Mikaels konsultprofil

advertisement
2015-07-03
Namn
Mikael Brodd
Födelseår
1969
Sammanfattning
Jag har varit med och byggt många olika system under mina 25 år i IT-branschen. Det har jag gjort i allt från start-up bolag
till de stora internationella företagen. Jag har gjort det med olika arbetssätt, allt från vattenfall till agilt. Jag har sett upp- och
nergångar, saker som fungerar och saker som inte gör det. Alla dessa erfarenheter använder jag när jag försöker inspirera
till bra sätt att bygga fantastiska produkter. Under de senaste 10 åren så tycker jag att det är det agila arbetssättet, i
kombination med lean, som ger bäst resultat.
Därför hjälper jag individer, team, organisationer och företag att förstå det agila arbetssättet med hjälp av coaching,
utbildning, vara mentor, facilitering och ibland även programmering.
Exempel på uppdrag
Schibsted Sverige ”Centralen”
Agil coach på Centralen med målet att öka samarbetet och få ordning på arbetssättet.
Bland annat så omorganiserade jag så ett stort team blev till tre för ökat fokus och tvärfunktionalitet. Varit coach och mentor
åt ScrumMasters för att utveckla deras personliga förmågor. Coachat teamen till ökad autonomitet för att öka samarbetet.
Hjälpt övriga avdelningen att fokusera på sina värdeströmmar och därmed bli mer tvärfunktionella. Varit bollplank åt
teamchefer för hur de ska utveckla sina team. Etablerat rollerna ScrumMaster och Produktägare i organisationen.
QlikView
QlikView anlitade mig och en kollega för att göra en översyn av deras utvecklingsprocess och organisation då deras
leveransförmåga drastiskt minskat. QlikView har bytt till Scrum, fördubblat utvecklingsavdelningen till 20 team och startat ett
projekt för en helt omarbetad version av deras produkt. Resultatet presenterades i en rapport.
Genom intervjuer av personal och genom att delta i olika arbetsmoment så bildade vi oss en uppfattning om
förbättringsområden för QlikView samt vad de redan gjorde bra. Detta sammanställdes i en rapport som presenterades för
olika ledningsgrupper.
Teknik: HTML5, CSS3, Twitter Bootstrap Wicket, Java, Spring MVC, JPA, Hibernate, Mysql, HSQLDB, Maven, Git, FitNesse,
Jenkins, Sonar, mm.
_____________________________________________________________________________________________________
Crisp AB
Telefon: +46 (0)8 556 950 15
Webb: www.crisp.se
Sveavägen 31
Fax: +46 (0)8 556 950 16
E-post: [email protected]
SE-111 34 Stockholm
Konstruktionshjälpmedel
Gedigen erfarenhet av:
Applikationsservrar: BEA Weblogic, IBM Websphere 6 och 7, JBoss, Tomcat, Heroku
Programmeringsspråk: Java, JEE (EJB, JPA, JMS, mm), Javascript (AngularJS), J2ME, C++, C#, SQL, shellscript
Databaser: Oracle, MySQL, HSQLDB.
Utvecklingsverktyg: IntelliJ, Eclipse, Sonar, IBM RAD, Enterprise Architect, Emacs
CM/CI/CD: Git, Subversion, JIRA, Jenkins, Perforce, ClearCase, Rational ClearQuest
Webbrelaterat: HTML, CSS, XML, XSL, Wicket, GWT, SOAP, Struts, FrontPage, Javascript, PHP, JSF.
Metoder/Arbetssätt: Scrum, agile, Kanban, Lean, XP, RUP, PROPS, PPS, ITIL, pm3
Operativsystem: Windows, Mac OS, Solaris, HP-UX, Linux.
Branscher
●
●
●
●
●
Resor
Logistik
Telecom
Hälsovård
Offentlig Sektor
Certifikat
Certified Scrum Master 2009, Certified Scrum Developer 2011, Certified Product Owner 2013, Certified LeSS Practitioner
2016.
Utbildning
Elektroingenjör, KTH.
Många kurser under årens lopp, men de bästa har varit

The Agile Facilitator med Lyssa Adkins

Certified LeSS Practitioner med Craig Larman

Impact Mapping med Gojko Adzic

Coaching Agile Teams med Lyssa Adkins och Michael Hamman

Scaling Scrum med Jeff Sutherland

Coaching beyond the team med Esther Derby och Don Gray

Coaching Stance med Michael Spayd och David Darst

Training from back of the room (pedagogik)

Advanced Agile med Alistair Cockburn

Clean Code med Robert C Martin (Uncle Bob)

CSD med Chet Hendrickson och Henrik Kniberg

Creating Result Based Teams med Christopher Avery

CSPO med Jeff Patton

Agile Requirements Analysis and Planning for Product Success, Ellen Gottesdiener
_____________________________________________________________________________________________________
Crisp AB
Telefon: +46 (0)8 556 950 15
Webb: www.crisp.se
Sveavägen 31
Fax: +46 (0)8 556 950 16
E-post: [email protected]
SE-111 34 Stockholm
Erfarenhetsbeskrivning
2010 – Crisp AB
Konsult. Uppdrag som följer.
2016 – Telenor Sverige
Telenor Sveriges utveckling av telenor.se hade påbörjat ett Agilt arbetssätt men kände att de hade fastnat. Mitt jobb var att
leda dem på rätt väg för att fortsätta framåt på den Agila resan. Jag genomförde en analys av deras arbetssätt och
presenterade resultatet för IT och Marknadsavdelnings respektive ledningsgrupper. Det resulterade i ett större
utbildningsinitiativ.
2016 – Föräldraledig
Föräldraledig första halvåret 2016.
2015 – Schibsted Sverige ”Centralen”
Agil coach för fyra utvecklingsteam samt övriga avdelningen. Hjälpt teamen att ta steget att bli mer agila och få ett ökat
samarbete. Etablerat rollerna ScrumMaster och Produktägare. Hjälpt avdelningen att börja fokusera på sina värdeströmmar.
2015 – Bytbil.com
Genomförde en analys av samarbetet och organisationen av hela företaget, inklusive högsta ledning, för att hjälpa dem
förstå vad de behövde göra för att snabba upp sin produktutveckling. Bytbil.com stod inför en total omskrivning av deras
centrala system och hade börjat ta bort tjänster som inte ansågs vara ”core business”. Min analys presenterades för hela
företaget och resulterade i att en skräddarsydd utbildning genomfördes, för att öka förståelsen av Agile och lean.
2015 – Bisnode
Bisnode är en sammanslagning av 17 företag till ett. Mitt uppdrag var att göra en analys av samarbetet mellan ITavdelningen och produktavdelningen då det inte fungerade optimalt. Arbetet blev dock stoppat i förtid då den nya CEO:n
hade andra förändringsinitiativ som blev högre prioriterade. Resultatet blev endast en kort rapport med de viktigaste sakerna
att förbättra.
2015 – Karolinska Institutets Universitesbibliotek
Karlolinska Institutets Universitetsbibliotek skapar s.k. MOOC (Massive On-line Open Courses) och hade svårigheter att få
struktur i sitt arbetssätt. Jag skapade en dag av Agil inspriation, baserad på min analys av deras arbetssätt. Dagen
resulterade i att de började använda fysiska tavlor, Kanban, stabila team och hålla återkommande återblickar.
2014 – Stockholm Universitet
Jobbat som utvecklare och team coach på Stockholm Universitets IT-avdelning. Utvecklade ett IT-stöd för att tentera digitalt
samt stöttat utvecklingsteamen i agilt arbetssätt genom att hålla kortare utbildningar, personlig coaching, mm.
2013 – SciMed
Jobbat som utvecklare, ScrumMaster och coach till ett start-up företag som bygger ett medicintekniskt hjälpmedel för
patienter i mobil. Java SE, Hibernate, SpringMVC, REST i backend där jag jobbade mest. HTML5, backbone.js huvudsakligen i
frontend. Heroku, Git, Grunt mfl verktyg.
2013 – Polystar
Genomfört utbildning för alla Polystars utvecklingsteam (c:a 60 personer) och sedan genomfört en s.k. Expectation Mapping,
