Rent vatten för ditt välbefinnande!

advertisement
Rent vatten för ditt välbefinnande!
När frågade du dig senast
hur ditt vatten mår?
Allt börjar med en analys!
Att ha rent, friskt vatten har vi historiskt sett tagit för självklart här i Sverige men tyvärr är det
inte så längre. Både de globala miljöproblemen och de naturliga förutsättningarna i marken,
t ex höga halter i marken av kalk, järn, mangan eller radon, påverkar grundvattnets kvalitet.
Det är först efter en noggrann analys av era vattenproblem som vi kan skräddarsy en lösning för
er. Vi på Aqua Expert AB har ett eget oberoende laboratorium, ackrediterat av SWEDAC
(Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) ISO/IEC 17025, lab reg 1642, som utför alla
våra vattenanalyser.
Vissa vattenproblem kan ni lätt konstatera själva:
A Luktar eller smakar vattnet illa?
A Är det missfärgat eller grumligt?
A Blir tvätten eller vitvarorna missfärgade?
A Löddrar inte schampot och tvålen som den ska
eller går det åt ovanligt mycket tvättmedel?
Andra problem med ditt vatten kan vara mer
förrädiska och svåra att upptäcka. Fräter
vattnet eller kalkar det igen ledningarna och
skadar hushållsmaskiner med mera? Vattenproblem kan kosta er husägare pengar –
förstörd vittvätt, toalettstolar och badkar
som måste bytas i förtid och igenkalkade
elpatroner som höjer uppvärmningskostnaderna. Dessutom kan vattenproblemen sänka
värdet på din fastighet vid försäljning. Om
vattnet innehåller höga halter av radon kan
det vara särskilt farligt för barn eftersom de
använder mer vatten i förhållande till sin
kroppsvikt och är känsligare.
För att inte sväva i ovisshet bör ni först låta
vårt ackrediterade och oberoende labora-
torium utföra en vattenanalys. Då först vet ni
med säkerhet hur ert vatten mår.
Efter analysen kan vi på Aqua Expert AB
hjälpa er med att välja en trygg och effektiv
lösning på ert vattenproblem. Sedan starten
har vi sålt 10.000-tals vattenfilter för grävda
och borrade brunnar. Vi är stolta över att ha
så många nöjda kunder – kontakta oss gärna
för referenser: [email protected] eller tel
0470-700 600.
Vårt mål är ditt välbefinnande!
Detta är något helt unikt för vattenfilterbranschen. Vårt laboratorium, Aqua-Lab,
blev ackrediterat 15 april 1999 för fysikalisk/
kemisk analys av enskild vattentäkt. Det
innebär att vi använder godkända metoder
som kontrolleras dagligen enligt ett utarbetat
kontrollsystem. Vi deltar dessutom i provningsjämförelser, så kallade blindprover som
en kvalitetskontroll. Arbetet är styrt av ett
kvalitetssystem som kontrolleras av
SWEDAC.
När ni har beställt en analys av oss skickar vi
en provflaska med frankerat svarskuvert hem
till er.
Vi valde att ackreditera oss för att förbättra
analysarbetet samt för att kunna visa vår
professionalism och poängtera vårt oberoende från säljverksamheten. På Aqua-Lab
analyserar vi vatten från enskilda vattentäkter från hela Sverige och ibland även från
andra länder.
Bedömning av vattenanalysen sker enligt
Socialstyrelsens allmänna råd för enskilda
dricksvattentäkter SOSFS 2003:17. Vill
ni även göra radonanalys så kan vi vara
behjälpliga med att förmedla detta, men
analysen utförs ej av Aqua-Lab. Kontakta
oss gärna om ni har några frågor.
Vill ni göra en analys av ert dricksvatten?
Gå in på www.aquaexpert.se och fyll i
formuläret på webben eller kontakta oss för
mer information på tel 0470-700 600.
De analysparametrar vi inriktar oss på är:
Bottensats Grumlighet Lukt Färg
pH Alkalinitet Aggressiv kolsyra
Klorid Hårdhet Tyska grader Järn
Mangan Nitrit-kväve Nitrat-kväve
COD (vid behov)
Det finns en lösning på varje vattenproblem!
Här följer ett antal av de vanligaste vattenproblemen som våra
vattenfilter hjälper till att lösa.
Järn och mangan:
Höga halter av järn och/eller mangan missfärgar vattnet och påverkar dess lukt och smak. Resultatet blir t ex bruna eller svarta
fläckar på badkar, handfat, hushållsporslin och kokkärl samt på
tvätt. Hög järnhalt är ett vanligt problem i hela landet.
