NETGEAR N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL Modem Router

advertisement
Teknisk support
Förpackningens innehåll
Tack för att du väljer NETGEARs produkter.
Förpackningen bör innehålla följande saker: Om någon del är
felaktig, skadad eller saknas helt kontaktar du din NETGEARåterförsäljare.
När du har installerat routern letar du upp serienumret på
etiketten på produkten och använder det till att registrera
produkten på adressen NETGEAR.com/register. Du måste vara
registrerad innan du kan använda telefonsupporttjänsten.
Registrering via vår webbplats rekommenderas starkt.
Gå till support.netgear.com om du vill ha produktuppdateringar
och webbsupport.
N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL
Modem Router
DGND4000 Premium Edition
Installationshandbok
Filter/linjedelare
Ethernet-kabel
DGND4000
Modemrouter
Strömadapter (2 delar)
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA
Juli 2012
Telefonkabel
Efterlevnad
Med hjälp av det här diagrammet kan du ansluta modemroutern till ADSL (1a) eller ett fiber-/kabelmodem (1b),
eller så kan du följa anvisningarna i den här broschyren.
1a: För ADSL
Internet
Försäkran om överensstämmelse
Om du vill se hela deklarationen om överensstämmelse kan du gå till webbplatsen
för NETGEARs EU-deklaration om överensstämmelse på:
support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Den här symbolen anger att EU-direktiv 2002/96 för elektriskt och
elektroniskt avfall (WEEE-direktivet) efterlevs. Om produkten
kasseras inom EU ska den omhändertas och återanvändas i enlighet
med nationella föreskrifter och tillämpning av WEEE-direktivet.
2. Dator
Internet
Endast för användning inomhus i samtliga EU-länder och Schweiz.
3. Strömuttag
ELLER
1b: För kabel/fiber
Internet
4. Webbläsare
Internet
2,4 GHz
Trådlös lysdiod
Kabel/fibermodem
Öppna webbläsaren och följ
instruktionerna för installation
Obs! På http://downloadcenter.netgear.com hittar du en användarhandbok. Den finns också tillgänglig via en länk i modemrouterns
användargränssnitt.
Innehåll
Innan du börjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Installera din modemrouter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Förinställd trådlös säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Inställningar för trådlösa nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lägga till trådlösa enheter i nätverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
WPS-metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Manuell metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Öppna N750 Router om du vill göra ändringar . . . . . . . . . . . . . 9
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Guideprogram för NETGEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NETGEARs guidemobilapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ReadySHARE-åtkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ReadySHARE Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ReadySHARE Print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Control Center-konfiguration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
USB-skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Skanna med en flerfunktionsskrivare . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Time Machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ytterligare funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Innan du börjar
Du kan ansluta direkt till en DSL-linje eller till ett kabel-/fibermodem.
Obs! Se till att DSL-tjänsten är aktiv innan du installerar
modemroutern om du ansluter till en DSL-linje. Du behöver den
information som finns här för att installera DSL-modemet och ansluta
till internet. Leta rätt på den och ha den till hands innan du påbörjar
installationen.
•
Användarnamn och lösenord för DSL. De finns i det
välkomstbrev som DSL-leverantören skickade till dig när du
registrerade dig för tjänsten. Ange ditt användarnamn och
lösenord för DSL-kontot här:
Användarnamn:
Lösenord:
•
Ditt telefonnummer eller DSL-kontonummer. Om du inte har
rösttjänsten kan du använda ditt DSL-kontonummer istället för ett
telefonnummer.
Kontakta DSL-leverantören om du inte vet eller hittar ditt
användarnamn och lösenord.
Var så specifik som möjligt när du pratar med DSLleverantören. Du kan till exempel säga så här:
Jag behöver mitt användarnamn och lösenord till DSL-tjänsten.
Kan du hjälpa mig med det?
Obs! Om internetleverantören säger att de inte ger support för
NETGEAR-enheter kan du svara att du endast behöver
användarnamnet och lösenordet till DSL-tjänsten – du behöver
ingen support.
2
Installera din modemrouter
Obs! Placera modemroutern upprätt.
¾
Så här installerar du modemroutern:
1. Anslut till internet med ADSL eller Ethernet WAN.
Du kan antingen ansluta direkt till en DSL-linje eller till ett kabel-/
fibermodem.
a. Anslut till ADSL (om du ansluter direkt till en DSL-linje).
