SIK‐rapport
890
SIK‐rapport
889
SIK‐rapport
888
SIK‐rapport
887
SIK‐rapport
886
SIK‐rapport
885
SIK‐rapport
884
SIK‐rapport
883
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2014
2014
Tillgänglig som pdf
för
2014
Tillgänglig som pdf
för
2014
Göransson, Leif., Barr, U.‐K., Borch, E., Brunius,
C., Florén, B., Gunnarsson, S., Hamberg, L.,
Lindbom, I., Lorentzon, K., Nielsen, T., ,
Normann, A., Salomon, E., Sindhöj, E., Sonesson, Hållbara matvägar – referens‐ och lösningsscenarier för grisproduktion
U., Sundberg, M., Åström, A., Östergren, K. och framställning av rökt skinka. 2014
2014
Bertilsson, J., Barr, U.‐K., Borch, E., Gunnarsson,
S., Hamberg, L., Lindbom, I., Lorentzon, K.,
Lundh, Å., Nielsen, T., Nilsson, K., Normann, A.,
Salomon, E., Sindhöj, E., Sonesson, U., Sundberg, Hållbara matvägar – referens‐ och lösningsscenarier för mjölkproduktion
M., Åström, A., Östergren, K. och framställning av konsumtionsmjölk och lagrad ost. 2014
Hessle, A., Barr, U.‐K., Borch, E., Brunius, C.,
Florén, B., Gunnarsson, S., Hamberg, L., Lindbom,
I., Lorentzon, K., Nielsen, T., Normann, A.,
matvägar
–
referens‐
och
lösningsscenarier
för
Salomon, E., Sindhöj, E., Sonesson, U., Sundberg, Hållbara
nötköttsproduktion och framställning av ryggbiff. M., Åström, A., Östergren, K. Mikrobilogiska risker i grönsakskedjan ‐ lathund för odlare och 2014
P. Arinder
odlarorganisation
P. Arinder
2014
Mikrobiologiska risker i grönsakskedjan ‐ lathund för grossist och handel
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
K. Östergren
B. Landqvist
B. Landqvist
U. Sonesson
A. Åström, A. Normann
M. Prim
G. Zetterberg
P. Arinder
P. Arinder
P. Arinder
P. Arinder
FUSIONS definitional frameword for food waste (FP7‐rapport)
2014
Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en 2014
internationell utblick. Ekotoxicitet och markanvändning – jämförelse mellan olika foderstater för 2014
grisar
Hållbara matvägar – arbetsmetodik och utgångsscenarier
2012
Konsumenters livsmedelsval – hur, varför och när?
2014
Den nya skolmåltiden
2014
Utvärdering av projektet Lolog i Falköpings och Vänersborgs kommuner
2014
Dekontaminering av bladgrönsaker i förädlingsledet
2014
Mikrobiologiska risker i grönsakskedjan –Lathund för odlare och
odlarorganisationer
2014
Mikrobiologiska analyser av grönsaker
2014
879
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
878
877
876
875
SIK‐rapport
SIK‐rapport
874
873
SIK‐rapport
SIK‐rapport
872
871
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
870
869
868
867
SIK‐rapport
SIK‐rapport
866
865
SIK‐rapport
864
SIK‐rapport
SIK‐rapport
863
862
SIK‐rapport
861
SIK‐rapport
860
SIK‐rapport
859
2013
SIK‐rapport
858
2013
2012
SIK‐rapport
SIK‐rapport
857
856
2014
2013
2013
2013
Minskat svinn i livsmedelskedjan ‐ et helhetsgrepp. Slutrapport.
Certification schemes (RTRS and ProTerra) in Brazilian soy : Use of
pesticides and cropping systems
Livscykelanalys av industrispenat (Spinacia oleracea L.) ‐ Miljöpåverkan i
A. Aronsson
samband med produktion
LCA of food transports and tomato production
C. Krewer Pesticide use and freshwater ecotoxic impacts in biofuel feedstock
M. Nordberg
production: a comparison between maize, rapeseed, Salix, soybean,
sugarcane and wheat.
Comparison of the consumers’ expected and actual perception of food
J. Eckardt, K. Wendinc, A. Holmer, A. Åström
investigated by Napping
Cleaning technology in high temperature food processing. A literature
K. Hagstöm
review
Life Cycle Inventories of three Norwegian post‐farm food supply chains –
U. Sonesson, M. Wallman, K. Nilsson
dairy, meat and bread
B. Albinsson, K. Wendin and A. Åström
Handbok i sensorisk analys . Rev. uppl.
J. Gustafsson, C. Cederberg, U. Sonesson, A. The methodology of the FAO study: Global Food Losses and Food Waste ‐
Emanuelsson
extent, causes and prevention”‐ FAO, 2011
J. Forsman
Green lean : en strategi för hållbar verksamhetsutveckling
2013
2013
I. Lindbom, J. Gustafsson, B. Sundström
C. Cederberg
881
880
SIK‐rapport
SIK‐rapport
Mikrobiologiska risker i grönsakskedjan –Lathund för grossist och handel
Kvalitetsstandarder för odling och förädling av bladgrönsaker Behandling av frö med väteperoxid
Mikrobiologisk riskbedömning – grönsakskedjan Influence of time pressure and justification on consumer food choice : A
case study with vanilla yoghurt in a simulated shopping like setting
P. Arinder
P. Arinder
P. Arinder
A. Normann
SIK‐rapport
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2013
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2013
2013
2013
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2013
2013
2013
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
S. M. P. Bennet
A. Normann
A. Emanuelsson
A. Normann
B. Landquist and M. Berglund
T. Steglich
C. Krewer and J. Forsman
P. Lopez Sanches
K. Östergren
K. Wendin
Ecotoxicity in LCA ‐ a review of methods and assessment of the ecotoxic
impact of pesticide use in Swedish winter wheat and Brazilian soybean
production
Consumer food choice ‐ how, why and when?
Quantifying overfishing and ecosystem impacts related to seafood
products
A sensory characterization of bread and youghurt : using the partial
Napping method on an untrained consumer panel
Potentialer för jordbruket som kolsänka
Pasta as an example for structure and dynamics of carbohydrate rich food
materials
Evaluation of food transport calculation tools
Microstructure and Rheological Properties of Plant Particle Suspensions
Prepared Using Different Physical Treatments
2012
2012
SIK‐rapport
SIK‐rapport
855
854
2012
SIK‐rapport
852
2012
2012
SIK‐rapport
SIK‐rapport
851
850
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2012
2012
SIK‐rapport
SIK‐rapport
849
848
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2012
SIK‐rapport
847
REELIV‐redskap för effektiv och resurssnål livsmedelsproduktion
2012
2012
Den goda måltiden för äldre med specifika behov
Environmental impacts from livestock production with different animal
welfare potentials‐a literature review
2012
SIK‐rapport
SIK‐rapport
846
845
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
SIK‐rapport
844
Tillgänglig som pdf
2012
SIK‐rapport
843
Tillgänglig som pdf
2012
2012
SIK‐rapport
SIK‐rapport
842
841
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2012
SIK‐rapport
840
Tillgänglig som pdf
2012
SIK‐rapport
839
Tillgänglig som pdf
C. Cederberg
B. Sundström, J. Berlin, K. Lorentzon, B.
Johansson
REELIV ‐ Redskap för effektiv och resurssnål livsmedelsproduktion.
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
S. Hornborg
Resurseffektivisering genom förbättrat utnyttjande av biprodukter och
spill från mejeriindustrin. Rapport från förstudie.
Lathund för klimatsmart måltidsorientering : delrapport
Eko(logiska) val med mervärden ‐ en prioritering av ekologiska livsmedel
för offentlig sektor : delrapport
Evaluating fisheries management from a life cycle perspective with new
approaches to by‐catch impacts.
B. Landquist
K. Lorentzon
Jämförelse av klimatpåverkan för ekologiskt resp. IP‐odlade gröna ärter
Verktyg för årsredovisning av klimatpåverkan : slutrapport
2012
2012
SIK‐rapport
SIK‐rapport
838
837
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
M. Nyström
U.‐K. Barr
2011
2011
SIK‐rapport
SIK‐rapport
836
835
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2012
SIK‐rapport
834
Tillgänglig som pdf
G. Tan Hui Shan
Evaluation of a measuring system for determining extensional properties
Lean för biodlare : slutrapport
Klimatpåverkan från skolmåltider‐vilka råvaruval har betydelse? (ver. 2) :
delrapport
Facially expressed emotions. In response to basic taste solutions differing
in concentration.
2011
SIK‐rapport
832
M. Wallman, C. Cederberg and U. Sonesson
C. Cederberg
Life cycle assessment of Swedish lamb production : version 2
Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter
2011
2011
SIK‐rapport
SIK‐rapport
831
830
K. Lorentzon
B. Florén, V. Sund and M. Wallman
B. Florén
V. Sund and B. Florén
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
J. Davis and M. Wallman
J. Davis
B. Raaholt
B. Raaholt
A. Petersson
M. Larsson
M. Wallenius
M. Wallenius
M. Lövenklev and P. Arinder
K. Östergren
I. Lindbom
T. Angervall and U. Sonesson
B. Sundström
T. Nielsen, K. Nilsson
E. Levenstam Bragd
C. Öhgren and M. Langton
J. Wiklund and E. Levenstam Bragd
J. Seth Caous B. Bergström
D. E. Meyer and C. Cederberg
M. Wallman and U. Sonesson
A. Broberg
K. Lorentzon
T. Gillgren
Utsläpp av växthusgaser från produktion av trädgårdsprodukter : analys
av 17 produkter odlade i Sverige‐en sammanfattning
2011
Emissions of greenhouse gases from production of horticultural products
: analysis of 17 products cultivated in Sweden
2011
SIK‐rapport
829
Tillgänglig som pdf
SIK‐rapport
828
Tillgänglig som pdf
2011
2011
SIK‐rapport
SIK‐rapport
826
825
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2011
SIK‐rapport
824
2011
2011
2011
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
823
822
821
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2011
2011
2011
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
820
819
818
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2011
SIK‐rapport
817
Tillgänglig som pdf
2010
SIK‐rapport
816
2010
2010
SIK‐rapport
SIK‐rapport
815
814
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Smakliga rätter för ökad konsumtion av nyttiga vegetabilier : slutrapport 2010
Metoder för bestämning av fetters kristallisationsegenskaper :
slutrapport
2010
Attachment and detachment of oral bacteria: effect of titanium surface
properties and environmental factors on a mixed culture of Streptococcus
mitis and Actinomyces oris.
2010
SIK‐rapport
813
Tillgänglig som pdf
SIK‐rapport
812
Tillgänglig som pdf
SIK‐rapport
811
2010
SIK‐rapport
810
Tillgänglig som pdf
2010
2010
SIK‐rapport
SIK‐rapport
809
808
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2010
SIK‐rapport
807
Tillgänglig som pdf
2010
2010
SIK‐rapport
SIK‐rapport
806
805
Tillgänglig som pdf
Energieffektiv och innovativ tillverkning av livsmedel ‐ med
mikrovågsvärmning av pumpbara råvaror : slutrapport ‐ kortfattad version
Energieffektiv bakning : slutrapport ‐ kortfattad version
Development and Evaluation of Robotic grippers to enable flexible
automation and hygienic handling of highly varaible and fragile food
products. Heterogeneities in polymer gels : effects on swelling and mechanical
properties
Projekt Nätverk : slutrapport
Projekt Utbildning : slutrapport
Livsmedel utan farliga bakterier ‐ listeria monocytogenes och VTEC :
slutrapport till Jordbruksverket, SJV
Säker och miljöeffektiv livsmedelslogistik
Hälsosammare och klimatsmarta charkprodukter : slutrapport
Förenklad metod för klimat‐/GWP‐beräkningar av livsmedel : slutrapport,
ver 1
SMART ‐ jobba smartare, minimera slöseriet ‐ lean production :
slutrapport
Förpackningslösning som ger minskad klimatpåverkan och högre
produktkvalitet.