Vi rekommenderar: Göingefilter Kombi.
Surt och aggressivt vatten:
Ett lågt pH-värde (surt vatten) innebär att det finns aggressiv
kolsyra i vattnet samt att alkaliniteten är låg. Denna kombination
gör att vattnet fräter på ledningar, varmvattenberedare och annan
metall. Åtgärdas det ej leder det med tiden till läckage på ledningar och förstörda elpatroner. Ofta får man gröna eller blå beläggningar i sanitetsporslin då koppar fälls ut från ledningarna. Utfällning av tungmetaller kan även missfärga hår hos blonda personer
samt orsaka eksem och magbesvär. Vid mycket kraftig försurning
(pH-värden under 5,5) blir vattnet olämpligt som dricksvatten.
Vi rekommenderar: Göingefilter K.
Hårt vatten:
Hårt vatten (hög kalkhalt i vattnet) resulterar i vita eller gråaktiga
beläggningar i sanitetsporslin och på tvätt. Hårt vatten är ett allvarligt
problem då det kan innebära höga kostnader för fastighetsägaren
p g a dyrare uppvärmning, förstörda och igensatta varmvattenberedare, hushållsmaskiner etc. Dessutom medför hög kalkhalt i vattnet
att det uppstår vita fläckar på lacken vid biltvätt – vilket syns extra
mycket på mörka bilar.
Vi rekommenderar: Midi.
Svavelväte:
Svavelväte, eller vätesulfid, är en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som
”ruttna ägg”. Är det enbart svavelväte som är problemet räcker det med luftning utav vattnet. Förekommer problemet i samband med hög halt av järn
och/eller mangan i vatten ska man dock inte göra detta då det kan fälla
ut järnet och manganet och ge större besvär med dessa problem än
vad man har upplevt tidigare. Har man kombinationen svavelväte
samt järn och/eller mangan skall man ha vårt kombinationsfilter
Göingefilter Kombi.
Vi rekommenderar: Syreaktivator SA eller Göingefilter Kombi.
Radon:
När grundvattnet passerar genom bergarter med förhöjd radiumhalt, t ex
uran, kan det tillföra höga halter av den radioaktiva gasen radon i borrade
brunnar, vilket ökar risken för cancer. Då radon varken syns eller luktar
måste man göra ett vattenprov för att konstatera eventuella problem. Vid så
höga halter av radon i dricksvattnet som 1.000 becquerel per liter vatten, klassas
vattnet som otjänligt. För att åtgärda radonhalten krävs upprepad luftning i ett trycklöst vatten.
Vi rekommenderar: Radonetts radonavskiljare.
Humus/ytvatten:
Humus är organiskt material i jorden som delvis blivit nedbrutet och omvandlat. Hög
humushalt kan vara ett konstant problem eller uppstå vid kraftig nederbörd samt
snösmältning. Humus resulterar i missfärgat, gult vatten. Till skillnad mot järn och
mangan missfärgar och fastnar inte humus på sanitetsporslin.
Vi rekommenderar: Maxi-Humus.
Aqua Expert AB har vattenfilter mot flera andra problem t ex bakterier, fluorid, salt,
nitrit, nitrat, sulfat, olja och ammonium. Ibland måste flera olika sorters filter kombineras för att få ett perfekt vatten.
Våra filter – din trygghet!
Originalet sedan 1970!
GÖINGEFILTRET
Aqua Expert AB i Växjö har sedan starten
prioriterat kvalitet samt effektiva lösningar
på vattenproblem och har med åren blivit
marknadsledande inom vattenreningsteknik.
Vi har sålt 10.000-tals filter och våra bästsäljare är Göingefilter Kombi och Göingefilter K.
Mot järn och mangan:
Göingefilter Kombi – kraftig tillsättning av
luft, vanlig sand och flerfiltrerat vatten.
Kopplas före hydroforen/hydropressen.
Rostfritt kärl.
FeMn – använder Manganese Greensand och
kaliumpermanganat (kemikalie). Rostfritt
eller glasfiberkärl.
FeK – använder en luftinjektor och birm.
Rostfritt eller glasfiberkärl.
Crystal Right – använder sig av jonbytarmassa, neutraliserar även hårdheten.
Glasfiberkärl.
