Klimatzoner och växtlighet

advertisement
Klimatzoner och växtlighet
Fördjupningsarbete i geografi för klass 7b
Nu har du läst om vad det är som skapar väder och klimat på vår jord. Det är dags att gå vidare och se på
skillnaderna mellan de olika klimat- och växtlighetszonerna.
1.
I din lärobok delas jorden in i 4 klimatzoner. Du kommer att arbeta i en grupp om 2-3 personer
(basgrupper) och läsa in dig på en specifik klimatzon. Kryssa i din klimatzon:
Den tropiska zonen (s.38-41)
Den subtropiska zonen (s.42-44, 49)
Den tempererade zonen (s. 46-48, 50)
Den polara zonen (s.51-54)
Arbeta gemensamt med nedanstående uppgifter i din basgrupp. Skriv ned svaren i ditt skrivhäfte.
Observera att samtliga i gruppen ska skriva. Du kommer att behöva dina anteckningar vid redovisningen.
1. Var ligger din klimatzon? Visa på en lämplig karta. Ge konkreta exempel med hjälp av namn på
länder och världsdelar (använd dig av begrepp som norra, södra, östra och västra, Ekvatorn,
vändkretsarna, polcirklarna).
2. Vad är typiskt för klimatet i din klimatzon? Beskriv och förklara med hjälp av geografiska begrepp.
3. Ta fram ett klimatdiagram för en ort i din klimatzon (finns i kartboken på s.102-103) och som tydligt
visar det typiska klimatet för din klimatzon. Förklara klimatet på orten med hjälp av begreppen
nederbörd och temperatur
4. Vilken typ av växtlighet förekommer i din klimatzon? Berätta om den.
5. Bor det många människor i din klimatzon? Studera befolkningskartor i kartboken och redogör för
vad du kommer fram till. Hur förklarar du resultatet med hjälp av dina klimatkunskaper? (Tänk så
här: Om det är få människor i din klimatzon - hur förkarar du att det är så få? Vilka svar kan klimatet
ge?)
6. Vad är positivt med din klimatzon? Gör en + lista
7. Är din klimatzon med tillhörande växtlighet sårbar på något sätt? Redogör för detta.
8. Hur påverkar den globala uppvärmningen din klimatzon? Ge något eller några konkreta exempel på
vad som kan hända i din zon och hur det i sin tur kan påverka hela världen. Sök information på
nätet men var källkritisk!
Tid till basgruppsarbetet: 4 lektionstillfällen
Förbered en muntlig redovisning i liten grupp där du redogör för samtliga svar på uppgifterna. Du får ha
med dina stödanteckningar vid redovisningstillfället men måste klara dig på egen hand, utan din basgrupp.
2. Tvärgruppsredovisningar: måndag 24/10
Jag bildar nya grupper (tvärgrupper). De nya tvärgrupperna kommer att innehålla minst en representant
från varje klimatzon. Deltagarna i denna nya tvärgrupp kommer att redovisa de 4 olika klimatzonerna för
varandra
Klimatzoner och växtlighet
Fördjupningsarbete i geografi för klass 7b
Tropiska zonen
Tropiska zonen
Tropiska zonen
Tropiska zonen
Tropiska zonen
Tropiska zonen
Tropiska zonen
Tropiska zonen
Polara zonen
Polara zonen
Polara zonen
Polara zonen
Polara zonen
Polara zonen
Polara zonen
Polara zonen
Subtropiska zonen
Subtropiska zonen
Subtropiska zonen
Subtropiska zonen
Subtropiska zonen
Subtropiska zonen
Klimatzoner och växtlighet
Fördjupningsarbete i geografi för klass 7b
Subtropiska zonen
Subtropiska zonen
Tempererade zonen
Tempererade zonen
Tempererade zonen
Tempererade zonen
Tempererade zonen
Tempererade zonen
Tempererade zonen
Tempererade zonen
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards