Finansinspektionens chefsekonom blir ny chefsekonom för irländska

advertisement
1
2
3
4
5
6
Flera aktier har gett en avkastning mellan 10-20 % sedan årsskiftet.
Aktier köper man på en börs. I de flesta länder finns det oftast bara en
aktiebörs men som alltid finns det undantagsfall. I Sverige har vi tre
aktiebörser, namnen på dessa tre ser du i alternativen. Frågan är, vilken
av dessa tre börser är den största och vanligast att man handlar ifrån i
Sverige?
Det har visat sig att var sjunde pensionär idag saknar tjänstepension.
Det innebär att de kommer behöva leva på hälften av deras tidigare
inkomst. Hur är det möjligt att vissa blir utan tjänstepension?
Under veckan har den svensk-danska koncernen ”Postnord” som är
Postens moderbolag redovisat sitt fjolårsresultat där vinsten har ökat.
Posten aviserar samtidigt att man avser att minska personalstyrkan med
1 000 – 3 000 personer de närmaste åren. Förändringarna genomförs
för att göra koncernen börsmässig, menar VD:n Lars Idermark. Det är
ägarna som avgör om ska börsnoteras.
Vilka är största ägare i ”Postnord”?
Investmentbolaget Lundbergs resultat för fjärde kvartalet visade på en
ökad vinst och goda framtidsutsikter. Vad är ett investmentbolag?
Öresunds VD kan kvitta ut närmare 20 miljoner kronor i bonus för 2011
tack vare ett bra resultat jämfört med index. Öresund är ett
investmentbolag vilket innebär att det, likt en aktiefond, investerar i
olika aktiebolag. I december sålde man 19 % av sitt innehav i ett bolag
och detta var en stor anledning till det goda resultatet. Vad heter
bolaget?
Bolaget Axfood har återkallat ett stort parti blandfärs efter att det visat
sig att köttet kan vara salmonellasmittat. Axfood är leverantör till ett
flertal stora matbutiker runt om i landet, bland annat...
1. Pensionen räcker inte till alla, så vissa blir utan.
X. Det är arbetsgivaren som avgör om de ska betala ut
tjänstepension eller inte.
2. Dem som är födda på 40-talet får ingen
tjänstepension.
1. Svenska staten 60 %, Danska staten 40 %
X. Ericsson AB 50 %, Telia 50 %
2. Danska staten 100 %
1. Ett bolag som placerar investerarnas pengar i olika
fonder.
X. Ett bolag som placerar investerarnas pengar i olika
typer av bolag med en lång investeringshorisont.
2. Ett bolag som investerar i andra bolag på kort sikt.
1. Intrum
X. Klarna
2. Euroclear
1. Hemköp och Willys
X. Coop och Vi Butikerna
2. ICA och Netto
I år kommer Aktiespararna att föra ett korståg mot orimliga vinstmål,
okritiska revisorer och obegripliga bonussystem. Vad gör Aktiespararna?
1. Aktiespararna är en börs.
X. Det är en organisation som värnar om aktiespararnas
intressen.
2. Aktiespararna är en nätmäklare.
Finansinspektionens chefsekonom blir ny chefsekonom för
irländska centralbanken. Vad gör Finansinspektionen?
1. Bidrar till att det finansiella systemet fungerar
effektivt och uppfyller kraven på stabilitet samt verkar
för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.
X. Granskar arbetsplatser inom finanssektorn.
2. Ser till att Sverige har tillräckligt mycket pengar i
omlopp.
Socialdemokraterna har som bekant fått en ny partiledare vid namn
Stefan Löfven. Vilken arbetsplats kommer han närmast ifrån?
1. Unionen
X. IF Metall
2. Finansinspektionen
Som vi också alla vet så har Sverige fått en ny tronarvinge. En prinsessa
som skall heta Estelle Silvia Ewa Mary. Prinsessan Estelle föds in i en
monarki vilket innebär att hon så småningom kommer att ta över
kronan efter kronprinsessan Viktoria. Det vi undrar är vad som hände år
1980?
1. Kung Carl Gustaf XVI och drottning Silvia gifte sig.
X. Nuvarande kung Carl Gustaf XVI intog sin post.
2. Kvinnlig tronföljd återinfördes.
7
8
9
10
1. Nasdaq OMX Stockholm
X. Burgundy
2. NGM (Nordic Growth Market)
Download