Atlas Copco - Fyhrs Tryckluft

advertisement
Atlas Copco
Lösningar för kvalitetsluft
Tryckluftsfilter
Fullt ansvar för miljön
Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet
så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten. Du väljer i vårt breda sortiment av
produkter och skapar ett komplett tryckluftssystem från den plats där tryckluften genereras till
den plats där den ska användas, helt och hållet
anpassat efter dina behov. Samtliga Atlas Copcoprodukter har utvecklats för att fungera tillsammans på ett smidigt sätt så att de ger bästa
möjliga
tillförlitlighet
och
energieffektivitet.
Därmed kan Atlas Copco ta ett omfattande
ansvar för ditt tryckluftssystem och garantera
att det är det bästa i sin klass. Tack vare att vi är
etablerade i över 150 länder kan vi också erbjuda service globalt och fortsätta underhålla och
förbättra ditt luftsystem.
Med 100 års erfarenhet i ryggen kan Atlas Copco
erbjuda den absolut bästa kvaliteten och effektiviteten. Vårt motto är “First in Mind—First in
Choice™”. Därför kommer Atlas Copcos nytänkande aldrig att upphöra. Vår strävan är att alltid
motsvara och överträffa våra kunders förväntningar. Vi kommer alltid att samarbeta med dig
och ta fram den kvalitetsluftlösning som driver
din verksamhet på bästa sätt.
Vi strävar efter att förbättra din produktivitet
genom samverkan och innovation.
First in Mind—First in Choice™
Det optimala skyddet
Ditt tryckluftsystem, produktionsprocess och slutprodukt: tre avgörande element som din verksamhet är beroende av. Eftersom
tryckluft av högsta kvalitet är avgörande för din anläggnings
funktion, kan obehandlad tryckluft förorsaka omfattande skador
och leda till allvarliga prestandanedsättningar. För att skydda din
investering, utrustning och processer, så presenterar Atlas Copco
en fullständig serie med innovativa filtreringslösningar anpassad
för de höga kvalitetskrav som din speciella installation kräver.
TILLFÖRLITLIG KVALITETSTRYCKLUFT
Under komprimeringen av luft stiger koncentrationen av
smutspartiklar, oljespill och fukt. Det skapar en skadlig blandning som, om den lämnas därhän, kan förorsaka allvarliga
instrumentfel och även förorena din slutprodukt. Atlas Copco
har utvecklat ett komplett intervall av marknadsledande DD,
DDp, PD, PDp och QD filter som effektivt reducerar alla typer
av föroreningar med minimalt tryckfall.
Tryckluftsföroreningar
• Smutspartiklar
(från omgivningsluften och/eller torkmedel)
• Flytande vatten och vattendimma
• Flytande olja och oljedimma
• Kolvätedimma
• Rostpartiklar
• Rörbeläggningar
• Giftiga kondensat
SÄNKTA ELKOSTNADER
Atlas Copcos filter har utformats för maximal borttagning av
föroreningar och erbjuder betydande energibesparingar tack
vare sina:
• Optimala luftflödesvägar med lågt motstånd.
• Behållare och patroner konstruerade för minimalt tryckfall.
FÖR DIN SINNESRO
Uppbyggd under många års erfarenhet av tryckluftslösningar
och kontinuerlig grundlig forskning och utveckling, kan
Atlas Copco erbjuda det bredaste urvalet av filtreringslösningar och tillämpningskunnande. Med skyddet av din
tryckluftsinvestering i tanke, har Atlas Copco konstruerat sina
olika filter för att uppfylla dina nuvarande och kommande
behov av kvalitetstryckluft i enlighet med de senaste
internationella standarderna.
Högpresterande filtrering
Inom nästan alla användningsområden kan förorening av tryckluftsförsörjningen förorsaka allvarlig prestandasänkningar och
ökning av underhållskostnader i form av faktiska reparationer
och förlorad produktion.
FÖR DIN SINNESRO
1
Ljudsignal för larm.
6
UTVÄNDIGT GREPP FÖR ENKELT UNDERHÅLL
2
Utvändiga räfflor för fast grepp vid borttagning
av skålen.
1
ROSTSKYDD
2
3
Hus av formgjuten aluminium med speciell
eloxiderad utsida och insida.
3
ÖKAD TILLFÖRLITLIGHET
4
Högpresterande automatisk dränering.
ENKEL ÖVERVAKNING.
5
Inspektionsglas.
5
MINSKAT TRYCKFALL/ÖKADE BESPARINGAR
6
Unik lockkonstruktion (insugsledskena).
4
Tryckskillnmätare är standard på storlek 44 och större.
Dessutom har flänsanslutna filter för över
520 l/s konstruerats. Ett högtrycksintervall
från 14 l/s till 445 l/s finns också tillgängligt.
Inspektionsglas
Utvändiga räfflor
Högpresterande
automatisk dränering
Speciell eloxideringsbehandling på ut- och insida
Unik högeffektiv
lockkonstruktion
(insugsledskena)
Atlas Copcos innovativa filtreringslösningar är konstruerade för
att kostnadseffektivt tillhandahålla den bästa tryckluften och svara
mot dagens ökande kvalitetsbehov.
TILLFÖRLITLIG FILTRERING
7
6
1
Högpresterande filterkärnor av rostfritt stål ger
kassetterna styrka.
2
Skyddspapper finns för att undvika direktkontakt
mellan filtermediet och filterkärnan av rostfritt stål.
3
Epoxyförslutet lock.
UTSÖKT EFFEKTIVITET
1
4
2
8
Filtermedia av toppkvalitet, stor filteryta som ger litet
tryckfall och lång livstid för filtret.
HÖG DRÄNERING
4
5
Syntetiskt skum.
FÖRBÄTTRAD ENERGIBESPARING TACK VARE
MINSKAD LÄCKAGERISK
5
6
3
9
Dubbla o-ringar för ordentlig tätning, vilket minskar
risken för läckage.
LÅG DRIFTKOSTNAD
7
Unikt högeffektiv lockkonstruktion som
minskar tryckfallet.
FÖRBÄTTRAD ANVÄNDARVÄNLIGHET & PÅLITLIGHET
8
Påtryckbara element.
HÖGKLASSIGT SKYDD
9
Interna räfflor som skyddar elementen från skada och
leder undan oljedroppar.
Direktavledning
Massavledning
Diffusion/brownian-rörelse
Förorenad luft
Dubbla o-ringar
Filtermedier
Dimavskiljare
Påtryckbara element
För optimal filtrering använder Atlas Copco en
trippelfiltreringsfunktion: direktuppfångning,
stoftavskiljare och diffusion.
Ren luft
Maximering av effektivitet
Eftersom kostnaderna för tryckluft kan motsvara över 40% av
dina totala energikostnader, är en energisparstrategi en av dina
högsta prioriteringar. Ren, behandlad tryckluft minskar risken för
korrosion och läckage i ditt system för tryckluft.
EFFEKTIVITET & PÅLITLIGHET
För att erhålla överlägsen tryckluftskvalitet är optimal filtreringskvalitet nyckeln. Som en av huvudfiltreringskomponenterna för skydd av ditt tryckluftssystem kommer patronen
kontinuerligt i kontakt med olja, giftiga kondensat och
smutspartiklar. För att säkerställa hög filtreringskapacitet,
tillsammans med låga energikostnader, är ett årligt utbyte
av patronen nödvändig. Det inte bara säkerställer en hög
filtereffekt med lågt tryckfall, utan skyddar även din värdefulla utrustning, produktionsprocessen och det viktigaste,
din slutprodukt.
REKOMMENDERAT
FILTERPATRONBYTE*:
– Minst en gång per år eller
– Var 4.000:e driftstimme
* Normalfilter (för filter med aktivt kol:
max var 2 000:e driftstimme).
Genom årligt utbyte av filterpatron, hålls tryckluftssystemet rent och fuktfritt.
