Optimal trivsel vid optimal utfodring Magsår Invärtes bruk

advertisement
Optimal trivsel
vid optimal utfodring
MagsårInvärtes bruk
Problemformulering
Magsår hos hästar har i många år varit en översatt diagnos. Magsår hos hästar hindrar syresättningen av
magsäckens slemhinnor, oftast i övergången mellan den översta, vita delen och den nedersta, röda
delen, som är syreproducerande. Hästens magsäck producerar magsyra hela dygnet. När magsäcken är tom,
angrips magsäckens slemhinna av den kraftiga magsyran. Den kraftiga syrepåverkningen medför, att
slemhinnan blir röd, irriterad, blödande magsår, ärrbildningar och i värsta fall fräter syran hål på
magsäcken, så att hästen dör av bukhinneinflammation. Symptomen är mycket individuella och kan bland
annat omfatta nedsatt aptit, hästen är kräsen, matt päls, viktförlust, hästen kan verka sur/ osammarbetsvillig,
samt ha tendens till kolik eller diarré. Magsår kan endast diagnostiseras genom undersökning med
gastroskop.
Orsaker
Magsår kan ha flera olika orsaker:
Högt innehåll av socker/stärkelse i fodret: När kolhydrater som socker / stärkelse kommer ner i
magsäckens översta del, startar en gasprocess. Bakterierna i magsäcken bryter ned dessa kolhydrater, och
det produceras en lång rad avfallsämnen. Dessa afvallsämnen angriper magsäckens slemhinna, förstör ytan
och gör den mera mottaglig för syrefrätningar från magsyran. Stora måltider ökar denna skadliga påverkan.
Elektrolyter i pastaform: Nya undersökningar tyder på, att användandet av elektrolyter i pastaform kan
orsaka eller förrvära existerande magsår. Stress: Hög stressnivå kan öka hästens egna produktion av
stresshormoner (som adrenalin och binjurebarkhormon). Dessa hormoner kan bryta ned magsäckens
motståndskraft att skydda sig mot magsyrans frätande effekt. Hård träning: Magsäcken blir platt, när hästen
arbetar (trav och galopp). Lungorna utvidgar sig under arbete, och det ökar trycket på magsäcken, som sitter
på andra sidan diafragman. Magsäcken dras ihop, och syret i den nedersta delen av magsäcken kommer i
direkt kontakt med den översta delen av magsäcken (ej syre producerande delen), vilket bidrar till
syrefrätningar.
Medicinsk behandling: Långtidsverkande behandling med smärtstillande medicin som fenylbutason och
Fenydine ökar också risken för magsår, speciellt hos unga föl.
Förslag till förändring:
Generell utfodringsstrategi:
Fri tillgång till stråfoder av god kvalité med ett högt innehåll av smältbara fibrer (hö, hösilage), när hästen
tuggar bildar den saliv som neutraliserar magsyran. Blanda gärna Hartog Lucern Mix/Hartog Gras Mix i
hästens kraftfoder för att öka tuggtiden och därmed salivproduktionen (neutralisering av magsyran). Lågt
stärkelseinnehåll (undvik exempelvis, havre, korn, majs samt spannmålsrika blandningar)
Ge regelbundna men små måltider (säkrar att magsäcken inte blir överfull).
Komplement av olja kan försena tömningen av magsäckens innehåll, ger dessutom extra kalorier.
Vers.0615
Foder och komplement:
Fibrer: Hö/hösilage, Hartog Lucern Mix/ Brogaarden Lucern Mix, Alfalfa Oil Plus, Hartog Gras Mix, Speedi–
Beet/ KwikBeet/Fibre–Beet (SKA blötas upp i vatten!) eventuellt Fibre Performance (ger ofta en god matlust).
Vitaminer och mineraler: välj foder med lågt innehåll av stärkelse, f.ex.: ERS Pellets, CushCare Condition,
Equine Sensitive, Optimal 5 - Leisure Diet, Optimal 1 - Suregrow, Suregrow, Optimal 6 - Icelandic Power.
Komplement: Probiotikum Plus/YSY Blandning, Olja, Pronutrin, Vetrogard.
KOM IHÅG ATT SÖKA VETERINÄR!
© 2012 Brogaarden. Texten får inte kopieras utan skriftlig tillåtelse
© BROGAARDEN® • Tel: 040-876 13 • kundser [email protected] • www.brogaarden.eu
Download