B. Utfall observation av förmåga till gemensamt uppmärksamhetsfokus

Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg
B. Utfall observation av förmåga till gemensamt
uppmärksamhetsfokus, ”Joint Attention”
Det är ett definitivt utfall om Du som BVC sjuksköterska noterar
avvikelse i 2 eller i flera av de 5 momenten som du bedömt.
Ge information till förälder om vad du har sett vid din observation och
berätta om rutiner vid utfall. Boka läkarbesök inom 1-2 månader där du
och läkaren planerar för vidare utredning/uppföljning.
Vid remiss till BNK, (Enheten för barnneuropsykiatri DSBUS), kan ni
använda remissunderlag som kan hämtas från CBHV enhetens
hemsida.
Övrigt
Be förälder att få kontakta barnets förskola för att få information om
Barnets sociala förmåga/färdigheter, t ex lekutveckling.