Nya, hälsosamma glutenfria bröd : slutrapport
Lång hållbarhet utan mögel : slutrapport till Jordbruksverket, SJF
Pesticide use and glyphosateresistant weeds : a case study of Brazilian
soybean production
Livscykelanalys (LCA) av svensk kalkonproduktion
Utveckling av nya honungsprodukter för ökad svensk honungsproduktion
: slutrapport
Att kombinera processintegration och miljösystemanalys för totalt
minskad energiförbrukning (PIMSA)
Material properties of starch and cereal protein films and foams.
J. Berlin and V. Sund
A. Holmer
U. Sonesson, J. Davis and F. Ziegler
M. Kniola
V. Sund
B. Carlsson
B. Carlsson
J. Berlin and V. Sund
A. Holmer
C. Cederberg
C. Cederberg
C. Cederberg, D. Meyer and A. Flysjö
B. Albinsson, K. Wendin and A. Åström
F. Ziegler
L. Svanberg
M. Bülow
S. Ekman
E. Holtz
T. Gillgren
U. Sonesson
M. Wivstad, C. Cederberg and U. Sonesson
U. Sonesson, C. Cederberg and M. Wivstad
Environmental life cycle assessment (LCA) of ready meals : LCA of two
meals
2010
SIK‐rapport
804
Tillgänglig som pdf
Healthy snack preferences in Danish and Swedish school children
2010
Food production and emissions of greenhouse gases : an overview of the
climate impact of different product groups
2010
SIK‐rapport
803
Tillgänglig som pdf
SIK‐rapport
802
Tillgänglig som pdf
The Climate Change Impact of Retail Waste from Horticultural Products
SIK‐rapport
801
Tillgänglig som pdf
2010
SIK‐rapport
800
2009
2009
2009
2009
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
799
798
797
796
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2009
SIK‐rapport
795
Tillgänglig som pdf
2009
SIK‐rapport
794
Tillgänglig som pdf
2009
SIK‐rapport
793
Tillgänglig som pdf
2009
2010
SIK‐rapport
SIK‐rapport
792
791
Tillgänglig som pdf
2009
SIK‐rapport
789
Tillgänglig som pdf
2009
SIK‐rapport
788
2009
SIK‐rapport
787
2009
SIK‐rapport
786
2009
2008
2008
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
785
784
783
Tillgänglig som pdf
Användning och beroende av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden 2009
Dialog om växtskydd inom vattenskyddsområden : erfarenheter från tre
fallstudier
2009
SIK‐rapport
781
Tillgänglig som pdf
SIK‐rapport
780
Tillgänglig som pdf
Extensional rheology of foods and other fluids : a literature review
Environmental assessment of northeast arctic cod caught by long‐lines
and Alaska pollock caught by pelagic trawls
Livscykelanalys (LCA) av svenskt ekologiskt griskött
Livscykelanalys (LCA) av svenska ekologiska ägg
Klimatpåverkan från glassprodukter
Kommunikation och definition av konsistensanpassad kost i vården :
kandidatuppsats inom Kostekonomprogrammet
Greenhouse gas emissions from Swedish consumption of meat, milk and
eggs 1990 and 2005
Greenhouse gas emissions from Swedish production of meat, milk and
eggs 1990 and 2005
Life cycle inventory of greenhouse gas emissions and use of land and
energy in Brazilian beef production
Sensoriska tillämpningar inom industrin
Life cycle assessment of southern pink shrimp products from Senegal : an
environmental comparison between artisanal fisheries in the Casamance
region and a trawl fishery based in Dakar
Fat migration, fat bloom and cracking in chocolate pralines : a literature
review
Systematic and objective definitions of texture modified foods in
nutritional treatments : final report
Fokusgruppsundersökning : definitioner och mätning av olika
kostkonsistenser : delrapport
Drying behaviour and energy efficiency during microwave convective
drying of porous materials and foods
Material properties of cereal protein films
Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg (ver.2)
Tillgänglig som pdf
L. Granebring and I. Hermansson
K. Holm
C. Cederberg
T. Angervall
A. Emanuelsson
J. Hagman
A. Flysjö, C. Cederberg and I. Strid
J. Davis and U. Sonesson
M. Bülow
M. Prim
A. Sverkén
Konsten att kunna konsistensen : kartläggning av konsistensanpassad
kost för äldre i Göteborgs stad
Structure design for perception of sweetness in food gels
Utsläpp av växthusgaser i ett livscykelperspektiv för verksamheten vid
livsmedelsföretaget Berte Qvarn
Mat och klimat : en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett
livscykelperspektiv
Bycatch and discard in Senegalese artisanal and industrial fisheries for
Southern Pink Shrimp (Penaeus notialis)
Determining local diffusion properties in bio‐materials using fluorescence
recovery after photobleaching : a literature review
LCA‐databas för konventionella fodermedel : miljöpåverkan i samband
med produktion
Environmental potential of grain legumes in meals : life cycle assessment
of meals with varying content of peas
Äldres behov i relation till mat, näring och måltidssituationer
Ready meals from the consumers perspective : attitudes, beliefs,
contexts and appropriateness
Emotionella faktorers betydelse för konsumentpreferens
G. Hall and A. Åström
Minskade risker med bekämpningsmedel och minskad miljöpåverkan,
samtidigt? : en fallstudie på Findus konservärtsodling 1980‐2005
Bekämpningsmedelsanvänding i höstvete odlat enligt Svenskt Sigill åren
2002‐2004
Salivstimulering och tuggningsbehov : en pilotstudie av livsmedel med
salivstimulerande egenskaper
Dispersion coating for active food packaging : aroma interactions and
oxygen scavenging
Jämförelse av hemma hos test (HUT) och halltest (CLT) med hjälp av
Preference mapping
Consumer driven product development : a case study on health food
products for adolescents
Livscykelanalys (LCA) av norrländsk mjölkproduktion
Ultrasound Doppler based in‐line rheometry : development, validation
and application
Enhancement and characterization of films for barrier and release
applications.
Ätstudie med äldre respondenter : acceptans och preferens av
konsistensanpassade produkter
Food and health related habits, attitudes, and lifestiles of Swedish
adolescents : [focus group discussions in Gothenburg]
J. Davis, U. Sonesson and A. Flysjö
Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland
U. Sonesson
C. Cederberg, M. Wivstad and U. Sonesson
S. Ekman, G. Hall and K. Wendin
A. Nestorson
A. Sverkén, K. Wendin and A. Åström
J. Ruder
C. Cederberg, A. Flysjö and L. Ericson
J. Wiklund
M. Petersson
M. Bülow
2008
2088
SIK‐rapport
SIK‐rapport
779
778
Tillgänglig som pdf
2008
SIK‐rapport
777
Tillgänglig som pdf
2008
SIK‐rapport
776
Tillgänglig som pdf
2008
SIK‐rapport
774
Tillgänglig som pdf
2008
SIK‐rapport
773
2008
SIK‐rapport
772
Tillgänglig som pdf
2008
2007
SIK‐rapport
SIK‐rapport
771
770
Tillgänglig som pdf
2007
2007
SIK‐rapport
SIK‐rapport
769
768
Tillgänglig som pdf
2007
SIK‐rapport
767
Tillgänglig som pdf
2007
SIK‐rapport
766
Tillgänglig som pdf
2007
SIK‐rapport
765
Tillgänglig som pdf
2007
SIK‐rapport
764
2007
SIK‐rapport
763
Tillgänglig som pdf
2007
2007
SIK‐rapport
SIK‐rapport
762
761
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2007
SIK‐rapport
760
2007
SIK‐rapport
759
2007
SIK‐rapport
758
2007
SIK‐rapport
757
Tillgänglig som pdf
2006
SIK‐rapport
756
Tillgänglig som pdf
J. Ahlqvist
F. Ziegler
A.‐C. Rönner
A. Flysjö and T. Ohlsson
S. Kaufmann
K. Holm
B. Florén, A. Flysjö and K. Lorentzon
T. Gillgren
C. Lundell
F. Ziegler
S. Kaufmann, G. Hall and K. Wendin
S. Kaufmann, G. Hall, K. Wendin
S. Ekman
E. E. M. Olsson
U. Sonesson
C. Löfgren
J. Berlin
A. Fritzson
B. Walther
H. Widén
Using monolithic cryogels for direct capture of inclusion bodies during
fermentation ‐ a way to monitor the process
Environmental life cycle assessment of seafood products from capture
fisheries
Characterization of Campylobacter jejuni and C. coli from Swedish
patients and chickens : antibiotic resistance, genomic diversity and
detection
Life cycle assessment (LCA) of different Central American agro‐food
chains
Food for elderly with dysphagia : a study of sensory and instrumental
characteristics of texture modified carrot products
2006
SIK‐rapport
755
2006
SIK‐rapport
754
2006
SIK‐rapport
753
2006
SIK‐rapport
752
2006
SIK‐rapport
751
2006
2005
SIK‐rapport
SIK‐rapport
750
749
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2006
SIK‐rapport
748
Tillgänglig som pdf
2006
SIK‐rapport
747
2007
2006
SIK‐rapport
SIK‐rapport
746
745
Metod för utvärdering av miljöåtgärder realiserbara genom styrmedel
2006
Konsumentanalys
och
tidsdynamisk
sensorisk
analys
:
konsistensanpassade kött‐ och morotsprodukter för äldre personer med
dysfagi
2006
Jet impingement and infrared heating of cylindrical foods : flow and heat
transfer studies
2005
SIK‐rapport
744
SIK‐rapport
743
SIK‐rapport
742
2005
SIK‐rapport
741
2005
SIK‐rapport
740
2005
SIK‐rapport
739
2005
SIK‐rapport
738
2005
SIK‐rapport
737
2005
SIK‐rapport
736
The relations between food structure and sweetness : a literature review
Ekologiska produkters miljönytta
Mechanical, microstructural and barrier properties of agricultural
biopolymer films and foams : a literature review
Flow‐induced structure formation in phase‐separated biopolymer
systems
Environmental life cycle assessment of Norway lobster (Nephrops
norvegicus) caught along the Swedish west coast by creels and
conventional trawls : a data report
Influence of chewing and swallowing on flavour perception
Environmental assessment of future day farming systems :
quantifications of two scenarios from the FOOD 21 synthesis work
Microstructure and gelation behaviour of high methoxyl and low
methoxyl pectin gels and their mixtures
Environmental improvements of the post‐farm dairy chain : production
management by systems analysis methods
Energy efficiency in the meat processing industry : opportunities for
process integration
Flow processing and gel formation for producing biopolymer drops with
functional shapes and diffusion properties
Reuse and recycling of food packaging : odour related aspects of the use
and misuse of PET beverage bottles
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
U. Sonesson and J. Davis
P. Munkevik
Environmental systems analysis of meals : model description and data
used for two different meals
2005
SIK‐rapport
735
2005
SIK‐rapport
734
2005
SIK‐rapport
733
2005
SIK‐rapport
732
2005
SIK‐rapport
731
Tillgänglig som pdf
S. Kaufmann
"Artificial sensory evaluation : appearance‐based analysis of ready meals"
Kartläggning av produktion och konsumtion av livsmedel i Västra
Götaland
QIM (Quality Index Method) assessment of cod and Norway lobster
caught by various fishing methods
Sensory design of easy‐to‐chew food for elderly : ingredients and
manufacturing conditions with focus on meat and carrot : literature
review
M. Petersson
Enhanced edible films of mixed biopolymers for controlled release
2005
SIK‐rapport
730
J. Brink
C. Cederberg and A. Flysjö
Structure‐failure behaviour of biopolymer gels : a literature review
Life cycle inventory of 23 dairy farms in south‐western Sweden
2005
2004
SIK‐rapport
SIK‐rapport
729
728
A. Svensson
M. Ahlgren
L. Jennergren
Active food packaging : materials and interactions : a literature review
Ready meal consumption ‐ when, where, why and by whom?
