diabetes i skolan

advertisement
Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsan
Maj 2011-06-04
DIABETES I SKOLAN
Policy för Kiruna Kommun
o Information om diabetes till lärare och övrig skolpersonal, inkl
måltidspersonal – vid nyinsjuknande av diabetessköterska, i övrigt av
skolhälsovårdens skolsköterska och skolläkare.
o Schemateknisk planering (idrottslektioner, lunchtider m m).
o Skriftlig plan för behandling vid lågt blodsocker (=känning).
o En vuxen huvudansvarig bör utses.
o Skolhälsovården deltar i bedömningen av behovet av extra stöd i skolan
inkl måltider och måltidssituationen.
o Årlig uppföljning med elev, förälder av skolhälsovården och därmed även
behovet av återkommande information
o Anpassad kost kan i undantagsfall behövas under en övergångsperiod.
Ovanstående bör ske i samråd med förälder.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards