Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra

advertisement
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom
lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8
000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor.
Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos
våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan
så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på
lantmannen.seomlantmannen.
Division Energi är en av Sveriges ledande aktörer inom hållbar energi. Verksamheten
omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring av i första hand biobaserade
energiprodukter. Exempel på produkter är miljöanpassad alkylatbensin under
varumärket Aspen, glukossirap, glutenmjöl, stärkelse och sprit under varumärket
Reppe samt bioetanol som drivmedel och proteinfoder från Agroetanol i Norrköping.
Divisionens kunder finns främst i norra Europa och är allt från konsumenter till stora
internationella företag.
Lantmännen Energi söker en ny näringspolitisk chef som ska bidra till att skapa goda
förutsättningar för Lantmännens verksamheter inom division Energi och i synnerhet för
biodrivmedel.
Dina huvudsakliga uppgifter









Säkerställa att bästa affärsnytta uppnås genom aktivt arbete med beslutsfattare på
svensk och europeisk arena
Aktivt verka för bra politiska förutsättningar i svensk lagstiftning genom att bygga och
underhålla kontaktnät med regeringskansli, riksdagen, myndigheter, bransch- och
intresseorganisationer samt andra aktörer i branschen
Delta i påverkansarbete inom EU med Europaparlamentet, Europeiska
Kommissionen, Permanenta representationer samt branschorganisationer framför allt
i Bryssel
Verka för konkurrenskraftiga styrmedel för hållbara biodrivmedel
Verkar för god status och förtroende för Lantmännens drivmedel
Representera Lantmännen i bransch- och intresseorganisationer
Driva opinionsbildning inom området inklusive kommunikation via externa medier,
sociala medier och internt inom Lantmännenkoncernen
Ansvara för remisser till myndigheter etc.
Ingå i ledningsgrupp för Lantmännen Energi och Lantmännen Agroetanol
Erfarenhet



Gedigen och dokumenterad erfarenhet av näringspolitik och påverkansarbete
Erfarenhet från energi-/drivmedelsområdet samt gärna juridik önskvärd
Erfarenhet av att hantera komplexa och långsiktiga policyfrågor mot svensk och
europeisk politik
Kompetens

Förmåga att skapa förtroende och respekt hos beslutsfattare och kommersiella
aktörer i svensk och internationell miljö




Förmåga att bygga och bibehålla långsiktiga, goda och starka relationer med aktörer i
branschen och andra intressenter
God teknisk förståelse eller förmåga att snabbt skapa sig en god teknisk förståelse
inom området
Förmåga till helhetssyn för att tillvarata synergier av att tillhöra en stor koncern
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Utbildning

Universitetsexamen eller motsvarande – tekniskt/samhällsvetenskapligt/juridiskt
orienterad
Personliga egenskaper
Vi söker en person med gedigen och dokumenterad erfarenhet av näringspolitik. Ditt
holistiska synsätt och intresse är grundläggande för att lyckas. Som person har du god
analytisk förmåga, hög etik och stark integritet. Du tror på samarbete och din omgivning ser
dig som en duktig kommunikatör. Du har ett starkt personligt driv och förmåga att skapa
framgångsrika koalitioner. Du värdesätter, och har dokumenterad förmåga, att bygga och
bibehålla starka och långsiktiga relationer med beslutsfattare, branschaktörer och andra
intressenter.
Dina huvudsakliga uppgifter




Säkerställa att bästa affärsnytta uppnås genom påverkansarbete och
opinionsbildning
Analyser och strategiutveckling
Verka för goda politiska förutsättningar för hållbara biodrivmedel från Lantmännen i
Sverige och i EU
Representera Lantmännen i branschorganisationer och liknande forum
Geografisk placering

Stockholm eller Norrköping beroende på preferens
Ytterligare information
Ansökningsperiod:




11 juni – 14 augusti. Vänligen skicka in din ansökan så fort som möjligt, då vi kallar till
intervjuer löpande.
Vi kommer att vara på plats under Almedalsveckan och tar gärna möten då.
Ansök via länk nedan eller skicka din ansökan (CV och personligt brev) till HR-chef
Kaisu Engqvist, [email protected] Märk din ansökan “Näringspolitisk
chef”.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Carl von Schantz, tel. +46 76 135 86 88 eller
Kaisu Engqvist, tel. +46 70 266 31 39 eller Bengt Olof Johansson, tel. +46 76 135 86
88 eller Per Erlandsson, tel +46 70 818 29 01.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards