Energi i tillsynen Utbildning kring tryckluft och energieffektivisering

advertisement
Hej Henrik,
Det skulle vara trevligt att samarbeta kring temat tryckluft. Återkom om ni inom Miljösamverkan har
intresse av samarbete, och har möjlighet att stötta ekonomiskt.
Tanken är att ha snarlikt upplägg det som Energikontoret Region Halland anordnade i höstas
tillsammans med tryckluftsföretag. De hade en god uppslutning på omkring 40 deltagare.
Målgrupper: tillverkningsindustri, kommunernas miljöinspektörer, energikonsulter, energi- och
klimatrådgivare samt energicoacher.
Program: Snarlikt det seminarium Region Halland anordnade i höstas. Se nedan.
Seminarie 1: Preliminärt datum torsdagen 5 oktober kl 8.30-16.30. Reservdag 12 oktober.
Seminarie 2 (ev): Om det blir stor uppslutning på seminarium 1 kan vi tänka oss att göra om samma
seminarium en gång till. Förslag på tid är under november månad.
Kostnader per seminarium:
- Kostnaderna för lunch och lokaler kan Stockholmsregionens Energikontor stå för
- Kostnader för föreläsare (4-5 föreläsare á 2 500 kr per styck). Finns det möjligheter för MSL
att stå för denna kostnad?
Vänligen, MIA SIMM, STOCKHOLMSREGIONENS ENERGIKONTOR
Det ingen berättat för dig om tryckluft!
Tryckluftsseminariet ger dig den kunskap du behöver för att snabbt reducera energiförlusterna och hur du för in
tryckluften i egenkontrollen
Varför!
Tryckluft är ett komplext och dyrt media men är ett av de energiområden med störst besparingspotential. Flera
undersökningar visar att det går att minska förbrukningen med 30–50 % på mycket kort tid. Den energivinsten
innebär dessutom en reduktion av CO2-utsläppen. Seminariet ger:
 förslag på vad du bör tänka på när du startar ett besparingsprojekt för tryckluft.
 en övergripande bild över de möjligheter som finns att effektivisera tryckluftsanvändningen.
Vem bör gå?
Seminariet vänder sig till personer som är ansvariga eller högst delaktiga rörande produktion,
drift och underhåll av tryckluftssystem samt miljö- och energiansvariga. Tidigare
tryckluftseminarier har erhållit mycket höga betyg avseende innehåll, presentation och
praktisk användbarhet.
Vad vi går igenom?
Energioptimal tryckluftsproduktion – Max Johansson, Ingersoll Rand
 Vad påverkar kostnaden vid produktion av tryckluft?
 Vad kan betraktas som energieffektiv tryckluftsproduktion?
 Vilken strategi och vilken teknik är bäst lämpad för er applikation?
 Kort om lagar och förordningar – egen kontroll
Kopplingar och ledningskomponenter – Tommy Halvorsen, CEJN




Att tänka på vid val av koppling (ergonomi, prestanda mm).
Dimensionering av slangar, kopplingar, FRL.
Hur påverkar valet min energikostnad?
Hur val av koppling påverkar arbetsmiljön
Läckagekontroll & mätning av förbrukning – Daniel Winkler, LMS Nordic




Vad kostar läckage egentligen?
Hur verifierar man resultatet av åtgärderna?
Är det möjligt att bli läckagefri?
Hur kan man och vad bör man mäta?
Energibesparande pneumatiklösningar – Bo Lilja, Festo


Nyheter inom tryck & flödesmätning
Praktiska exempel med loggning av t.ex. cylindrar
Download