Internet
1
•
Installera ett ADSL-mikrofilter mellan telefonlinjen och
telefonen. Ett mikrofilter filtrerar bort DSL-störningar från
vanlig telefonutrustning som delar samma linje som DSLtjänsten. Exempel på enheter är telefoner, faxar,
telefonsvarare och nummerpresentatörer.
•
Anslut modemrouterns ADSL-port till mikrofiltrets ADSLport.
3
Obs! Använd ett ADSL-mikrofilter för varje telefonlinje i huset
om modemroutern och telefonen är anslutna till samma
telefonlinje.
Ansluts till ADSL-linjen
b. Anslut till kabel eller fiber (om du ansluter till ett kabel-/
fibermodem).
1
Internet
Cable/fiber modem
2. Anslut datorn.
Använd en Ethernetkabel (medföljer inte).
Internet
2
Internet
4
3. Slå på routern.
Internet
Internet
2.4 GHz
Wireless LED
a. Anslut strömsladden till routern och anslut strömadaptern till
ett uttag.
b. Vänta tills lampan för trådlös 2,4 GHz-anslutning
lyser med ett fast grönt sken.
4. Öppna en webbläsare.
Installationsguiden för NETGEAR visas.
5
Om guidens skärmbild inte visas, stänger du webbläsaren och
öppnar den på nytt och anger http://routerlogin.net i
adressfältet. Se Felsökning på sidan 11.
5. Klicka på Next (nästa) för att fortsätta få hjälp i guiden. Följ
stegen för att konfigurera Internet-anslutningen.
Kommentar för DSL: Om det krävs ett användarnamn eller
lösenord för DSL-tjänsten, uppmanas du ange den informationen.
Om du inte har tillgång till den informationen, kontaktar du Internetleverantören (se Innan du börjar på sidan 2).
Förinställd trådlös säkerhet
Produkten har ett unikt trådlöst nätverksnamn (SSID) och
nätverksnyckel (lösenord). Det standardinställda SSID:t och
nätverksnyckeln (lösenordet) har genererats unikt för varje enhet
(som ett serienummer), för att skydda och maximera din trådlösa
säkerhet. Informationen finns på etiketten på produktens undersida.
Namn på trådlöst nätverk (SSID)
Nätverksnyckel (lösenord)
NETGEAR rekommenderar att du inte ändrar det förkonfigurerade
trådlösa nätverksnamnet (SSID) och nätverksnyckeln (lösenordet).
Om du ändrar inställningarna gäller inte längre säkerhets-SSID:t och
lösenordet på produktens undersida.
Obs! Nätverksnamnen (SSID:n) och lösenordsfraserna är
skiftlägeskänsliga. Nätverksnamnet, säkerhetsmetoden och
lösenordfrasen måste vara desamma på alla trådlösa enheter som är
anslutna till routern i ett nätverk.
6
Inställningar för trådlösa nätverk
Skriv ner de förinställda trådlösa standardinställningarna som finns på
etiketten i utrymmena nedan som referens.
Namn på det trådlösa 2,4 GHznätverket (SSID):
Nyckel till 2,4 GHz-nätverket
(lösenordet):
Namn på det trådlösa 5 GHznätverket (SSID):
Nyckel till 5 GHz-nätverket
(lösenordet):
Om du ändrar standardinställningarna skriver du ner dem här som
referens, och sparar den här broschyren på ett säkert ställe:
Namn på det trådlösa 2,4 GHznätverket (SSID):
Nyckel till 2,4 GHz-nätverket
(lösenordet):
Namn på det trådlösa 5 GHznätverket (SSID):
Nyckel till 5 GHz-nätverket
(lösenord):
Om du vill hämta eller uppdatera ditt trådlösa lösenord skriver du
http://www.routerlogin.net i en webbläsare och loggar in med
standardanvändarnamnet (admin) och lösenordet (password).
Sök efter dina trådlösa lösenord genom att välja Wireless (trådlöst).
7
Lägga till trådlösa enheter i nätverket
Välj manuell metod eller WPS-metoden (Wi-Fi Protected Setup) för att
lägga till trådlösa datorer och andra enheter i det trådlösa nätverket.
WPS-metoden
Om den trådlösa enheten har funktioner för WPS (Wi-Fi Protected
Setup) kan det hända att du blir uppmanad att trycka på WPSknappen på routern istället för att ange ett lösenord. NETGEAR kallar
den här metoden för Push 'N' Connect. Om det händer:
1. Tryck på WPS-knappen
på routern.