Din utrustning håller längre, effektiviteten ökar och optimalt filtreringsresultat säkras.
OPTIMAL FILTRERING
• Exceptionell flödesväg genom behållare och patroner.
• Betydande minskning av luftturbulens och tryckfall.
• Begränsade kostnader för systemdrift.
Utformad för att möta nuvarande
och kommande utmaningar,
så ger Atlas Copcos filter en
optimal flödesväg som reducerar
luftturbulensen och tryckfallet.
Dessutom begränsar den produktionstrycket. Tillsammans med
innovativa filterkonstruktioner och fördelaktiga patronändringar, så
erbjuder Atlas Copcos filtersortiment verkliga energibesparingar
utan kompromisser avseende tillförlitligheten och effektiviteten
i produktionen.
ENERGIKOSTNADER FÖR HÖGT TRYCKFALL
(Flöde på 120 l/s vid 7 bar
under 4 000 timmar per år)
UTMÄRKT KOSTNADSBESPARING
Utformad för kombinationen maximal reningseffektivitet och
minimalt tryckfall, gör att Atlas Copcos toppmoderna filter
bidrar till låg energiförbrukning i ditt tryckluftsystem.
• Stor effektiv filtreringsyta.
• Lågt motstånd i luftflödet.
7 200
500
5 760
400
4 320
300
2 880
200
1 440
100
0
0
100
200
300
400
500
kWh per år
Tryckfall mbar
€ kostnader per år
kWh = 0,07 €
BESPARING UNDER ETT ÅRS DRIFT
KONVENTIONELLA FILTER
ATLAS COPCO-FILTER
Energibesparing
Atlas Copcos filter ger maximala kostnadsbesparingar och du kan genomföra en verkligt
effektiv strategi för minskad energiförbrukning.
Investering
Byta ut element
Energikostnader
Maximal energibesparing, dag in och dag ut!
Motsvarar alla dina behov
Den tryckluftskvalitet som fordras i ett typiskt tryckluftsystem
varierar. Med sitt stora filterintervall, kan Atlas Copco perfekt
matcha dina preciserade behov och se till att alla typer
av kontamination undviks och att kostnaderna hålls på en
absolut miniminivå.
DD-FILTER
Vätskeavskiljningsfilter för allmänt skydd som fångar upp flytande vatten och oljeaerosoler ned till
0,1 mg/m3 (0,1 ppm) och partiklar ned till 1 mikron.
DDp FILTER
Partikelfilter för dammskydd som avlägsnar partiklar ned till 1 mikron.
PD-FILTER
Högeffektiva vätskeuppsamlande filter som avlägsnar vatten och oljeaerosoler ned till 0,01 mg/m3
(0,01 ppm) och partiklar ned till 0,01 mikron.
För optimal filtrering ska alltid ett PD-filter föregås av ett DD-filter.
PDp FILTER
Partikelfilter för dammskydd som avlägsnar partiklar ned till 0,01 mikron.
QD-FILTER
Aktivt kol-filter som avlägsnar oljedimmor och kolvätelukter med maximalt kvarvarande oljeinnehåll
på 0,003 mg/3 (0,003 ppm).
För optimal filtrering ska ett QD-filter alltid skyddas av den rätta förfiltreringen
inklusive ett DD och ett PD-filter.
Alla filter är tillgängliga för silikonfria tillämpningar (t.ex. målning).
Atlas Copco - lösningar för kvalitetsluft
TRYCKLUFTSRENHET ISO 8573-1
Den internationella standarden för renhet i tryckluft ger ett
klassificeringssystem för tre huvudföroreningar som finns i tryckluftssystem: smuts, vatten och olja. Som medlem i ISO-kommitten,
konstruerar Atlas Copco filtreringslösningar för tryckluftsrening
som svarar mot eller överträffar nivåerna som visas i standarden
här nedan.
