Introduktion till arbete

advertisement
Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2016-07.
Introduktion till arbete
Behöver du hjälp med att välja yrke? Saknar du erfarenhet av arbetslivet? Behöver du
kunskap om olika branscher? Då kan programmet introduktion till arbete hjälpa dig att
komma vidare så att du lättare hittar ett jobb eller kan börja studera.
Vad innebär introduktion till arbete?
Introduktion till arbete ger dig grundläggande
kunskap och insikt om arbetslivet. Samtidigt
blir du medveten om dina möjligheter och
resurser. Målet är att du successivt närmar dig
arbetsmarknaden genom att prova på olika
arbeten, få information om hur din kompetens
passar på arbetsmarknaden eller få mer information om hur en utbildning skulle kunna
hjälpa dig att få jobb.
Programmet består av två delar. I den första
delen får du vägledning och gör olika studiebesök.
Aktiviteterna planeras efter din förmåga och
dina behov. Tanken är att du ska hitta lämpliga
yrkesområden, arbetsuppgifter och förbereda
arbetsprövning hos en arbetsgivare. Den första
delen kan pågå i högst sex månader.
I den andra delen får du prova på att arbeta hos
en eller flera arbetsgivare. Du får handledning
under hela arbetsprövningen. Du måste kunna
vara på din prövningsplats minst 10 timmar i
veckan. Därefter ökar du tiden till den nivå du
klarar av.
Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2016-07.
Kan jag ta del av programmet?
Är jag försäkrad?
Introduktion till arbete vänder sig till dig som
Du är försäkrad och omfattas av både personskade- och grupplivförsäkringar. Arbetsgivaren
kan även få ersättning av staten om du skulle
skada något på företaget.
• har liten eller ingen arbetslivserfarenhet
och inte vet vilken bransch eller vilket yrke
som passar dig
• är osäker på hur stor din arbetsförmåga är
eller om du har någon funktionsnedsättning
eller ohälsa som kan påverka arbetet
• nyligen har kommit till Sverige och har
någon form av ohälsa.
Du och din arbetsförmedlare bedömer tillsammans om programmet skulle vara bra för dig.
Vem gör vad?
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta
mer om introduktion till arbete. Om du och
din arbetsförmedlare kommer fram till att
introduktionen skulle passa dig bra planerar
ni sedan tillsammans med leverantören vad
du ska göra.
Hur länge kan jag vara med i programmet?
Du kan vara med i programmet i högst
12 månader.
Får jag någon ersättning?
Du får aktivitetsstöd, rehabiliteringsersättning
eller etableringsersättning när du deltar i
introduktionen. Det är Försäkringskassan
som beräknar, beslutar om och betalar ut
ersättningen.
Ring oss på 0771–416 416 om du är intresserad och vill veta mer.
Du kan också besöka din närmaste arbetsförmedling eller gå in på arbetsformedlingen.se
Download