Flexible assembly of ready‐to‐eat meals
2004
2004
2004
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
727
726
725
B.‐M. Ehn
Process induced changes in IgE binding of the cow's milk allergen ?‐
lactoglobulin : influence of heat, fermentation and proteolysis
2004
SIK‐rapport
724
2004
SIK‐rapport
723
2004
SIK‐rapport
722
2004
2004
SIK‐rapport
SIK‐rapport
721
720
Tillgänglig som pdf
2004
SIK‐rapport
719
Tillgänglig som pdf
2004
2004
SIK‐rapport
SIK‐rapport
718
717
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
2003
SIK‐rapport
716
E. Holtz
Livscykelanalys (LCA) av ekologisk nötköttsproduktion i ranchdrift
Miljösystemanalys av ekologiskt griskött
Foam formation and starch gelatinization with alpha‐crystalline
emulsifiers
Development of methods to measure functional properties of
dehydrated fruits
2003
SIK‐rapport
715
Tillgänglig som pdf
V. Carlsson
Kväveförluster och energianvändning på mjölkgårdar i västra Sverige
2004
SIK‐rapport
714
Tillgänglig som pdf
B. Florén, J. Davis and C. Cederberg
H. Evenbratt
C. Cederberg and A. Flysjö
A. Johansson
T. Angervall
A. Jacobsson
S. Ahlgren
C. Cederberg and B. Nilsson
C. Cederberg and B. Nilsson
G. Richardson
Environmental assessment of future pig farming systems : quantifications
of three scenarios from the FOOD 21 synthesis work
Development of a new gustatory test based on taste identification and
intensity judgement
Utveckling av förbättringsarbetet i befintliga miljöledningssystem inom
livsmedelsindustrin
Quality aspects of modified atmosphere packaged broccoli
Environmental impact of chemical and mechanical weed control in
agriculture : a comparing study using Life Cycle Assessment (LCA)
methodology
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
Tillgänglig som pdf
L. Malmén
AVEK : livsmedelsavfall i ekonomiskt och ekologiskt hållbar hantering
2003
SIK‐rapport
713
Tillgänglig som pdf
C. Olsson
K. Wendin
Structure‐control of the rheological behaviour of particulate gels.
2003
Luktsinnets fysiologi
2003
Rheological in‐line techniques based on ultrasound Doppler methods for
the food industry : a literature survey
2003
SIK‐rapport
SIK‐rapport
712
711
Tillgänglig som pdf
SIK‐rapport
710
SIK‐rapport
SIK‐rapport
709
708
SIK‐rapport
707
SIK‐rapport
706
SIK‐rapport
705
SIK‐rapport
704
Tillgänglig som pdf
2002
SIK‐rapport
703
Tillgänglig som pdf
2002
2002
SIK‐rapport
SIK‐rapport
702
701
Tillgänglig som pdf
2002
SIK‐rapport
699
Tillgänglig som pdf
2002
SIK‐rapport
696
Tillgänglig som pdf
2002
2002
SIK‐rapport
SIK‐rapport
695
694
Tillgänglig som pdf
2002
2001
SIK‐rapport
SIK‐rapport
693
692
2001
SIK‐rapport
691
2001
SIK‐rapport
690
Environmental assessment of seafood with a life‐cycle perspective
2001
Impingement cooling of solid foods : flow modelling, heat transfer and
texture effects : a literature survey
2001
SIK‐rapport
689
SIK‐rapport
688
J. Wiklund
U. Sonesson, H. Janestad and B. Raaholt
L. Hamberg
E. E. M. Olsson
A. Hansson
A. Bengtzon
F. Prothon E. Olsson, H. Janestad and L. Ahrné
A. Bengtzon
S. Isaksson
K. Wendin
F. Ziegler
M. Erlandsson
M. H. Eide
U. Wählby
J. Berlin
Energy for preparation and storing of food : models for calculation of
energy use for cooking and cold storage in households
2003
Shaping of food microstructures
2003
Modelling of jet impingement heat transfer for cooling of cylindrical
foods
2003
Aroma partition and release from soft drinks, jam, and jellied sweets
2003
Differences in sensory perceptions and preferences between elderly and
young consumers.
2002
Combined dehydration methods. From fresh fruit to high‐quality
ingredients.
2002
A method for indirect measurements of thermal properties of foods
Ageing and changes in the chemical senses related to food perception : a
literature review
Tubular microwave heating
Konsistensanpassade livsmedel : vad är det?, vem äter det?, hur smakar
det? : en litteraturstudie
Environmental assessment of a Swedish, frozen cod product with a life‐
cycle perspective : a data report
Ett användarvänligt dokumentationsformat för livscykelanalysdata (LCA)
baserat på SPINE
Life cycle assessment (LCA) of industrial milk production
Heat and mass transfer in impingement cooking : aspects of food quality
Life cycle inventory (LCI) of semi‐hard cheese
Microbiology in the pulsed electric field (PEF) processing : a literature
K. Aronsson
review
Effektivare miljöledning genom samordning : praktiska råd om
samordning av ledningssystem för miljö, kvalitet och hälsa samt
M. Johansson, K. Lorentzon and U. Gotthardsson elektronisk dokumenthantering
F. Ziegler
E. E. M. Olsson
Tillgänglig som pdf
S. Hjalmarsson, S. Berg and S. Zackrison
T. Funebo
B. Nilsson and K. Lorentzon
Späckats charkhandbok
Livscykelanalys av äppelproduktion : fallstudier för Sverige, Nya Zeeland
och Frankrike : sammanfattning
Life cycle assessment of apple production : case studies for Sweden, New
Zealand and France
Deformation and break‐up of drops and filaments in laminar flow : a
literature review
Mjölkkedjans miljöpåverkan : en miljösystemanalys av framtidscenarier
av försörjningskedjan för mejeriprodukter
Ett användarvänligt dokumentationsformat för livscykelanalysdata (LCA)
baserat på SPINE : slutrapport
Food related habits and attitudes of Swedish elderly : focus group
discussions and interviews
Livscykelinventering av butiker : data och metoder för att beräkna
butikens roll vid LCA av livsmedel
Hantering av oförpackad matpotatis i butik
Aroma and flavor in liquid beet sugar processing
LCA software survey
Miljöanpassad produktutveckling : ett samarbete mellan
industriforskningsinstituten
Electrical continuous flow heating of meat and other foods : a literature
review
Edible and biodegradable whey protein films as barriers in foods and
food packaging
Microwave‐assisted air‐dehydration of fruits and vegetables : processing
conditions and product quality
Energi‐ och miljöpåverkan inom mejerier
C. Löfgren
Pectins : structure and gel forming properties : a literature review
M. Stadig
M. Stadig
B. Walther
U. Sonesson and J. Berlin
M. Erlandsson
G. Hall
K. Carlson and U. Sonesson
P. Mokarami
P. Pihlsgård
A. K. Jönbrink
J. Lundgren
S. Isaksson
M. Anker
M. Zackrisson, M. Enroth and A. Widing
G. Richardson
K. Andersson and T. Ohlsson
A. Hansson
B. Mattsson
V. Johannisson and P. Olsson
2001
SIK‐rapport
686
2001
SIK‐rapport
684
2001
SIK‐rapport
683
2001
SIK‐rapport
682
2001
SIK‐rapport
681
2001
SIK‐rapport
680
2001
SIK‐rapport
678
2000
2000
2000
2000
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
676
675
674
672
2000
SIK‐rapport
671
2000
SIK‐rapport
670
2000
SIK‐rapport
669
2000
2000
SIK‐rapport
SIK‐rapport
667
666
2000
SIK‐rapport
665
1999
SIK‐rapport
664
1999
1999
SIK‐rapport
SIK‐rapport
663
662
1999
SIK‐rapport
661
Environmental life cycle assessment (LCA) of agricultural food production 1999
Energiåtgång från jord till bord för råvara, hel‐ och halvfabrikat :
energiåtgång vid matberedning i hemmet
1997
SIK‐rapport
660
SIK‐rapport
659
Miljöledningssystem : papperstiger eller kraftfullt verktyg : utvärdering av
miljömässig och ekonomisk effektivitet av ISO 14001 och EMAS : en
undersökning baserad på enkät och intervjuer med sammanlagt 200
svenska miljöcertifierade företag 1999
The effect of emulsifiers and baking conditions on the sponge cake foam :
a literature review
Livscykelanalys av livsmedelsprodukter och produktionssystem
Flavour partitioning and flavour release in relation to the physical
properties of the food : a literature review
Tillgänglig som pdf
A. Samuelsson
Preservation effects by lactic acid ‐ fermentation : a literature review
1999
SIK‐rapport
658
K. Wendin
Chemical senses and food quality perception : a literature review
Cereal‐ and microbial phytases : phytate degradation, mineral binding
and absorption
Particle aggregation under shear : a literature review
Life cycle inventory (LCI) of fertiliser production : fertiliser products used
in Sweden and Western Europe
Life cycle assessment (LCA) of carrot purée : case studies of organic and
integrated production
Lipid oxidation in fillets of herring (Clupea harengus) during processing
and storage
Diffusion of water in foods during heating
Miljöeffekter av jordbrukets markanvändning : fallstudier av raps, soja
och oljepalm = Environmental impact of land use in agriculture : case
studies of rape seed, soybean and oil palm
Bacillus cereus : adhesion ability to biological and non‐biological surfaces,
enterotoxins, characterization
Structure‐related rheology of colloidal biopolymer mixtures : a literature
review
1999
SIK‐rapport
657
1999
1999
SIK‐rapport
SIK‐rapport
656
655
1999
SIK‐rapport
654
1999
SIK‐rapport
653
1998
1998
SIK‐rapport
SIK‐rapport
652
651
1998
SIK‐rapport
650
1998
SIK‐rapport
649
1998
SIK‐rapport
648
1998
1998
SIK‐rapport
SIK‐rapport
647
646
1998
SIK‐rapport
645
1998
SIK‐rapport
644
1998
SIK‐rapport
643
M. Türk
L. Hamberg
J. Davis and C. Haglund
B. Mattsson
I. Undeland
K. Thorvaldsson
L. Blix and B. Mattsson
A. Andersson
C. Olsson
K. Andersson
H. Widén
C. Cederberg
Life cycle assessment (LCA) of food products and production systems
Recycled plastics for food packaging : a literature revie
Retention of antioxidants in polymeric packing materials in contact with
various food
Microwave‐assisted air dehydration of fruits and vegetables : dielectric
properties and drying process conditions
Life cycle assessment of milk production : a comparison of conventional
and organic farming
B. Mattsson, C. Cederberg and M. Ljung
M. Sundberg
Principles for environmental assessment of land use in agriculture
Analysis of industrial microwave ovens
1990
1998
SIK‐rapport
SIK‐rapport
642
641
V. Johannisson and P. Olsson
M. H. Eide
Miljöanalys ur livscykelperspektiv av fläskkött och vitt bröd : förstudie
1998
1998
Livsløpsanalyse for transport og produksjon av søt konsummelk
Oxidative stability of hydrothermally treated barley : optimisation of
processing conditions
1998
SIK‐rapport
SIK‐rapport
640
639
SIK‐rapport
638
SIK‐rapport
637
SIK‐rapport
636
C. Wessling
T. Funebo
A. Rutgersson
C. Välimaa and M. Stadig
K. Andersson
Växtnäring i livscykelanalys : mineralgödselanvändning i spannmålsodling 1998
Influence of reduced oxygen concentrations on lipid oxidation in food
during storage
1998
M. S. Lennersten
Light‐induced lipid oxidation and colour changes in foods : influence of
wavelength and packaging material
The properties of sugar focusing on odours and flavours : a literature
review
Microwave assisted air dehydration of fruits and vegetables : a literature
review
Rheology and microstructure of mixed biopolymer gels
Active packaging : a literature review
Livscykelanalys av äppelproduktion : fallstudier för Sverige, Nya Zeeland
och Frankrike
Image analysis : classification and measurement techniques with special
emphasis on stereology : a literature review
Food and packaging interactions affecting food quality
Phase distribution of mixed biopolymer gels in relation to process
conditions
Interactions between polymeric packaging materials, fatty foods and
food or polymer additives : a literature review
Kvalitetssäkring av räkhanteringen
Heat resistant fungi : a literature study
Edible and biodegradable films and coatings for food packaging : a
literature review
Environmental study of distribution intensive food products : a literature
review
The influence of light and packaging materials on oxidative deterioration
in foods : a literature review
M. Langton
N. Bengtsson and C. Björklund
P. Mårdén
P. Adamek
K. Thorvaldsson
Correlating microstructure with texture of particulate biopolymer gels
Guidelines för dielektriska värmningsförsök
Att arbeta med HACCP : hur och varför?
Allmänt om mögelsvampar
Diffusion of water in food materials : a literature review
1995
1995
1995
1995
1995
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
619
618
617
616
615
I. Undeland
Oxidation in fatty fish during processing and storage : a literature review
The influence of oxygen content on lipid oxidation in foods : a literature
review
Bacillus cereus, strategy for survival : a litterature review
Konfokal lasermikroskopi : inledande metodutveckling
Quality of frozen rainbow trout : effects of different freezing and thawing
treatments
Handbok för utveckling av livsmedelsprodukter och förpackningar för
mikrovågsuppvärmning
1995
SIK‐rapport
614
1995
1995
1994
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
613
612
611
1994
SIK‐rapport
610
1994
SIK‐rapport
609
M. S. Lennersten
P. Pihlsgård
T. Funebo
L. Lundin
T. Nielsen
M. Stadig
N. Johansson
F. Johansson
P. Walkenström
C. Wessling
A. Pettersson and P. Adamek
P. Adamek and U. Rönner
M. Anker
M. Høgaas
K. Andersson
A. Andersson
E. Jordansson and A.‐M. Hermansson
K. Nilsson
U. Thorsell
1998
SIK‐rapport
635
1997
SIK‐rapport
634
1997
1997
1997
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
633
632
631
1997
SIK‐rapport
630
1996
1996
SIK‐rapport
SIK‐rapport
629
628
1996
SIK‐rapport
627
1996
1996
1996
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
626
625
624
1996
SIK‐rapport
623
1996
SIK‐rapport
621
1995
SIK‐rapport
620
U. Thorsell
S. Dahl
N. Bengtsson
J. Löwenadler
Guide to the development of food products and packages for microwave
ovens : packages and products for heating in microwave ovens
Low oxygen levels in foods : measuring methods and influence on lipid
oxidation
New processes and products : an updated guide for people active in food
processing, product development and marketing
Handledning i HACCP arbete
Dissolved CO? and its growth inhibiting effect on microorganisms in MAP
model systems
1994
SIK‐rapport
608
1994
SIK‐rapport
607
1994
1994
SIK‐rapport
SIK‐rapport
606
605
1994
SIK‐rapport
604
1994
SIK‐rapport
603
1994
1993
SIK‐rapport
SIK‐rapport
602
601
F. Johansson
Modified atmosphere packaging : carbon dioxide, its interactions with
micro‐organisms and application as a food preservative : a review
Development of a system for measurement of the influence of low
oxygen levels on the oxidation of lipids
Talaromyces flavus ascospores as bioindicators
Polymer packages for food ‐ materials, concepts and interactions : a
literature review
1993
SIK‐rapport
600
K. Andersson, T. Ohlsson and P. Olsson
Life cycle assessment (LCA) of food products and production systems :
report to the Swedish Waste Research Council (AFR), June 30, 1993
1993
SIK‐rapport
599
J. Löwenadler
S. Dahl
S. Jeanson and U. Rönner
E. Nerbrink
E. Nerbrink
T. Börjesson
T. Ingemansson
M. Stading
N. Bengtsson
P. Walkenström
L. Lundin
U. Husmark
G. Elín
P. O. Risman, T. Ohlsson and H. Lingnert
C. G. Janson
Jämförelse av olika metoder för analys av Listeria : sammanfattning
Jämförelse av olika metoder för analys av Listeria
Volatile fungal metabolites as indicators of mould growth in stored
cereals
Lipid composition and deterioration in light and dark muscle of rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss)
1993
1993
SIK‐rapport
SIK‐rapport
598
597
1993
SIK‐rapport
596
1993
SIK‐rapport
595
Rheological behaviour of biopolymer gels in relation to structure
Nya processer och produkter : en guide för processtekniker,
produktutvecklare och marknadsförare
Functional properties of whey proteins : scientific background and patent
applications in low‐fat products
Binary polysaccharide systems and phase mechanisms : a literature
review
Adhesion mechanisms of bacterial spores to solid surfaces
Antagonistic properties of lactic acid bacteria : purification and
characterization of a bacteriocin produced by Lactococcus lactis ssp. lactis
SIK ‐83
Model substances and their use in microwave heating studies
Stegsvarsanalys på en valstorkningsprocess : underlag för simulering och
reglering : del av slutrapport STU/DUP maj 1991
1993
SIK‐rapport
594
1993
SIK‐rapport
593
1993
SIK‐rapport
592
1993
1993
SIK‐rapport
SIK‐rapport
591
590
1993
1993
SIK‐rapport
SIK‐rapport
589
588
1992
SIK‐rapport
587
K. Svegmark
Potato starch dispersions : structure and rheology
1992
SIK‐rapport
586
C. Andersson
Ultraljudsrengöring av ytor med ATP‐mätning som hygienkontroll
1992
SIK‐rapport
585
C. Skjöldebrand
Mätteknik "on‐line" i livsmedelsprocesser : en behovsinventering
1991
SIK‐rapport
584
C. Skjöldebrand
1991
SIK‐rapport
583
1992
1991
1991
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
582
581
580
1991
SIK‐rapport
578
1991
SIK‐rapport
577
1991
1991
SIK‐rapport
SIK‐rapport
576
575
1991
SIK‐rapport
574
K. Nilsson
A new fiber optic sensor for on line measurement of moisture in food
Nisin and other bacteriocins and bacteriocin‐like substances produced by
lactic acid bacteria : a literature review
Mätteknik för livsmedelskvalitet
The microstructure of yoghurt : a literature review
Microscopic evaluation of hydroxypropyl potato starch granules in
relation to the degrees of substitution
Utvärdering av olika mikrobiologiska metoder för validering av rengöring
: delrapport för projektet NI ‐ Aseptiska processer : mikrobiologiskt
delområde
Oxygen measurement : general principles and food applications : a
literature review
Mögelsvampar
Microwave drying : paper presented at course at INSKO, Finland, 11
September 1990
Frysprocessen och dess påverkan på fisk och fiskkvalitet : en
litteratursammanställning
1990
SIK‐rapport
573
P. Olsson, F. Larsson and G. Ekman
T. Ingemansson
Improved economy and better quality in the distribution of chilled foods :
Studier av kvalitetsförändringar och kostnadskonsekvenser vid olika
distributionsalternativ avseende temperaturkänsliga produkter
1990
Lipid metabolism and post mortem changes in fish muscle
1990
SIK‐rapport
SIK‐rapport
572
571
1990
SIK‐rapport
570
1990
SIK‐rapport
569
1990
SIK‐rapport
568
1990
1989
SIK‐rapport
SIK‐rapport
567
564
G. Elín
A. Åström
M. Langton
H.‐R. Kim
U. Selleskog and U. Rönner
S. Dahl
P. Adamek and R. Andersson
T. Ohlsson
M.‐L. Rudérus and C. Skjöldebrand
T. Ohlsson
B. Ekstrand
Stöd‐ och styrsystem inom livsmedelsindustri med flexibel produktion
Mathematical model used for simulation of heat transport in solid food
particles heated in a continuous liquid flow
Inventering av livsmedelsindustrins behov av processtyrsystem : underlag
för val av fallstudier inom STUs insatsområde DUP
Matematisk modell för simulering av värmetransport i fasta partiklar vid
uppvärmning i en strömmande vätska
Sterilization of food by microwaves
Continuous heat exchanger systems for processing of pumpable and
particulate foods
Antimikrobiella faktorer i mjölk
1989
1989
SIK‐rapport
SIK‐rapport
563
562
H.‐R. Kim
Chemically modified starches and their physicochemical properties with
emphasis on hydroxypropylated started : a literature review
1988
SIK‐rapport
560
C. Skjöldebrand
C. Skjöldebrand and M.‐L. Rudérus
C. Falk and C. Skjöldebrand
T. Ohlsson
C. Skjöldebrand and C. Falk
S. Svensson and G. Åkesson
1988
1987
SIK‐rapport
SIK‐rapport
551
548
1987
1987
SIK‐rapport
SIK‐rapport
544
543
1986
SIK‐rapport
542
1986
SIK‐rapport
541
1986
SIK‐rapport
540
1986
SIK‐rapport
539
1985
1985
1986
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
538
537
536
SIK‐rapport
535
C. Skjöldebrand
1989
Lipid degradation during production and storage of potato granules
Bakning av matbröd : en allmän orientering om bakningsteknologi : en
litteraturstudie
1985
SIK‐rapport
534
B. G. Snygg
M. Härröd and C.‐G. Andersson
M. Härröd and C.‐G. Andersson
Koldioxid som styrmedel i mikrobiella processer : orienterande
undersökning av toxinbildningsförmågan hos Clostridium botulinum
1985
Värmningsegenskaper och energiförbrukning i elkokgrytor
1985
Omrörares funktion i kokgrytor
1985
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
533
532
530
1985
SIK‐rapport
529
1985
1984
SIK‐rapport
SIK‐rapport
528
527
1984
1984
1984
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
526
525
524
S. Fors
E. Hjörleif
M. Härröd
N. Paxéus
R. Andersson
B. Drake
U. Stöllman
P. Adamek and R. Andersson
M. Lilja Hallberg
Simulering av värmetransport i fasta homogena livsmedelsprodukter
Blandning och modifiering av olika fiskmassor
Alkylpyrazines flavour compounds in food : odour characteristics of pure
alkylpyrazines and their role in heat treated malt
Antibacterial Maillard reaction products
Tekniska förutsättningar för småskalig livsmedelsindustriproduktion :
utredning
Rheological measurements and modelling of non‐Newtonian fluids for
food process applications
Förpackningsmaterial och dess inverkan på livsmedels sensoriska kvalitet
: en litteraturundersökning
Mjölksyrafermentering av grönsaker : en energisnål teknik som leder till
goda och hållbara produkter
Sensoriska livsmedelsegenskaper : registrerade ordlistor = Sensory
properties : words in use
Flavour changes in white bread during storage
Identifiering av mögelsvampar
J. Engelbrekt
Preferenser för potatis serverad vid olika temperaturer
Bättre ekonomi och produktkvalitet vid distribution av livsmedel : tid‐
och temperaturmätningar i kylkedjan
Pasta i storhushåll
Rengörings‐ och desinfektionsmedel för livsmedelsindustrin : en
sammanställning över produkter på den svenska marknaden
Pastöristering bibehåller hög produktkvalitet hos kyllagrad korv
Livsmedelsindustrins lokalisering i Sverige
Bättre ekonomi och produktkvalitet vid distribution av livsmedel : en
förstudie
1983
SIK‐rapport
523
G. Hall
Lipid oxidation in foods : a study of the development of oxidative off‐
flavours and the kinetics of volatile compound formation
1983
SIK‐rapport
521
U. Gustafsson, Y. Andersson and B. Karlström
J. Engelbrekt
U. Thorsell
C. Krall
A. Åström and Ö. Rask
J. Kahl
R. Sepp
S. Svensson
Glutenprojektet ‐ ökad användning av gluten : slutrapport till Nordisk
industrifond 1982
1983
Gluten : a bibliography of non‐food apllications
1983
Wheat gluten : a review
1983
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
519
518
517
B. Karlström
Kvalitetsförändringar vid varmhållning av livsmedel i storhushåll : [Quality changes during warm‐holding of foods in catering establishments]
1982
SIK‐rapport
514
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
513
512
510
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
499
498
496
SIK‐rapport
SIK‐rapport
489
486
SIK‐rapport
SIK‐rapport
485
484
SIK‐rapport
483
SIK‐rapport
SIK‐rapport
481
480
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
479
476
470
470
SIK‐rapport
469
1980
SIK‐rapport
465
1980
1979
1979
1979
1979
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
464
458
457
455
454
B. Karlström
R. Andersson
L. Österström and U. Gustafsson
N. Bengtsson
C. Eriksson
B. Drake
B. Karlström and L. Jonsson
B. Lundgren
B. Lundgren
R. Andersson
J. V. Rauseo
H. Lingnert
L. Jonsson
Kvalitetsförändringar vid varmhållning av livsmedel i storhushåll : [Quality changes during warm‐holding of foods in catering establishments]
1982
Fermentering av vegetabilier: en litteraturstudie
1982
Metoder och apparater i storhushåll
1982
Beräkning av potatisens kokgrad i dagens storhushåll : matberedning i
storhushåll
1982
Årsberättelse. [19]80/81
1981
Kvalitetskontroll & kvalitetsstyrning för bättre lönsamhet
1981
Hur färskt är färskt? : djupfryst, färskvaror, kylda och konserverade
produkter
1981
R&D programme 1980‐82
1980
Nitrat, nitrit och nitrosaminer i livsmedel : föredrag hållna vid
seminarium på SIK [i Göteborg] den 6‐7 maj 1980
1980
Kemiska förändringar i lagrat fett från gris
1980
Sensoriska egenskaper och deras korrelat : allmänna termer och
förklaringar
1980
Hållbarhet och hållbarhetsmärkning : seminarium på Interfoodmässan 16
oktober, 1980 [Göteborg]
1980
Årsberättelse. [19]79/80
1980
Varmhållning av potatis i olika utrustningar : inverkan på sensorisk
1980
kvalitet, askorbinsyra och vitamin B?
