Underhåll av banan - Blidö Tennisklubb

advertisement
2015-05-22 BTK/PS
Till Blidö Tennisklubbs medlemmar.
•
Årsmötet 04 juli 2015
Årsmötet kommer i år att ske den 4:e juli kl 10.00 på tennisbanan. OBS första
lördagen i juli.
På årsmötet den 4 Juli 2015 kommer speciellt två viktiga frågor att beslutas:
1.
Förändring av medlemsavgifter.
2.
Underhåll av tennisbanan.
Styrelsen uppmanar klubbens medlemmar att deltaga och vara delaktiga i
besluten. Årsmötet är klubbens beslutande forum. Som medlem har man en
röst per ägd andel.
•
Förändring av Medlemsavgifter
Styrelsen föreslår att nuvarande medlemsavgift ändras till att bli en andelsavgift. Detta blir
mer rättvist eftersom varje andelsägare då betalar för sina andelstimmar. Styrelsen föreslår
att andelsavgifter från och med 2016 blir 1 andel (2 timmar):400 kr ( 12 st medlemmar), 2
andelar (4 timmar): 800 Kr (17 st medlemmar), 3 andelar(6 timmar): 1200 kr (2st
medlemmar). Det inbringar 20.800 Kr per år i andelsavgifter. Förändringen kommer att
beslutas på årsmötet och Stadgarna kommer att uppdateras.
Nuvarande fondering för framtida underhåll på 500 kr upphör.
•
Underhåll av banan
Då banan angripits av sporer eller annan okänd beläggning har en rejäl högtryckstvättning av
banan genomförts under sommaren 2014. Tyvärr framkom då en mer tydligt att banan är
behov av ett ordentligt underhåll
2015-05-22 BTK/PS
•
Besiktning
I enlighet med ett beslut på årsmötet 2014 har nu tennisbanan inspekterats den 08 Maj
2015 av en expert från Svedborgs Tennis & Sportgolv och vi har fått följande
rekommendation.
Banan är i stort behov av reparation av sprickor och ett antal gropar samt borttagande av
mossa. Mossan, väldigt små växter nu men som vid tillväxt medför att asfalten ”lyfter” och
spricker. Sprickorna kommer att vidgas och förstöra asfalten.
Banan behöver sedan slipas och förbehandlas samt strykas 2 gånger med Plexipave.
Företaget hänvisade till en visuell kontroll av en Tennisbana vid Älmsta (Väddö) . ( TQ PS
besökte bana efter styrelsemötet och den var fantastisk fin, se bifogade foton. Besök gärna
bana själva. Den ligger vid första avfart till höger efter ICA i Älmsta).
•
Förslag till beslut på årsmötet.
Vi genomför ovanstående rekommendation redan i år eftersom det definitivt inte kommer
att bli billigare ju längre vi väntar. Banan är i behov av underhåll och vi anser det är styrelsens
och medlemmarnas uppgift att säkerställa att tennisbanan förvaltas på bästa sätt.
Vi har fått en offert på 125.000 kr inklusive moms och det kommer att ta ca 5 dagar att
genomföra underhållet. Efter beslut på Årsmötet den 04 juli och att vi har finansieringen klar
innan arbetet utförs så kan detta ske i slutet av Augusti / början av September ( det krävs 15
grader och uppehåll vid genomförandet).
•
Finansiering
Styrelsemötet föreslog att vi uppbringar 2016 år andelsavgift redan den 15 augusti 2015 och
att 2016 då blir avgiftsfri. Detta ger ca 20000 (se ovan förändring av medlemsavgifter). I
tillägg finns ca 55.000 Kr i kassan. Totalt ger detta ca 75.000 kr. Fattas då 50.000 kr som måste
komma in som extra insats fördelad på antal andelar. Sammanfattningsvis skulle det se ut så
här:
Kassan
+55.000
Förskott 2016
+20.000
Ny insats
+50.000
Summa
+ 125.000
Pris reparationer och målning
- 125.000
2015-05-22 BTK/PS
•
Kostnad Per Andel
Ny insats : 50.000 / 52 andelar : 962 kr
Förskott
Ny insats
Totalt Summa alla andelar
1 andel (12st*1)
400 kr
+
962 kr =
1.362 kr
(1.362*12= 16.344 kr)
2 andelar (17st*2)
800 kr
+
1.924 kr =
2.724 kr
(2.724*17= 46.308 kr)
3 andelar (2st*3)
1200 kr
+
2.886 kr =
4.086 kr
(4.086*2 = 8.172 kr)
Summa
•
52 andelar
20.800 kr + 50.024 kr = 70.826 kr
(70.826 kr)
Sammanfattning och åtgärd
För mellan ca 1400 kr till 4000 kr per nuvarande medlemmar får vi en helt ny och fräsch bana
som enligt experten kan ha en livslängd upp till mellan 8 till 20år beroende på vårt
utnyttjande och normalt underhåll.
Egentligen vad är alternativet.....
Inbetalningar enligt ovan måste vara betalda senast den 15 augusti 2015.
Beslut kommer att fattas på årsmötet den 04 Juli kl 10.00 vid Tennisbanan. Vid ett positivt
beslut att genomföra underhållet kommer detta att verkställas i slutet av augusti / början
av september 2015.
Medlemmar som avser sälja eller ge bort sin andel till familjemedlemmar eller vänner
ombedes anmäla detta till Ordföranden så snart som möjligt via mail till:
[email protected] Vid försäljning går det utmärkt att skriva sin annonsering
om försäljning i Gästboken på www.blidotk.se. Ange antal andelar och prisnivå.
Välkomna till årsmötet den 4 juli kl 10.00!
Styrelsen för Blidö Tennisklubb
Ordf Per Söderblom
Download