2. Inom 2 minuter trycker du på WPS-knappen på klientenheten,
eller så slutför du WPS-processen genom att följa
instruktionerna för WPS som medföljde din trådlösa enhet.
Enheten är sedan ansluten till routern.
3. Lägg till andra trådlösa WPS-enheter genom att upprepa den
här proceduren.
Obs! WPS har inte funktioner för WEP-säkerhet. Om du försöker
ansluta en WEP-klient till nätverket med WPS fungerar det inte.
Manuell metod
1. Öppna programverktyget som hanterar de trådlösa anslutningar
på den trådlösa enheten som du vill ansluta till routern (iPhone,
bärbar dator, dator, spelenhet). Verktyget söker efter alla
trådlösa nätverk i ditt område.
2. Titta efter det förinställda NETGEAR-WiFi-nätverksnamnet (SSID),
och välj det. SSID:t står på produktetiketten på routerns undersida.
Obs! Om du ändrade namnet på ditt nätverk under
installationsprocessen söker du efter det nätverksnamnet.
3. Ange det förinställda lösenordet (eller ditt eget lösenord om du
ändrade det) och klicka på Connect (anslut).
Upprepa steg 1 till 3 om du vill lägga till ytterligare trådlösa enheter.
8
Öppna N750 Router om du vill göra
ändringar
När du har använt NETGEAR genie för att installera routern kan du
logga in på routern för att granska inställningarna eller göra
ändringar.
¾
Logga in på routern:
1. Öppna en webbläsare från en dator eller trådlös enhet som är
ansluten till routern.
2. Skriv www.routerlogin.net eller www.routerlogin.com i
webbläsarens adressfält. En inloggningsskärm visas:
3. Ange admin som användarnamn och password som lösenord.
Följande visas på NETGEAR-guidens skärm:
9
I användarhandboken finns mer information om routerskärmarna.
¾
Ändra lösenord användarnamn för routern:
1. Logga in på routern.
2. Välj Advanced (Avancerat) > Administration > Set Password
(Ange lösenord) så öppnas fönstret Set Password (Ange
lösenord):
3. Skriv ditt gamla lösenord, och skriv det nya lösenordet två
gånger.
10
Felsökning
Om webbläsaren inte visar webbsidan gör du följande:
•
Kontrollera att datorn är ansluten till en av de fyra LAN Ethernetportarna, eller trådlöst till routern.
•
Kontrollera att routern är helt installerad och fungerar. Lampan för
WiFi ska lysa.
•
Stäng webbläsaren och öppna den igen för att kontrollera att
webbläsaren inte sparar den tidigare sidan i cacheminnet.
•
Gå till http://routerlogin.net.
•
Om datorn är inställd på statisk eller fast IP-adress (ej
normalfallet), ändrar du det så att du får en IP-adress automatiskt
från routern.
Om modemroutern inte slås på gör du följande:
1. Kontrollera kablarna.
•
Koppla från och återanslut varje kabel. Vanligtvis hörs ett
klickljud när kabeln ansluts ordentligt.
•
Kontrollera om telefonkabeln som ansluter DSLmodemroutern till vägguttaget är ansluten till ett filter. Inget
filter krävs om du inte har telefonrösttjänsten. Om du
installerar ett filter som inte behövs elimineras ADSLsignalen.
2. Stäng av DSL-modemroutern och slå på den igen.
a. Stäng av datorn och modemroutern.
b. Dra ur nätadaptern och alla andra kablar ur DSLmodemrouterns baksida.
c. Vänta i 30 sekunder. Anslut sedan kablarna och adaptern
igen till DSL-modemroutern och slå på den.
d. Kontrollera att routerns strömlampa lyser. Om lampan inte
lyser ansluter du adaptern till ett annat eluttag.
11
e. Slå på datorn igen och vänta tills indikatorlamporna lyser
med grönt sken.
3. Öppna en webbläsare och försök få åtkomst till internet.
Gör följande om steg 1–3 inte löser problemet:
4. Återställ modemet.
Återställ din DSL-modemrouter med en nål eller ett gem och håll
återställningsknappen intryckt.
12
Guideprogram för NETGEAR
Guideprogrammet är hemnätverkets infopanel. Här kan du enkelt
visa, hantera och styra hela hemnätverket och här får du hjälp med
att åtgärda vanliga nätverksproblem. Du kan använda
guideprogrammet eller guidemobilappen.
Internet
WiFi Connection
Router Settings
STATUS GOOD
STATUS Connected
Click here
Network Map
Parental Controls
ReadySHARE
Number of devices 16
Click here
Click here
guideprogram
Besök NETGEARs guidewebbsida på www.netgear.com/genie.