SIK:s forskningsprogram. 1980/81
1980
Handbok i sensorisk analys
1981
Handbok i sensorisk analys [Ljudupptagning]
2002
Nitrat, nitrit och nitrosaminer i livsmedel : seminarium på SIK, Göteborg,
6‐7 maj, 1980 : [program och preprints]
1980
Hydrolysis of edible fats caused by lipase from pseudomonas fluorescens
A survey of the domestic microwave oven market in the USA : paper
presented at the seminar: "Microwave heating of food" held at SIK 7‐8
November 1979
Antioxidative effect of Maillard reaction products
Varmhållning av torsk
Årsberättelse. [19]78/79
Programområden och projekt i SIK:s forskningsprogram 1980‐83
B. Karlström
M. Dagerskog
M. Dagerskog
x
B. Drake and B. Lundgren
S. Svensson
SIK:s forskningsprogram. 1979/80
1979
Storköksseminarium : sammanfattning av föredrag vid seminarium på SIK
den 29‐30 maj 1979
1979
SIK‐rapport
453
SIK‐rapport
452
Analys av huvudkomponenter i livsmedel : seminarium 7 december 1978 1979
SIK‐rapport
450
Bröddag : sammanfattning av seminarium på SIK den 4 april 1979
Svenska fetter : seminarium 7 december 1977
1979
1979
SIK‐rapport
SIK‐rapport
449
448
Varmhållning av potatis i luft, kväve och koldioxid : inverkan på sensorisk
kvalitet, askorbinsyra och flyktiga ämnen = [Warm‐holding of potatoes in
air, nitrogen and carbon dioxide] : [the influence on sensory quality,
1978
ascorbic acid and volatile components]
Infraröd
(IR)‐värmning
inom
livsmedelsområdet
:
en
litteratursammanställning och sammansfattning av SIK.S arbeten under
perioden 1974‐1978
1978
SIK‐rapport
447
SIK‐rapport
446
1978
SIK‐rapport
436
1977
1978
SIK‐rapport
SIK‐rapport
435
431
1978
SIK‐rapport
428
1978
SIK‐rapport
427
1978
SIK‐rapport
423
1977
SIK‐rapport
417
1977
1976
SIK‐rapport
SIK‐rapport
415
410
1976
SIK‐rapport
399
1976
SIK‐rapport
398
Stekning av livsmedel : studier av det processtekniska underlaget =
[Frying of foods] : [studies of the fundamentals for process calculation]
Snabbmetoder och automatisering inom mikrobiologin : seminarium
[Göteborg] 9 november 1977
Sensorisk analys : ordlista med förklaringar
Kvalitetspåverkande potatisenzymers värmestabilitet : [Thermostability
of quality changing enzymes in potato]
Peroxidas : värmestabilt enzym med förmåga att påverka livsmdels
kvalitet : en litteraturöversikt = [Peroxidase] : [a thermostable enzyme
S. Svensson
that can influence food quality] : [a review]
B. Lundgren, A. C. Ljunqvist, A. Granquist and C. Påverkar näringsinformation konsumenters uppfattning om produkters
Å. Åkesson
sensoriska egenskaper
Varmhållning av potatis : inverkan av tid och temperatur på sensorisk
kvalitet, vitamin B6 och askorbinsyra = [Warm holding of potatoes] : [the
influence of time and temperature on sensory quality, vitamin B6, and
B. Karlström, B. Lundgren and L. Jonsson
ascorbic acid]
Stimulus ‐ sensation ‐ satisfaction : new wing inaguration symposium
September 16‐18, 1974. 2, Sensation aspects
Clostridium botulinum
Stimulus ‐ sensation ‐ satisfaction : new wing inaguration symposium
September 16‐18, 1974. 4, Closing
Stimulus ‐ sensation ‐ satisfaction : new wing inaguration symposium
September 16‐18, 1974. 3, Satisfaction aspects
L. Jonsson and B. Karlström
Y. Andersson
I. Qvist
G. Hall
Y. Andersson
N. Bengtsson
T. Ohlsson
T. Ohlsson
B. Drake
T. Ohlsson
Y. Andersson
N. Bengtsson
B. Drake
N. Bengtsson
U. Nordebo
Stekningsgradens och varmhållningens inverkan på hamburgare :
bestämning av proteinkvalitet (PER), linolsyra och sensorisk kvalitet = [The
influence of degree of frying and of warm holding on hamburgers :
analysis of protein quality (PER), linoleic acid and sensory quality]
1976
Rheological properties of unconventional proteins : a study of the
influence of the proteins on the texture and consistency of foods
Unconventional proteins as aroma precursors : instrumental and sensory
analysis of the volatile compounds in unheated and heated model
systems
Stekning, kokning, varmhållning
Flyktiga fettoxidationsprodukters sensoriska egenskaper : en
litteraturöversikt = [Sensory properties of volatile fat oxidation products :
a literature review]
Literature review, new proteins : 1 July 1974‐30 June 1975
Stimulus ‐ sensation ‐ satisfaction : new wing inaguration symposium
September 16‐18, 1974. 1, Stimulus aspects
Kurser och seminarier hösten 1975
Kemisk konservering : seminarium den 13 mars 1975
Nyheter och problem på frysområdet : seminarium den 14‐15 januari,
1975
Upptining under hemförhållanden
Mikrovågsvärmning av livsmedel : studier av det processtekniska
underlaget
HTST‐sterilisering av fasta livsmedel : sammanställning av arbeten på SIK
1971‐1974
Psykoreologi
Mikrovågsvärmning av livsmedel : användningsmöjligheter och
begränsningar
Instrumentella bestämningar av textur/konsistensegenskaper hos
stekburgare innehållande texterat sojaprotein : [Instrumental
measurements of texture/consistency of patties containing textured soy
protein]
Current results from research at SIK on frozen convenience foods and on
temperature distribution in foods in the freezer chain
Livsmedelsreologi i bl.a. geografiskt perspektiv
Mikrovågsvärmning inom livsmedelstekniken
Mätning och tolkning av redoxpotential i biologiska system : en
litteraturstudie från biologisk synpunkt
Nya proteiner : erfarenheter och utvecklingslinjer : seminarium den 17‐
18 oktober, 1974
SIK‐rapport
397
1976
SIK‐rapport
395
1976
1976
SIK‐rapport
SIK‐rapport
393
392
1975
1975
SIK‐rapport
SIK‐rapport
391
390
1975
1975
1975
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
389
388
384
1975
1975
SIK‐rapport
SIK‐rapport
382
381
1975
SIK‐rapport
380
1975
1974
SIK‐rapport
SIK‐rapport
379
378
1975
SIK‐rapport
377
1975
SIK‐rapport
376
1975
1975
1974
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
375
374
373
1974
SIK‐rapport
372
1975
SIK‐rapport
371
E. Andersson and B. Lundberg
B. G. Snygg
I. Qvist and E. v. Sydow
U. Jonsson
M. Dagerskog
L. Jarenbäck
K. Anjou
T. Persson and E. v. Sydow
E. v. Sydow
B. Drake
Y. Andersson
B. Karlström, L. Konradsson and U. Gustafson
B. Sandström
B. Drake and B. Johansson
B. Drake
U. Jonsson
N. Bengtsson and M. Dagerskog
R. Marcuse
B. Drake
T. Ohlsson
U. Jonsson
Sensorisk analys av textur/konsistensegenskaper hos stekburgare
innehållande texturerat sojaprotein : [Sensory analysis of
texture/consistency in patties containing textured soy protein]
1975
Nitrit, nitrosamine eller botulism?
1974
Stekdagar : seminarium 18‐19 april, 1974
1974
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
370
369
368
SIK‐rapport
SIK‐rapport
367
366
SIK‐rapport
365
1974
SIK‐rapport
364
1974
1974
1974
1974
1974
1974
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
363
362
361
360
359
358
1974
SIK‐rapport
354
1974
1974
SIK‐rapport
SIK‐rapport
353
352
1974
1974
1974
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
350
349
348
1974
1973
1974
1973
1973
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
347
346
345
344
343
1973
1973
SIK‐rapport
SIK‐rapport
342
340
1973
SIK‐rapport
339
Unconventional proteins as aroma precursors in processed foods
1974
Konsumentinriktad livsmedelsforskning
1974
Development of a computer program to simulate temperature
distribution and time‐temperature exposure of packed frozen food during
handling in the distribution chain
1974
Strukturförändringar i fryslagrad torskmuskulatur : elektronmikroskopi av
myofibriller och extraherade myofibrillära proteiner
Aromen hos några vacciniumarters bär : [The aroma of the berries from
som Vaccinium species]
Kan man undvika konservsmak?
