Landhöjningen - Kvarkens skärgård

advertisement
Landhöjningen
Den senaste istiden, Weichsel, inleddes för 115 000 år sedan och
avbröts flera gånger innan den för 30 000 år sedan gick in i en
huvudfas. För 22 000 år sedan hade nedisningen sin största
utbredning (se kartan) och då täckte iskanten Berlin och tangerade
London, Warszawa och Moskva. Inlandsisen låg också över
Nordamerika där hela Kanada täcktes och iskanten gick ner söder
om de stora sjöarna i USA. Isen i Nordeuropa var som allra tjockast,
cirka 3 000 meter, precis över Höga kusten.
Kvarkens skärgård
Den väldiga ismassan över Höga Kusten och Kvarkens skärgård
pressade ner jordskorpan så mycket som 800 meter under sin
ursprungliga nivå. En markant klimatförbättring gjorde att
inlandsisen för 18 000 år sedan började smälta undan från kanterna
och in mot centrum. Allteftersom isen blev tunnare minskade trycket
på jordskorpan och landet började resa sig. Från början gick det
snabbt, med mer än 10 centimeter per år, senare allt långsammare.
Bild 1: Landhöjningsprocessen
För 10 500 år sedan låg iskanten här. Cirka 1500 år senare hade i
stort sett hela inlandsisen smält bort. När isen lämnade vårt område
hade landet redan höjt sig 500 meter, en process som tog 8 400 år.
Fram till idag har området höjt sig med 286 meter, som är den
högsta uppmätta kustlinjen på Skulebergets topp. Nu är
landhöjningen 8 millimeter per år och forskarna tror att det kommer
att dröja ytterligare minst 10 000 år att klara av de resterande över
100 landhöjningsmetrarna som återstår innan processen avstannar.
Bild 2: Landhöjning i Kvarkens skärgård.
Landhöjningen gör att Kvarkens skärgård växer med 1 km2, alltså
100 hektar, varje år. Detta motsvarar ungefär 80 stycken Vasa torg.
Nya öar stiger ur havet medan andra växer och sammanfogas. Vikar
avsnörs och blir till flador, glon, sjöar och våtmarker. Och om drygt
2000 år kommer vi i Kvarken att ha landförbindelse mellan Finland
och Sverige, som bryts endast av en bred älv. Samtidigt omvandlas
Bottenviken till Europas största insjö.
Bild 3: Landhöjning i Kvarkens skärgård.
Under ständig förändring
Till följd av landhöjningen förändras naturen ständigt både ovan och
under vattenytan. Medan växter och djur i Atlanten har haft miljoner
år på sig att anpassa sig till sin miljö, så har arterna i Kvarkens
brackvatten inte haft mer än några tusen år på sig. Det är därför
som det finns så få arter här jämfört med i världshaven.
Då landet stiger upp ur havet koloniseras det snabbt av vass, starr
och olika strandängsväxter. De här växterna får stå ut med att bli
både våta och frusna om rötterna. Efter 30-40 år har marken
stabiliserats tillräckligt för att älggräs, havtorn och al ska kunna ta
över. Nästa i tur är lövträd som björk och rönn. Till slut är marken
tillräckligt gammal, ca 60 år, för att granskog ska trivas. Det här
kallas succession och ger upphov till tydliga bälten som man lätt kan
se själv då man vandrar från stranden längre in mot öns högsta
punkt. Föränderligheten gör att landhöjningsskogarna är rika på
arter och många sällsynta och hotade arter bor i dem, t ex vitryggig
hackspett.
Bild 4 och 5: Strandsuccession.
Källor: Världsarv i samverkan 63°N, Botnia-Atlanticas
undervisningsmaterial.
Download