Mot surt och aggressivt vatten:
Göingefilter K – uppströmsfilter utan
backspolning. Kopplas före hydroforen/
hydropressen. Rostfritt kärl
ANA – nedströmsfilter med backspolning.
Rostfritt eller glasfiberkärl.
AF – uppströmsfilter utan backspolning.
Kopplas före hydroforen/hydropressen.
Glasfiberkärl.
VATTENFILTER
Vattenfilter har varit huvudprodukten sedan
starten av Aqua Expert AB eller Göingefiltret
som vårt företag hette tidigare. Våra mest
kända produkter är Göingefilter Kombi och
Göingefilter K, dessa filter står för största
delen av omsättningen på vattenfilter. Aqua
Expert AB är en mycket komplett leverantör
vilket innebär att vi kan erbjuda vattenfilter i
alla prislägen.
Vårt breda, driftsäkra sortiment täcker annars
in alla typer av filter, t ex:
Vi har alltså filter som kopplas före och efter
trycktanken, glasfiber eller rostfritt, med eller
utan backspolning, naturlig rening eller med
kemikalie. Vi har inte bara ett filter för varje
problem, utan det filter vi offererar är det som
passar just er bäst. Här är vi unika för denna
bredd på produkter har ingen annan filterleverantör i Sverige.
Följer ni våra råd och instruktioner så lämnar
vi en tvåårig ”rent-vatten-garanti” på alla våra
filter. På alla våra rostfria filterkärl lämnar vi
dessutom 20 års materialförsäkring.
Vi och våra nöjda kunder, ser Göingefiltret
som originalet – det står helt enkelt i en klass
för sig själv. Det finns företag som säljer
vattenfilter med vad de påstår samma
kvalitet – de kan t ex se identiska ut eller ha
namn som är förvillande lika våra filter, men
det är bara vi som säljer originalet – Göingefiltret. Ring oss så förklarar vi skillnaden.
Alla våra rostfria produkter är doppbetade
(tvättade i ett syrabad för att få bort alla
oxider) och med spaltfri svetsning, detta
innebär att hållbarheten ökar markant. På
alla våra rostfria filterkärl lämnar vi dessutom 20 års materialförsäkring. Följer ni
våra råd och instruktioner lämnar vi en
tvåårig ”rent-vatten-garanti” på alla våra
filter. Väljer ni något ur vårt breda sortiment
av flexibla och lättskötta filter får ni låga
underhållskostnader och garanterat bra
vatten! Alla våra produkter är dessutom CEmärkta – detta för att ni skall kunna vara
trygga i ert beslut.
JÄRN- OCH MANGANFILTER GÖINGEFILTER KOMBI
Höga halter av järn och/eller mangan
missfärgar vattnet och påverkar dess lukt och
smak. Resultatet blir t ex bruna eller svarta
fläckar på badkar, handfat, hushållsporslin
och kokkärl samt på tvätt. Hög järnhalt är
ett vanligt problem i hela landet. Göingefilter Kombi avlägsnar aggressiv kolsyra
samt svavelväte, järn och mangan. Processen
bygger på miljövänlig och kemikaliefri
teknik. Reningen sker med hjälp av luft,
vilket tar bort både dålig smak och lukt.
Filtret kopplas mellan pump och hydrofor.
Filterbehållaren är tillverkad i rostfritt stål –
vi lämnar 20 års materialförsäkring.
AVSYRNINGSFILTER GÖINGEFILTER K
Ett lågt pH-värde, surt
vatten, innebär att det
finns aggressiv kolsyra i
vattnet samt att alkaliniteten är låg. Denna kombination gör att vattnet fräter
på ledningar, varmvattenberedare och annan metall.
Åtgärdas det ej leder det
med tiden till läckage på
ledningar och förstörda
elpatroner. Utfällning av
tungmetaller kan även
missfärga hår hos blonda
personer samt orsaka
eksem och magbesvär. Vid
mycket kraftig försurning
(pH-värden under 5,5) blir
vattnet olämpligt som
dricksvatten.
Göingefilter K höjer pHvärdet samt avlägsnar den
aggressiva kolsyran och
arbetar helt utan backspolning. Filtret kopplas
mellan pump och hydrofor. Filterbehållaren är
tillverkad i rostfritt stål –
vi lämnar 20 års materialförsäkring.
På www.aquaexpert.se kan ni ladda hem
faktablad med all information om hur
Göingefilter Kombi och Göingefilter K
fungerar.
Vår tillverkning – din fördel!
Aqua Expert AB är ett unikt företag på många avgörande punkter – vi har bland annat
egen tillverkning av rostfria filterkärl och hydroforer. Vi fann helt enkelt inte den
kvalitet vi krävde för våra produkter hos någon annan leverantör – därför startade vi
egen produktion 1998. I vår maskinpark har vi bland annat utrustning för rundsvets
(mini och stor), ländsvets, gradsax, plasmaskärning och betning.
Det finns många fördelar med egen utveckling och
produktion – vi har bl a möjlighet att anpassa höjden
på filterkärlet om ni vill placera ert vattenfilter i ett
utrymme där standardstorlekarna inte passar. Specialanpassningar innebär dock att det kan bli lite längre
leveranstid än för våra standardstorlekar.
De rostfria hydrofortankar vi tillverkar finns i standardstorlekar på 150, 300 och 500 liter. Det finns många
fördelar med rostfria hydroforer bl a har de inte någon
plastbeläggning som kan lossna. Rostfritt stål används
överallt där man ställer stora krav på hygien.
En rostfri hydrofor kostar dessutom obetydligt mer än
en galvaniserad hydrofor!
Aqua Expert AB:s egentillverkade
produkter har spaltfria svetsar,
stumfog, detta för att undvika att
korrosionsangrepp får fäste någonstans. Vi doppbetar (tvättar i ett
syrabad för att få bort alla oxider)
hela filterkärlen och hydroforerna,
detta för att återställa hela det rostfria materialet – både på in- och
utsida. Våra topp- och bottendysor
är gängade så att de enkelt kan tas
bort om de behöver rengöras. Vår
tilltro till vårt rostfria material –
i kombination med fackkunskaper
och konstruktionsteknik gör att vi
inte tvekar inför att lämna hela 20
års materialförsäkring.
På våra filter har locket på det rostfria filterkärlet samma diameter som
tanken. Detta är en stor fördel när ni skall göra underhåll på filtret och
byta filtermassa – då kan ni lätt komma åt inne i kärlet. På vattenfilter
med glasfibertankar saknas denna praktiska lösning.
Alla våra vattenfilter och hydroforer är
CE-märkta enligt de nya EU-normerna.
Aqua Expert AB är mycket mer
än vattenfilter!
Vi är den kompletta leverantören som både utvecklar samt producerar vattenfilter
och hydroforer. Dessutom tillhandahåller vi alla sorters filtermaterial. Vi är en
marknadsledande producent som kan erbjuda våra kunder allt från oberoende
vattenanalyser till ett brett, driftsäkert sortiment med låga underhållskostnader.
Aqua Expert AB är en trygg och långsiktig partner med en solid grund då vi är ett
ekonomiskt stabilt företag som hela tiden arbetar långsiktigt vid investeringar och
förändringar i organisationen. Aqua Expert AB arbetar mot ett kvalitets- och
miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Vi kan dessutom erbjuda följande:
Personal med stor erfarenhet, kunskap och yrkesskicklighet. Vi har för
närvarande 13 anställda uppdelat på produktion, försäljning, laboratorium,
administration och service.
Trygga och snabba leveranser. Vi har alltid hundratals filter på lager, vilket
innebär att ni slipper vänta på ert efterlängtade vattenfilter.
Lättillgänglig support – ni som konsument och slutanvändare kan ringa
direkt till oss om ni har frågor, ni behöver inte gå via våra återförsäljare.
Ett rikstäckande nät av etablerade och välrenommerade återförsäljare som
monterar och gör service på våra vattenfilter.
Näst intill underhållsfria filter med återköpsgaranti.
20 års materialförsäkring på alla rostfria filterkärl och hydroforer.
I de flesta av våra filter använder vi oss av standardkopplingar vilket gör det
lätt att få tag på reservdelar.
Efter installerat filter tar vi kontakt och gör en uppföljning. Nöjda kunder är
viktigt för oss då vi vill att ni ska bli våra nästa referenskunder!
Era synpunkter är viktiga för oss så har ni frågor tveka inte att ringa oss, besöka
oss på webben eller komma till vårt kontor i Växjö! Vi vill poängtera att vårt
engagemang är baserat på omtanke om er som kunder. Vi hjälper er med att
analysera vattenproblemen och vi kan dessutom presentera en trygg och
ekonomiskt fördelaktig lösning för er.
Vårt mål är ditt välbefinnande!
Personalen på Aqua Expert AB i Växjö
��������������
�����������
������������
�����������������
�����������������
��������������������������
���������������������������
Download