Verksamheten vid SIK 1974‐77
A comprehensive formula for the acceptance of food texture
Bacterial spores : SIK‐BFMIRA seminar, November 6‐7, 1973
Literature review, new proteins : 1 July 1973‐30 June 1974
Tid‐temperaturmätningar vid hantering av mat i några olika typer av
storhushåll
Stimulus, sensation, satisfaction : new wing inauguration symposium,
September 16‐18, 1974
Energiförbrukning vid konservering och lagring av livsmedel
Sensory evaluation of food : annotated bibliography : supplement 1968‐
1973
Mastication in food science and technology
Identifikation av de fyra grundsmakerna
Lipolytiska mikroorganismer : förekomst i livsmedel och miljöns inverkan
på lipasproduktion, lipasaktivitet och hydrolys av fetthaltiga substrat
Stekning av kött
Om stekning och fritering
Rheological properties of fat‐containing foods
Rapport från 1973 IMPI microwave power symposium
Förteckning över SIK:s skrifter : juli 1971‐december 1974 = List of SIK
publications series : July 1971‐December 1974
Förteckning över SIK:s skrifter : 1/7 1971‐30/6 1973
Granskning av TTT‐hypotesens relevans vid kyllagring av livsmedel : en
litteraturstudie
Y. Andersson
M. Dagerskog
Litteratursökning, nya proteiner : 11 januari 1972‐30 juni 1973 =
[Literature review, new proteins] : [1.1 1972‐30.6 1973]
1973
Vinster och förluster i näringsinnehåll vid teknisk bearbetning av
livsmedel : en litteraturöversikt
1973
Plenary lectures and symposia reports
1973
SIK‐rapport
338
SIK‐rapport
SIK‐rapport
337
336
T. Persson
Bakteriologiska riktvärden i livsmedel : seminarium den 22 maj 1973
Arombildning i kött
1973
1973
SIK‐rapport
SIK‐rapport
335
334
S. G. Svensson
H. Lingnert
B. Drake
R. Marcuse
P. A. Olsson and B. Nilsson
Värmeinaktivering av enzymet lipoxygenas från ärter (Pisum sativum L.)
Snabba värmebehandlingsmetoder inom livsmedelsteknologin
Konsistens och textur
Autoxydation des lipides
The time‐temperature tolerance of frozen foods
1973
1973
1973
1973
1973
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
333
332
331
329
328
1973
SIK‐rapport
324
1973
SIK‐rapport
323
B. Johansson, B. Drake and B. Berggren
R. M. Pangborn
G. Ekström
IUPAC symposium Control of mycotoxins, Kungälv ... Aug. 21‐22, 1972
Studies on flavor development in vegetables : lipoxygenase,
hemoproteins and alcohol dehydrogenase as catalysts in the formation of
aliphatic aldehydes and alcohols from lipids
Absoluttröskelvärden för smak hos natriumklorid : jämförelse mellan
Harris‐Kalmus' metod och en en‐provsmetod
Concepts in sensory analysis of foods
Värmebehandlingens inverkan på aromen hos svarta vinbär
1973
1973
1973
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
322
321
320
H. Lingnert
Naturligt förekommande skydd mot fettoxidation : en litteraturöversikt
1972
SIK‐rapport
319
Förmåner vid medlemskap i Stiftelsen Svensk konserveringsforskning
1972
SIK‐rapport
318
Förmåner vid medlemskap i Stiftelsen Svensk konserveringsforskning
Reologiapparatur tillgänglig vid SIK i november 1972
Vattenaktivitetens inverkan på bakteriesporers resistensmot värme och
gamma‐strålning
11. Welt‐Kongress der Internationalen Gesellschaft für Fettforschung
(ISF) vom 18. bis 22. Juni in Göteborg, Schweden
Varmhållningens inverkan på kvaliteten hos färdiglagad mat : [Influence
on the quality of prepared foods when keeping them at serving
temperature]
Biokatalysatorer ‐ livsmedel : seminarium den 16 mars 1972
Time‐temperature conditions in the freezer chain
Enhetsoperationer på livsmedelsområdet : teori och beräkningar : kurs
den 2‐3 februari 1972 = Unit operations in the food field : theory and
calculations
1974
1972
SIK‐rapport
SIK‐rapport
318
317
1972
SIK‐rapport
316
1972
SIK‐rapport
315
1972
1972
1972
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
314
313
309
1972
SIK‐rapport
308
C. E. Eriksson
Y. Andersson and B. Drake
G. Härnulv
R. Marcuse and H. Brüning
Y. Andersson
P. A. Olsson and N. Bengtsson
A. Teksöz and N. Bengtsson
N. Bengtsson and Å. Wirtén
N. Bengtsson and P. A. Olsson
B. Jakobsson
B. Jakobsson and N. Bengtsson
J. Hawthorn
R. Marcuse
Y. Andersson
O. Bengtsson
B. Drake, B. Berggren and B. Johansson
S. A. Goldblith
P.‐O. Fredriksson
R. M. Pangborn
E. v. Sydow, K. Anjou and G. Karlsson
N. Bengtsson
B. Drake, B. Johansson and J. Lauritzson
B. Drake
B. Jakobsson
T. Ohlsson
N. Bengtsson
Y. Andersson
G. Härnulv
U. Jonsson
E. v. Sydow, G. Karlsson and K. Anjou
N. Bengtsson
Undersökning av temperaturförloppets betydelse samt inverkan av
frysskyddande tillsatser vid frysning och tining av jordgubbar
Industriskalad potatis
Benefits available to members of the Foundation for Swedish food
preservation
Frysning och tillagning av kött
Frysning av rått och tillagat nötkött
The carnivorous ape
Fett‐ och livsmedelsforskning i USA
SIK 25‐årsjubilerar
1972
1972
SIK‐rapport
SIK‐rapport
307
306
1972
1972
1972
1972
1972
1972
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
305
304
303
302
301
300
Litteratursökning, nya proteiner : november 1970 t. o. m. december 1971
= Literature search, new proteins : November 1970 to the end of 1971
1972
Frystorkning av rått nötkött
1972
SIK‐rapport
SIK‐rapport
299
298
1971
SIK‐rapport
297
1971
SIK‐rapport
296
1971
1971
1971
1971
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
295
293
292
291
1971
SIK‐rapport
290
1971
1971
SIK‐rapport
SIK‐rapport
289
287
1971
SIK‐rapport
286
1971
1971
1970
1970
1970
1970
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
285
284
283
282
281
279
1970
SIK‐rapport
278
Absoluttröskelvärden för smak hos natriumklorid : inverkan av
presentationsordning, förekomst av extra prover samt information till
bedömarna : undersökning vid 14 svenska provkök
Food science and technology 1946‐1971‐1996 : retrospect and prospect :
past accomplishments and future challenges
Fettoxidation vid lågt syrgastryck : experimentella kinetiska
undersökningar
Food habits of the Americas
Pastörisering av livsmedel : seminarium 10‐11 mars 1971
Mass spectral data : aroma compounds. P. 1
Livsmedels dielektriska och övriga fysikaliska egenskaper : betydelse för
värmningsförloppet
Relationer mellan instrumentella storheter, sensoriska storheter, och
sojaproteinhalt hos hamburgare
Struktur hos morötter
Fryshastighetens inverkan på konsistensen vid frysning av redda såser
med och utan frysstabiliserande tillsatser
Några intryck från Fifth international symposium on microwave poweri
Haag 1970 : reserapport
Dielektrisk värmning inom livsmedelstekniken
Litteratursökning, nya proteiner
Biologisk konservering av livsmedel
Kaffets kemi och teknologi
Mass spectral data of terpenes
Några intryck från Atlas internationella frystorkningssymposium i
Köpenhamn den 26‐29 augusti 1970
Metoder för kvalitativ analys av lipolytiska mikroorganismer : ett
litteraturstudium
1970
SIK‐rapport
277
H. Onrust
Oxidation of fatty acids by heat treated hemoproteins
Matlagningsforskning : seminarium den 16 april 1970
Flavoring of conventional foods in the food industry
1970
1970
1970
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
276
275
274
E. v. Sydow
E. v. Sydow
N. Bengtsson
Näringsvärdesförändringar vid mikrovågsvärmning : en litteraturstudie
The impact of food processing on nutrition
Vad saknas i internationell livsmedelsforskning idag ?
Ytreaktioner i frystorkade substanser
1970
1970
1970
1969
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
273
272
271
270
1969
SIK‐rapport
269
B. Drake
B. Drake
15:e Europeiska köttforskarmötet i Helsingfors, 17‐24 augusti 1969
Proceedings of International symposium on sensory evaluation of food.
Principles and metods. September 9‐13, 1968 Kungälv (near Göteborg),
Sweden
Potatisdag : seminarium 19 mars 1969
Reologiska egenskaper hos livsmedel
Reologiska mätmetoder
1969
1969
1969
1969
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
268
267
266
265
E. v. Sydow
B. G. Snygg
N. Bengtsson
R. Marcuse
Centrum för livsmedels‐ och nutritionsforskning i Göteborg ‐ CLING
Bacterial spores
Industriell upptining av livsmedel
Fettoxidation i livsmedel
1969
1969
1969
1969
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
264
263
262
261
N. Bengtsson
SIK‐rapport
259
N. Bengtsson
Radio frequency heating applications in the European food industry
1969
Intryck från IFT‐mötet i Chicago och mikrovågssymposiet i Edmonton
samt studiebesök hos några frysföretag, maj 1969
1969
SIK‐rapport
258
A. Kramer
A. Erichsen
B. Drake and B. Johansson
R. Marcuse and J. Kahl
R. Marcuse
N. Bengtsson and B. Jakobsson
Research and development och Quality control in the food industry
Livsmedelslitteratur
Sensory evaluation of food
Analys av fettoxidation : seminarium 13‐14 februari 1969
Metallkatalyseradfettoxidation
Frysning av finstyckat, rått nötkött
1969
1969
1969
1969
1968
1969
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
257
256
255
254
253
252
Sensory evaluation methods : SIK‐seminarium 17 september 1968
1969
SIK‐rapport
251
Nya proteiner i konventionella livsmedel : litteraturundersökning
1969
Polarografisk mätning av syrgasmättande enzymreaktioner
1969
Bakteriesporers resistens mot värme och gammastrålning : en
litteraturundersökning
1968
Mikrovågsdag
1968
SIK‐rapport
SIK‐rapport
250
249
SIK‐rapport
SIK‐rapport
248
247
U. Jonsson
C. E. Eriksson, S. G. Svensson and P. A. Olsson
B. Jakobsson
B. Drake
C. E. Eriksson
C. E. Eriksson and S. G. Svensson
G. Härnulv
I. Erichsen
Mikrobiell nedbrytning av lipider i livsmedel : en preliminär undersökning
Serviceverksamheten vid SIK
Køle‐ og fryselagring af fed fisk
Syrgasborttagande system : inverkan av några olika förpackningsvariabler
samt erfarenheter med frystorkat kött
1968
1968
1968
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
246
245
244
1968
SIK‐rapport
243
Metal catalyzed lipid oxidation : SIK‐symposium, October, 9‐10, 1967
The biorheological process of mastication
Smakförändringar vid konservering av livsmedel
Livsmedelsteknik i USA
Livsmedelsfrågor vid 12:e Internationella kylkongressen samt FAO/IAEA‐
konferens om frysning och strålkonservering av fisk
1968
1968
1968
1968
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
240
239
238
237
1967
SIK‐rapport
236
Metal catalyzed lipid oxidation : SIK‐symposium October 9‐10 1967
1967
SIK‐rapport
235
SIK‐rapport
234
N. Bengtsson
Intryck från 5:e Internationella konservkongressen (C.I.P.C.) i Wien
1967
Frystorkning, mikrovågsvärmning och kvävefrysning i USA : några intryck
från en resa sommaren 1967
1967
SIK‐rapport
233
N. Bengtsson
N. Bengtsson
N. Bengtsson
Engineering aspects of the current practice of freeze‐drying in Europe
Microwaves in food processing
Lyophilisation
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
232
231
230
SIK‐rapport
229
SIK‐rapport
228
N. Bengtsson, I. Nömm and O. Bengtsson
R. Marcuse
B. Drake
E. v. Sydow
E. v. Sydow
A. Liljemark
N. Bengtsson
O. Bengtsson
O. Bengtsson
O. Bengtsson
O. Bengtsson
H. Kläui
C. E. Eriksson
B. G. Snygg
B. Drake
J. E. Pedersen
1967
1967
1967
Frystorkning av rått nötkött. 5, Studie av några förpacknings‐ och
1967
lagringsvariabler samt en jämförelse mellan fryst och frystorkat kött
Frystorkning av rått nötkött. 4, Inverkan av några infrysningsvariabler
samt yttemperaturen under frystorkningen
1967
Frystorkning av rått nötkött. 3, Studie av några tillagningsvariabler med
jämförelse mellan muskler och mellan fryst och frystorkat rått nötkött
Mass‐ och värmetransporten vid frystorkning av livsmedel :
litteraturöversikt
Karotinider
Enzym som tillsatsmedel
Effekten av några långkedjiga alkoholers lysinestrar, L‐lysyl‐N‐
cetyllsylamid och vissa Na‐acyldipeptider på bakteriesporers
värmeresistens
1967
SIK‐rapport
227
1967
1967
1967
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
226
224
223
1967
SIK‐rapport
222
Advances in the determination of texture and consistemcy of foodstuffs
Värmesterilisering av livsmedel : seminarium 1‐2 mars 1967
Anvendelse av phosphater i levnedmidler
1966
1967
1967
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
221
220
219
O. Bengtsson
The effect of amino acids on fat oxidation in the presence of added metal
salts
Kinetic studies on fat oxidation at low oxygen pressure
Livsmedelsindustrins avloppsvattenproblem : seminarium den 13
oktober 1966
Alcohol: NAD oxidoreductase from peas (Pisum sativum)
Mikrobiell nedbrytning av lipider
Frystorkning av rått nötkött. 2, Inverkan av några råvaru‐ och
förbehandlingsvariabler : djurkategori, ålder, fetthalt, hängningstid,
fryslagring
1967
SIK‐rapport
212
O. Bengtsson
R. Marcuse
Frystorkning av rått nötkött. 1, Studie av några råvaru‐, tillagnings‐ och
lagringsvariabler : ras, muskel, tid och temperatur
1967
Syrets betydelse för fettoxidationen
1967
SIK‐rapport
SIK‐rapport
211
210
1966
1967
1966
1966
1966
1966
1966
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
209
208
207
206
205
204
203
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
202
201
199
198
197
196
195
1966
SIK‐rapport
194
1966
1966
SIK‐rapport
SIK‐rapport
193
192
1966
SIK‐rapport
191
1966
1966
SIK‐rapport
SIK‐rapport
190
189
R. Marcuse
P.‐O. Fredriksson and R. Marcuse
C. E. Eriksson
I. Erichsen
N. Bengtsson, E. v. Sydow and I. Erichsen
R. Marcuse
N. Bengtsson
R. Marcuse
R. Marcuse
K. Anjou
B. Gullmar
A. Erichsen
N. Bengtsson
N. Molin
N. Bengtsson and O. Bengtsson
K. Anjou
B. Drake
B. Drake, H. Engfors and Z. Benedek
B. Drake, H. Engfors and Z. Benedek
R. Marcuse
K. Anjou and E. v. Sydow
B. Johansson
2:a Internationella livsmedelskongressen i Warszawa, 22‐27 augusti 1966
U.S. research on fat oxidation in food and related subjects
Kvävefrysning
Bättre hållbarhet genom "vakuum"‐förpackning av livsmedel
Fat autoxidation and related subjects
Aromen hos kött : en litteraturstudie
Botulism‐symposiet i Moskva 1966
Nya behandlingsmetoder : nya krav på emballage : seminarium på SIK
torsdagen den 26 maj 1966
Strålkonserveringssymposium i Karlsruhe, juni 1966
Frysning med flytande kväve : ägg och äggprodukter
Livsmedelsmikrobiologisk forskning i USA
Frysning med flytande kväve : färsk potatis
Industriell saftframställning : en litteraturstudie
En relation mellan samtidigt förekommande söthet och surhet
Metodikförsök beträffande livsmedelsreologi. 4, Skivlyftning och
kulfällning : tillämpningar på margarin, kaviar m.m
Metodikförsök beträffande livsmedelsreologi. 3, Extrusion : tillämpningar
på margarin, kaviar m. m
Fettoxidationens roll vid modern livsmedelskonservering
Salmonella som problem i livsmedelshanteringen : Göteborg den 15
december 1965
Naturliga variationer i den kemiska sammansättningen hos råsafter av
frukt och bär : en litteraturstudie
Profilmetoden för analys av arom och smak
1967
1967
SIK‐rapport
SIK‐rapport
218
216
1967
1967
1967
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
215
214
213
I. Erichsen, J. I. Teär and N. L. Molin
N. Bengtsson
E. v. Sydow
E. v. Sydow
On the microflora in semipreserved fish products. 1, The effect of low
temperature, preservatives and ?‐irradiation on gas formation in canned
tidbits and studies on the microflora present
Electronic defrosting of frozen fish
Livsmedelsteknisk forskning och utveckling i USA
Undervisning i livsmedelsteknik vid CTH
1965
1965
1966
1965
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
188
187
186
185
K. Bäck
A. Liljemark
N. Bengtsson
B. Drake
O. Bengtsson
Erfarenheter från fabriksmässig tillverkning av frystorkade livsmedel
Frystidpunktens inverkan på fjäderfäköttets mörhet
Frystorkning
Felkällor och fallgropar inom provsmakningsarbetet
Vattenhaltbestämning i torra och torkade livsmedel
1965
1965
1965
1965
1965
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
184
183
182
181
180
N. Bengtsson and J. Brinck
J. F. Törnblom
Frystorkning av kokt nötkött : inverkan av några förbehandlingsvariabler
Kvalitetsstudier och styrande processkontroll
Statistisk kvalitetskontroll : kurs 4 december 1964
Djupfrysningens innebörd ur kemisk synpunkt
Upptining av livsmedel
Djupfrysningens innebörd från fysikalisk synpunkt
Mätmastikatorer
Microbial inhibitors in food
Möte om förpackat kött samt ägg och fjäderfä
Moderne analysemetodik til bestemmelse af konserveringsmidler i
levnedsmidler
Metoder för bestämning av socker i livsmedel
Salt‐ och syrabestämningar
1. Världs‐fettkongressen, Hamburg, 12‐18 oktober 1964
Strålbehandling av livsmedel
Metodikförsök beträffande livsmedelsreologi. 2, Konstruktion och första
provkörning av en mätmastikator
Frystorkning av rått nötkött : en litteratursammanställning
Bakteriesporers groning
Modern analytisk kemi
Fiskteknologimöte i Scheveningen 14‐17 september 1964
Biokemiska egenskaper hos toxiner från clostridier
Arom
Control of fat oxidation by control of oxygen
Undersökningar rörande frystorkning av fisk
Luktsinnets psykofysik
Några synpunkter på luktsinnets fysiologi
Fiskteknologi och grundforskning
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
179
178
177
175
174
173
172
171
170
1965
1965
1965
1965
1964
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
169
168
167
166
165
1964
1965
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
R. Marcuse
N. Bengtsson
A. Liljemark
B. Drake
A. Liljemark
F. B. Jensen
E. Swietlicka
C. E. Eriksson
R. Marcuse
E. v. Sydow
B. Drake and H. Engfors
N. Bengtsson and O. Bengtsson
B. G. Snygg
C. E. Ericsson
A. Liljemark
B. Gullmar
E. v. Sydow
R. Marcuse
A. Liljemark
H. Eisler
K. B. Döving
A. Liljemark and R. Marcuse
N. Bengtsson
Fjärde Internationella frystorkningskurserna i Lyon 20‐29 juli 1964
1964
SIK‐rapport
151
K. Abrahamsson
Studier över inverkan av olika kemikalier på toxinproduktionen hos
Clostridium botulinum typ E : Studies on the effect of different chemical
inhibitors on the toxinproduction of Clostridium botulinum type E
1964
Effect of various chemicals on production of toxin by Clostridium
botulinum, type E
1964
SIK‐rapport
150
SIK‐rapport
150
1964
SIK‐rapport
149
1964
1964
1964
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
148
147
145
1964
SIK‐rapport
144
1964
SIK‐rapport
143
K. Abrahamsson
N. Bengtsson
R. Marcuse
Upptiningsförsök med fisk och kött i mikrovågstunnelugn vid 2450 MHz
Respiration och mjölksyrabildning hos gröna ärter (Pisum sativum) under
industriell behandling före konservering
The ripening process in Scandinavian anchovy
Upptining av djupfrysta livsmedel
The Food and nutrition borad. 64:e mötet i Washington D.C. den 1
november 1963
Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft's möte i Karlsruhe, oktober
1963
E. v. Sydow
Forskning och utveckling inom livsmedelsområdet i USA hösten 1963
1964
SIK‐rapport
142
A. Liljemark
N. Bengtsson
A. Liljemark
I. Erichsen
I. Erichsen and N. L. Molin
A. Liljemark
N. Bengtsson
A. Liljemark
Fryslagring av kyckling, utfodrad med fiskprodukter och antioxidanter
9:e Europeiska köttforskarmötet i Budapest
11. Internationella kylkongressen
Mikrofloran i fisk och saltade fiskprodukter : en litteraturstudie
Mikrobiologisk stabilitet hos sillhalvkonserver
Lagring av fisk i kylt saltvatten
Frystorkning av livsmedel i USA och Kanada
Quality assessment of wet fish at SIK
Swedish Institute for Food Preservation Research = Svenska institutet för
konserveringsforskning (SIK)
Svenska institutet för konserveringsforskning, Göteborg
SIK : Svenska institutet för konserveringsforskning, Göteborg = Swedish
Institute for Food Preservation Research
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
141
140
139
137
136
135
134
133
1963
1963
SIK‐rapport
SIK‐rapport
131
130
1966
SIK‐rapport
130
Strålpastörisering av livsmedel : studievistelse i USA den 4/7‐21/12 1962
Kvalitetsbedömning av isad fisk
Fettanalyskurs vid SIK 7 december 1962
Serviceverksamheten vid SIK
Livsmedelsbakteriologiskt symposium i Göteborg, 3‐4 maj 1962
Betydelsen av syrgasmätning inom livsmedelsteknologien
Flavour components in food
Strålbehandling av fiskprodukter
1963
1963
1962
1962
1962
1962
1962
1962
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
129
128
127
126
125
124
122
121
C. E. Eriksson
F. Alm
N. Bengtsson
E. v. Sydow
K. Abrahamsson
A. Liljemark
R. Marcuse
N. Bengtsson
R. Marcuse
E. v. Sydow and M. Westberg
A. Bengtsson and J. I. Teär
A. Bengtsson and J. I. Teär
A. Liljemark
M. Bjernstad and A. Liljemark
K. Abrahamsson
J. Teär and M. Thorell
N. Bengtsson and N. Nybom
Organoleptisk bedömning av några bestrålade "stilldrinkar" och
fruktjuicer
1962
Fryslagring av konsumentpackade makrill‐ och sillfiléer
1962
Isning av rensad makrill doppad i antioxidantlösning
1962
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
120
119
118
1962
1962
1962
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
117
116
115
1962
1962
1962
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
114
113
112
1962
SIK‐rapport
111
A. Liljemark
P. Björntorp and K. Hammarstrand
R. Marcuse
Hållbarhet och kvalitet hos färska jordgubbar : en litteraturstudie
Strålpasteurisering av färska jordgubbar
Äpplemust
Vakuumpaketering av livsmedel, en fördel eller nackdel ur hygiensk
synpunkt?
5:e Frystorkningssymposiet i Köln 27‐28 februari 1962
Högfrekvenstining av kött och fisk i laboratorieskala vid 35 Mc/s
En gaskromatografisk jämförelse av aromen hos några bärsafter och
bärsorter
OECD‐möte om Sanitary regulations affecting international trade in fish
and fish products
Determination of fatty acids, particularly in human blood serum
Nya rön inom fettforskningen
1961
1961
1961
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
110
109
108
I. Erichsen
Några bakteriologiska synpunkter på djupfrysta färdiglagade maträtter :
Some bacteriological aspects on precooked frozen foods
1961
SIK‐rapport
107
A. Liljemark
Livsmedelsteknologi : europeiskt symposium i Frankfurt a/Main 1961
1961
SIK‐rapport
105
K. Almgren and A. Liljemark
K. Almgren and I. Erichsen
Skalkvaliteten hos ägg : jämförelse mellan olika bestämningsmetoder
Studier över skadegörande bakterier i västsvenska ägg
Härskning i djupfrysta livsmedel, speciellt djupfrysta färdiglagade
maträtter
Intryck från IV Internationella konservkongressen i Berlin
Clostridium botulinum som problem i livsmedelshanteringen :
symposium vid Svenska institutet för konserveringsforskning 15 februari
1961
Tysklands nya lagstiftning angående tillsatser till livsmedel
Reologins elementa
Kalorimetrisk bestämning av effekten hos en s.k. mikrovågsugn
Äpplemustkontroll
Högfrekvensupptining av livsmedel
Nya undersökningar rörande fettämnen
Vakuumförpackning av köttvaror och användning av antibiotika i
livsmedel
Nisin som konserveringsmedel
Svenska institutet för konserveringsforskning
1961
1961
SIK‐rapport
SIK‐rapport
104
103
1961
1961
SIK‐rapport
SIK‐rapport
102
101
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
100
99
98
97
96
95
94
1961
1961
1960
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
93
92
91
N. Molin
N. Bengtsson
N. Bengtsson
R. Bosvik and E. v. Sydow
R. Marcuse
N. Bengtsson
R. Marcuse
B. Drake
B. Drake
N. Bengtsson
N. Bengtsson
R. Marcuse
N. Molin
N. Molin
E. v. Sydow
K. Almgren and A. Liljemark
B. Drake and H. Engfors
F. Alm, N. L. Molin and I. Erichsen
L. Fredholm and M. Thorell
R. Bosvik and A. Liljemark
A. Liljemark
A. Liljemark and L. Fredholm
N. Molin and J. Teär
E. v. Sydow
B. Drake
R. Marcuse
F. Alm
M. Stenström
K. Almgren, A. Rappe and L. Fredholm
K. Almgren and A. Liljemark
E. v. Sydow
B. Drake
F. Alm
B. Drake and J. Osterman
J. Dubois
K. Almgren
L.‐E. Ericson
F. Alm and A. Rappe
A. Rappe and F. Alm
Olika oljetypers effekt på lagringsresultatet vid försök med
oljebehandling av ägg
1960
Metodikförsök beträffande livsmedelsreologi. 1, Rotationsviskometrar
och utflytningsapparater
1960
The effect of vacuumpackaging on some sliced processed meat products
judged by organoleptical and bacteriological analysis
1960
SIK‐rapport
89
SIK‐rapport
88
SIK‐rapport
87
1960
SIK‐rapport
86
1960
1960
1960
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
85
84
83
1960
SIK‐rapport
82
1960
1960
SIK‐rapport
SIK‐rapport
81
79
1960
SIK‐rapport
78
1960
1959
SIK‐rapport
SIK‐rapport
77
76
1959
SIK‐rapport
75
1959
SIK‐rapport
74
1959
SIK‐rapport
73
1959
SIK‐rapport
70
1959
SIK‐rapport
69
1959
SIK‐rapport
68
1959
1959
1959
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
66
65
64
Askorbinsyraoxidation under upptining av frysta jordgubbar och hallon
1958
Beredningsmetodens inverkan på askorbinsyrahalt och färg hos
vinbärssaft
1958
SIK‐rapport
63
SIK‐rapport
61
Försök med frukt‐ och bärkonservering som beretts utan tillsats av socker
Kylning av konsumentförpackad sallat medelst kylelement placerade i
ytteremballaget. 2
Kyllagringsförsök med svenska päron
Sockerbildning i potatis vid låg temperatur
Symposium on the microbiology of irradiated foods, Paris, 20‐23 April
1960
Den biologiska och tekniska bakgrunden till konservering av livsmedel
Subjektiv viskositetsbedömning
International society of far research (ISF)'s IV:e kongress i Graz, 1‐3
september 1959
Femte köttforskarmötet (Vème Réunion des instituts de recherches sur
viandes) i Paris 7‐12 september 1959
CIPC‐mötet i Lissabon 11‐16 oktober 1959
Inverkan av lagring och termostabilisering i olja på konsumtionsäggens
kvalitet
Undersökning av möjligheten att skilja tvättade från otvättade ägg i UV‐
ljus
Några intryck från forsknings‐ och utvecklingsverksamhet inom
livsmedelsområdet i USA hösten 1959
Elektroforetisk analys av proteinförändringar i vitan av hönsägg under
lagring vid rumstemperatur med och utan föregående termostabilisering i
olja
Några orienterande försök över inverkan av gammastrålning på
sillinläggningar
On subjective and objective estimation of consistency with special
reference to food technology
Synpunkter angående inköp och placering av en strålkälla vid Svenska
institutet för konserveringsforskning
Astacin som naturligt färgämne för livsmedel
Strålkonservering
L.‐E. Ericson
M. Stenström
J. Bystedt and R. Bosvik
A. Liljemark and E. Widoff
A. Liljemark, H. W. Aas and L. Bodén
A. Liljemark, H. W. Aas and I. Erichsen
A. Liljemark, H. W. Aas and I. Erichsen
J. Bystedt and L. Swenne
A. Liljemark
J. Bystedt and E. Jannesson
E.‐G. Samuelsson
J. Bystedt
K. Almgren
J. Bystedt and A. Liljemark
J. Bystedt
A. Liljemark, M. Lindeberg and E. Widoff
K. Almgren and M. G. Olsson
J. Bystedt and L. Swenne
K. Almgren, M. G. Olsson and A. Liljemark
K. Almgren
G. Borgström
I. Erichsen
J. Bystedt, R. Bosvik and A. Liljemark
G. Borgström
G. Borgström
K. Almgren
Rapport från konferens rörande strålkonservering av livsmedel anordnad
av Food and agriculture organization of the United Nations den 17‐21
november 1958
1959
Rapport över CIPC‐mötet i Bryssel 1958
1958
SIK‐rapport
SIK‐rapport
60
59
Metoder för provning av tuber med speciell hänsyn till
innerskyddslackering och förpackning av livsmedel (en litteraturöversikt)
Grönfärgning och solaninbildning hos potatis i lysrörsbelysning
Frystidpunktens inverkan på kvaliteten hos frysta torskfiléer
Desinfektion av begagnade fisklådor. 3
CIPC‐mötet i Paris 5‐8 november 1957
Inverkan av kortfristig nedfrysning på filéer av färsk fisk
Lagring av färsk fisk i bakteriostatiska isar : försöksrapport
Antibiotika som tillsats vid isningsförsök med fisk
Peroxidtalsbestämning på ister, sillolja och strömming
Framställning och lagring av djupfryst mjölk och grädde
1959
1958
1958
1958
1958
1957
1957
1956
1956
1956
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
57
56
53
51
50
49
45
44
42
41
Lagringstemperaturens inverkan på hållbarheten hos fryst fisk. 1
1956
Influence of temperature and humidity on the microbial decay and
1956
physical properties of shell eggs
Experiments with bacteriostatic ices on fish : [Fish processing
technologists meeting, 25‐29 June 1956, Rotterdam, Netherlands,
symposium paper No. 7]
1956
SIK‐rapport
40
SIK‐rapport
38
SIK‐rapport
37
1956
1955
SIK‐rapport
SIK‐rapport
35
33
1956
1956
SIK‐rapport
SIK‐rapport
32
31
1956
SIK‐rapport
30
1956
1955
SIK‐rapport
SIK‐rapport
29
28
1955
SIK‐rapport
27
1955
1955
1955
1955
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
26
25
24
23
The variation in the content of trimethylamine, tyrosine, peroxides and
fat among specimens of mackerel : communication at the FAO‐fish
processing technologists meeting in Rotterdam, June 1956
Potatislagring, grönfärgning och solaninbildning
Tvättningens inverkan på förlusterna genom rötskador vid lagring av
handelsägg
Inverkan av kortfristig nerfrysning på hållbarheten hos färskfisk
Emballagets inverkan på äggens hållbarhet : temperaturförändringens
hastighet i emballage av olika typ
Kyllagring av jordgubbar och hallon med och utan paketering i Lumarith‐
film : försök 1953 och 1954
Microbiological problems of frozen food products
Studier over innvirkningen av frysning og opptining på bakterier isolert
fra fisk : Preliminär rapport avgitt desember 1954
Kylning av konsumentförpackad sallad medelst kylelement placerade i
ytteremballaget
Memo about the handling and storing of fresh fish
Storage recommendation for vegetables
Utvecklingen av kyl‐ och fryshanteringen i Sverige
Å. Nilsson
J. Bystedt
Försök med djupfrysning av strömming
Försök att förhindra mikrobiella skador efter äggtvättning genom
pastörisering
Desinfektion av fisklådor. Inverkan av natriumhypoklorit på
laboratoriemässigt infekterade brädor
Jämförelse av olika metoder för bestämning av peroxidtal och fetthalt på
fisk
1954
SIK‐rapport
19
A. E. B. Erichsen
Dokumentation i England : Rapport från studieresa 16 oktober‐8
november 1954 bekostad av Svenska industritjänstemannaförbundet
1954
SIK‐rapport
18
1954
SIK‐rapport
17
1954
SIK‐rapport
16
1954
SIK‐rapport
15
1954
SIK‐rapport
13
1954
SIK‐rapport
12
1954
SIK‐rapport
11
1953
1953
SIK‐rapport
SIK‐rapport
10
9
1953
SIK‐rapport
8
1953
SIK‐rapport
7
1952
SIK‐rapport
6
Å. Nilsson
G. Lindeberg
L. Peters
G. Lindeberg
A. Erichsen
K. Almgren
R. Marcuse
K. Almgren
Resumés des orgaux des commissions durant l'actuelle session, [Comité
international permanent de la conserve (CIPC), 27. 9.‐1. 10. 54, Göteborg]
Internationella symposiet för livsmedelsbakteriologi i Lille den 10‐14
oktober 1954 : Rapport
P. M. framlagd vid sammanträde med subkommittén för fisk angående
nyare forskningsrön rörande färskfisk
"Deutsche Gesellschaft für Ernährung" vetenskapliga konferens i Mainz,
22‐24 april 1954 : Några anteckningar om konferensen och om några av
de mera väsentliga föredragen
Storhushållsdag vid Svenska institutet för konserveringsforskning den 8
februari 1954 : Redogörelse utarb. enligt uppdrag
Sjätte internationella kongressen för mikrobiologi i Rom den 6‐12
september 1953 : Rapport
Utredning beträffande ljusets inverkan på mjölkens halt av vitamin B2
och C
Lagringsförsök med jordgubbar och hallon sommaren 1952
Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschafts årsmöte i Düsseldorf,
oktober 1952 : Föredrag och samtal
1955
SIK‐rapport
22
1954
SIK‐rapport
21
1954
SIK‐rapport
20
R. Marcuse
J. Bystedt
R. Marcuse
Några data om maleinsyrahydrazid, dess användning och toxicitet
Terminologi för konserver : PM för terminologikommitténs möte i Malmö
den 2 september 1952
Rapport till styrelsen den 19 juni 1952 : [från IX internationella
livsmedelskongressen i Rom 27 maj‐1 juni]
Reserapport : [från en resa i Tyskland maj‐juni 1952]
Institutionsbesök i samband med semesterresa i maj 1952
Kontroll av temperaturförhållandena i vakuumtorkskåp
1952
1952
1952
1952
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
SIK‐rapport
5
4
3
2
J. Bystedt
Data angående färskfiskens hållbarhet jämte rapport över preliminära
försök rörande temperaturens inverkan på kvaliteten hos fisk
1951
SIK‐rapport
1
Download