I guideappen kan du göra följande:
•
•
•
•
•
•
•
Internet. Övervaka och åtgärda Internet-anslutningsproblem, för
både trådburna och trådlösa anslutningar.
WiFi-anslutning. Visa eller ändra de trådlösa
routerinställningarna
Routerinställningar. Logga in till routern när du vill visa eller
ändra dess inställningar.
Nätverkskarta. Visa nätverksenheter som är anslutna till
nätverket.
Föräldrakontroller. Hantera föräldrakontroller för att skydda
enheter i nätverket från olämpligt innehåll.
ReadySHARE. Om du har anslutit en USB-lagringsenhet eller
skrivare till routerns USB-port, kan du få åtkomst till dess innehåll.
Support. Svar på vanliga supportfrågor finns i datorn. Du behöver
inte vara ansluten till Internet. Du kan få svar på vanliga frågor
om routerproblem här. Du har även tillgång till ett antal enkla
nätverksverktyg som underlättar felsökning av nätverket.
13
NETGEARs guidemobilapp
¾
Så här installerar du guidemobilappen:
1. Navigera med hjälp av den mobila enheten till Apple AppStore
eller Google Play för Android och sök efter NETGEAR Genie. Du
kan använda följande QR-koder för att snabba på proceduren:
iPad-app
iPhone-app
Android-app
2. Installera appen i din iPad eller telefon.
3. Starta appen. Infopanelens skärmbild visas.
Om du vill använda den här
appen behöver du en Wi-Fianslutning från din telefon eller
iPad till NETGEARhemnätverket.
• Hantera Wi-Fi-inställningar och
gäståtkomst för hemnätverket.
• Visa en karta över nätverket.
• Konfigurera och hantera
föräldrakontroller.
• Använda en trafikräknare för att
kontrollera Internetanvändningen.
• Med Mina media kan du spela
upp media på enheter i
nätverket.
14
ReadySHARE-åtkomst
Efter installationen och konfigurationen kan du sätta i en USBlagringsenhet i USB-porten på modemroutern och dela innehållet
med andra användare av nätverket. (Om din USB-enhet har
specialdrivrutiner är den inte kompatibel.)
Obs! Om din USB-enhet kräver strömförsörjning måste du använda
den även när du ansluter USB-enheten till en router eller gateway
från NETGEAR. Det kan ta upp till två minuter innan USB-enheten
går att dela när den har anslutits till routern.
¾
Såhär får du åtkomst till USB-enheten:
På Windows-datorer kan du använda något av följande:
•
Välj Start > Kör och ange \\readyshare i dialogrutan.
Klicka på OK.
•
Öppna Explorer eller Safari och ange \\readyshare i adressfältet.
•
Öppna My Network Places (Mina nätverksplatser) och ange
\\readyshare i adressfältet.
På Mac-datorer gör du följande:
1. Välj Gå > Anslut till server.
2. Ange smb://readyshare som serveradress.
3. Klicka på Connect (anslut).
Filen readyshareconnect.exe (för Windows) går att hämta här:
www.netgear.com/readyshare
15
ReadySHARE Cloud
Med ReadySHARE Cloud kan du få åtkomst till och dela filer på en
ansluten USB-hårddisk överallt där du har tillgång till en Internetanslutning. Här konfigurerar du kontot: readyshare.netgear.com
16
ReadySHARE Print
Med verktyget USB Control Center kan du hantera en delad USBenhet från datorn som är ansluten till routerns USB-port. Det går även
att hantera en skrivare med det här verktyget.
Verktyget måste installeras på alla datorer i nätverket som ska
användas till att hantera enheten. Hämta verktyget på
www.netgear.com/landing/en-us/readyshare.aspx.
När du startar verktyget USB Control Center öppnas en skärm som
ser ut ungefär så här:
Detta är huvudskärmen som innehåller en enhetsikon, en beskrivning
av USB-enheten och dess status.
Available (Tillgänglig). Enheten är tillgänglig från datorn som du
använder.
Waiting to Connect (Väntar på anslutning). Enheten måste anslutas
från datorn som du använder. Det kan hända att du behöver installera
enhetens drivrutin om det är första gången den ansluts.
17
Följande menyalternativ finns tillgängliga:
•
System. Stäng verktyget.