där rollerna på utvecklingsavdelningen klargjorts.
2013 – QlikView
Genomfört en översyn av QlikViews arbetsprocess och organisation genom att intervjua personal och delta i olika
arbetsmoment. De förbättringsförslag som vi identifierade beskrevs i en rapport och föredrogs för ledningsgrupper.
_____________________________________________________________________________________________________
Crisp AB
Telefon: +46 (0)8 556 950 15
Webb: www.crisp.se
Sveavägen 31
Fax: +46 (0)8 556 950 16
E-post: [email protected]
SE-111 34 Stockholm
2010 – Lärare introduktion till Lean, Agile, Scrum och Kanban
Håller introduktionskurser till Lean, Agile, Scrum och Kanban företagsinternt bl. a. för Ericsson, Scania och publikt hos Crisp.
2010 – 2013 Telenor
Utvecklare och ScrumMaster för ett team som utvecklar ett automatiserat provisioneringssystem. Java EE, Seam, JSF,
Hibernate, Jboss. Arbetsmetod: Scrum
2004 – 2010 Spinator
Konsult. Uppdrag som följer.
2008 - 2010 Scania InfoMate
System för att realisera EU-direktiv vid försäljning av Scania lastbilar och bussar. Lead developer och ScrumMaster i en miljö
som bland annat innehöll Java EE (EJB3) med IBM Websphere 7. Arbetsmetod: PPS, RUP, Scrum
2006 - 2008 Novatelligence AB
Lead developer och ScrumMaster i företag som utvecklar produkt i vården. Java med Open Source, Spring, Hibernate,
MySQL, J2ME. Arbetsmetod: RUP, Scrum
2005 Rikspolisstyrelsen
Systemarkitekt vid framtagning av system centraliserad spårbarhet i Polisens alla system.
2004-2005 Posten AB
Chefsarkitekt för posten.se. Ansvar för den övergripande arkitekturella lösningen. Java EE (EJB2) med Weblogic.
Arbetsmetod: RUP.
2000- 2004 Site
Konsult. Uppdrag som följer.
2000-2004 Riksskatteverket
Jobbat som systemarkitekt, systemutvecklare och metodstöd med utveckling av flera system för fastighetstaxering,
gemensamma komponenter, gemensam arkitektur. Java EE (EJB2) med Weblogic. Arbetsmetod: RUP.
2000-2002 Posten Logistik
Deltagit i projekt för att ta fram en gemensam arkitektur för nya generationens system. Java EE (EJB2). Arbetsmetod: RUP.
1998 - 2000 Contactor Data AB
Anställd som konsult. Uppdrag som följer.
1999 Skatteverket
Framtagning av nytt system för fastighetstaxering. Java EE (EJB). Arbetsmetod: RUP.
1998-1999 SMART
System för tågbokning baserad på tidigare framtagen generell arkitektur. Java, Corba. Arbetsmetod: RUP.
_____________________________________________________________________________________________________
Crisp AB
Telefon: +46 (0)8 556 950 15
Webb: www.crisp.se
Sveavägen 31
Fax: +46 (0)8 556 950 16
E-post: [email protected]
SE-111 34 Stockholm
1994 - 1998 Cap Gemini AB
Anställd som konsult. Uppdrag som följer.
1997-1998 SMART
Skapa generell arkitektur för resebokningssystem. Java, Corba. Arbetsmetod: RUP.
1996-1997 Tele 2
System för avräkning mellan internationella teleoperatörer. C++. Arbetsmetod: Objectory.
1996 Sydkraft
System för ärendehantering. C++.
1995-1996 Ericsson Radio Systems
Teknisk support för TMOS övervakningssystem.
1994-1995 Ericsson Hewlett-Packard AB
Testledare för testning av övervakningssystemet XM.
1991 - 1994 Ericsson Telecom AB
Framtagande och driftsättning av övervakningssystem för teletransmissionsprodukter för SDH. Dessutom arbetat som
installatör, kundstöd och utbildare i Europa, främst Tyskland.
_____________________________________________________________________________________________________
Crisp AB
Telefon: +46 (0)8 556 950 15
Webb: www.crisp.se
Sveavägen 31
Fax: +46 (0)8 556 950 16
E-post: [email protected]
SE-111 34 Stockholm
Download