Som marknadsledande inom teknologin för oljefri tryckluft, har Atlas Copco blivit den förste tillverkaren
som tilldelats certifikatet ISO 8573-1 CLASS 0 för sin Z och AQ serie av oljefria kompressorer. Endast
oljefria kompressorer levererar oljefri luft.
Renhetsklass
Fasta partiklar
Vatten
Totalt olja*
Maximalt antal partiklar per m3
Högsta tryckdaggpunkt:
Högsta koncentration
0,1-0,5 mikrometer
0,5-1,0 mikromillimeter
0
1,0-5,0 mikromillimeter
°C
mg/m3
°F
Enligt specifikation av utrustningens användare eller leverantör och strängare än klass 1.
1
100
1
0
-70
-94
0,01
2
100 000
1 000
10
-40
-40
0,1
3
–
10 000
500
-20
-4
1
4
–
–
1 000
3
37,4
5
5
–
–
20 000
7
44,6
–
6
–
–
–
10
50,0
–
* Aerosol, vätska och dimma.
KOMPRESSORRUM
Oljefri kompressor
Luftbehållare
ANVÄNDNING
Adsorptionstork
ISO 8573.1 Klass 0
Oljefri och ren luft
PDp
CD / BD
Adsorptionstork
ISO 8573,1 Klass 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1
Ren, torr och luktfri luft för
kritiska tillämpningar
PD
Oljeinsprutad
kompressor
Luftbehållare
CD
PDp
QD
CD / BD
ISO 8573.1 Klass 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2
Ren torr luft
PDp
Membrantork
DD
PD
ISO 8573.1 Klass 2.3.1, 2.4.1
Kritisk instrumentering
Köldmedietork
PDp
QD
SD
FX / FD / SD
ISO 8573.1 Klass 2.4.2
Instrumentering
PDp
För din sinnesro
Med Atlas Copcos djupa kunnande och åratals erfarenhet av tryckluftslösningar har hela det
egentillverkade filtersortimentet producerats på de mest avancerade produktionslinor och testats enligt
de hårdaste kraven i branschen. Du kan alltid vara trygg: krävande certifierings- och testningsprocedurer
utförs där man har säkerställt att den levererade luften håller högsta standard. För att ytterligare
minska alla typer av föroreningar i dina processer och skydda din utrustning tillhandahåller Atlas Copco
ett fullt sortiment av tryckluftsfilter. Bara Atlas Copco kan garantera 100% kvalitet, inte bara vid tiden för
leverans, utan för många år framöver. En totallösning för kvalitetsluft till alla tillämpningar.
Tillbehör & alternativ
Filteranslutningssats
för enkel montering av filter i
serien (storlek 9-520)
4-20 mA avläsning
tillhandahåller ett externt system
med exakt ΔP över filtret.
Väggmonteringssats
förenklar installationen
(storlek 9-520)
Spänningsfri kontakt
monteras i differenstrycksmätaren
och den ger en fjärrindikation när
det är dags att byta filterpatron.
Snabbkoppling
för enkel anslutning till
avtappningsuppsamlare eller olje-/
vattenavskiljare (storlekarna 9-520)
EWD elektronisk dränering
• ingen tryckluftsförlust
• larmfunktion
(EWD alternativt på storlekarna 9-520)
(EWD standard på storlekarna ≥520F)
Atlas Copco erbjuder produkter och tjänster för samtliga
behov inom tryckluft, allt för att öka ditt företags effektivitet och lönsamhet, och för att bli din första tanke och
ditt första val: “First in Mind—First in Choice™”.
Drivna av våra kunders krav på tillförlitlighet och effektivitet är Atlas Copco ständigt på jakt efter nya innovationer.
Vi har som målsättning att alltid arbeta med våra kunder
och erbjuda dem den skräddarsydda lösning för kvali-
2935 5932 40 – Tryckt i Belgien – Ändringar kan förekomma utan föregående meddelande.
tetsluft som är bäst för deras företag.
Andas aldrig in komprimerad luft som inte har renats i enlighet med
lokala bestämmelser och standarder.
www.atlascopco.com
Download