•
Tools (Verktyg). Öppna skärmbilden Control Center
Configuration för att konfigurera den delade USB-enheten. Se
följande avsnitt: Control Center-konfiguration.
•
About (Om). Visa uppgifter om USB Control Centerprogramvaran.
Control Center-konfiguration
Välj Tools (Verktyg) > Configuration (Konfiguration) så visas
följande skärm:
18
Automatically execute when logging on Windows (Starta
automatiskt vid inloggning i Windows). Markera den här kryssrutan
om du vill att verktyget ska startas automatiskt varje gång du loggar in
i Windows.
Timeout (Tidsgräns). Ange en tidsgräns för hur länge USB-resursen
ska vara aktiverad när den inte används.
Language (Språk). Välj språk för det här verktyget.
USB-skrivare
Första gången du använder en skrivare måste du klicka på Connect
(Anslut). Det kan hända att du behöver installera skrivarens drivrutin.
När drivrutinen har installerats ändras skrivarens status till Available
(Tillgänglig).
Obs! För vissa USB-skrivare (som HP- och Lexmark-skrivare) får du
inte ansluta USB-kabeln förrän du ombeds att göra detta i
installationsprogrammet.
Om USB-skrivaren identifieras och ansluts automatiskt måste du
koppla från skrivaren och sedan vänta tills en dialogruta öppnas där
du ombeds att klicka på Connect (Ansluta).
19
När skrivarens status är Available (Tillgänglig) visas inte det grå
statusalternativet Paused (Pausad) i Windows-fönstret Skrivare och
fax.
USB-skrivaren är klar att användas. Verktyget behöver inte vara
ständigt anslutet till USB-skrivaren. Verktyget ansluter till USBskrivaren automatiskt när det finns ett utskriftsjobb och skriver sedan
ut. När utskriften är klar återgår skrivarens status till Paused
(Pausad).
Skanna med en flerfunktionsskrivare
Du kan använda skanningsfunktionen på en flerfunktionsskrivare.
1. Se till att skrivarens status är Available (Tillgänglig).
2. Klicka på knappen Network Scanner (Nätverksskanner).
Nu öppnas skannerfönstret så att du kan utföra skanningar.
20
Time Machine
Time Machine kan endast användas på Mac-datorer. Med det
säkerhetskopierar du automatiskt allt i datorn till en ansluten USBhårddisk. Så här fungerar det:
Obs! Om du redan använder programvaran Time Machine
tillsammans med USB-hårddisken, kan du hoppa över steg 1 t o m 3
och gå till steg 4.
1. Anslut fysiskt USB-hårddisken till Mac-datorn.
2. Formatera USB-hårddisken.
3. Öppna diskverktyget och formatera enheten.
4. Du kan nu använda Time Machine trådlöst genom att ansluta
USB-hårddisken till DGND4000 routern.
5. Från MAC-skrivbordet öppnar du Macintosh HD.
6. Klicka på knappen Connect As (anslut som). I fönstret som
öppnas väljer du Registered User (registrerad användare) och
ange admin som användarnamn och password som lösenord.
Klicka på Connect (anslut).
7. När du har anslutit utan fel kan du visa en lista över anslutna
enheter. Observera att en extra enhet visas, kallad admin, när
du är inloggad som admin.
8. Slutför valet genom att klicka på knappen Use for Backup
(använd för säkerhetskopiering).
9. Ange lösenordet (password). Säkerhetskopieringen påbörjas.
21
Ytterligare funktioner
För ytterligare funktioner, till exempel direkttillämpade innehållsfilter,
trafikmätare, ReadySHARE, gäståtkomst med flera kan du logga in
på routern på adress http://routerlogin.net.
© 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt.
Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,
lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något språk, i någon
form eller på något sätt, utan skriftligt tillstånd från NETGEAR, Inc.
Stapla inte utrustning på annan utrustning och placera den inte heller i trånga
utrymmen eller i lådor. Försäkra dig om att utrustningen omges av minst 5 cm
luft.
Varumärken
NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är
varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc.
och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen kan
komma att ändras utan föregående meddelande. Andra märkes- och
produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive ägare. © 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt.
Villkor
Eftersom vi är angelägna om att förbättra intern design, driftsfunktioner och/
eller tillförlitlighet, förbehåller vi på NETGEAR oss rätten att förändra de
produkter som beskrivs i det här dokumentet utan föregående meddelande.
NETGEAR antar ingen skadeståndsskyldighet för händelser som kan inträffa
på grund av användningen av produkten eller de kretsutformningar som
beskrivs här.
22
Download