föra barnen på tal - Upplands Väsby kommun

advertisement
FÖRA BARNEN PÅ TAL
Vi erbjuder samtal till dig som är förälder och har ett beroende eller en
psykisk ohälsa. Vad kan man säga till barnen om sjukdomen, hur
påverkas barnen och hur kan du stödja ditt barn.
Dessa viktiga frågor får du möjlighet att prata om.
När en förälder drabbas av alkohol/drogberoende eller av psykisk ohälsa
påverkas hela familjen. Barn blir ofta oroliga när de märker att
föräldrarna inte mår bra. Alkohol/drogberoende och psykisk ohälsa är
ingens fel. Vi vet att det blir bättre i en familj om man kan prata om det.
och hur man ska säga Men ibland är det svårt att veta vad.
Att föra barnen på tal är en strukturerad samtalsmetod som syftar till att
främja barnets och familjens välbefinnande. Samtalen omfattar 2-3 träffar.
Vid första samtalet kartlägger vi barnets livssituation och utveckling. Vi pratar
om hur du som förälder kan stärka barnet och vilka skyddande faktorer som
fi ns.
Vid det andra samtalet pratar vi bland annat om hur du kan prata med barnet
om sjukdomen.
Hur upplever barnet din sjukdom och vad
kan du som förälder göra för att stödja ditt barn.
Dessa samtal vänder sig även till dig som inte själv har en sjukdom men är
anhörig och har funderingar om hur du kan stödja barnen.
Vill du ha mer information eller vill boka tid för samtal.
Bor du i Sigtuna kommun: Marlene Haverblad, Kurator på Familjecentrum
Tele: 08-597 833 22
E-post: [email protected]
www.sigtuna.se/familjecentrum
Bor du i Upplands Väsby kommun: Jessica Petersson, Kurator på
Familjecentralen
Tele: 08-590 975 70
E-post: [email protected]
www.upplandsvasby.se
Download