EMÅNS FVOF Fiskekarta övre delen P P P P P Gräns för FVO

advertisement
Gräns för
FVO
EMÅNS FVOF
Fiskekarta övre
delen
P
P
P
INFO. Inringade områden är
speciellt bra fiskeplatser för
gädda, abborre, mört, braxen,
färna mfl fiskarter. En sträcka
finns där riktat öringfiske får
bedrivas: forsen i Ryningsnäs,
speciellt fiskekort krävs.
Egen båt/kanot kan läggas i
vid Torp (Mörlunda), Västra
Årena samt i Järnforsen.
Fiskekort skall lösas innan
fiske påbörjas, det är den
fiskandes ansvar att känna till
regler och andra
bestämmelser för fisket på
sträckan.
P
P
P
EMÅNS FVOF
Fiskekarta
mellersta delen
P
P
P
P
EMÅNS FVOF
Fiskekarta nedre
delen
P
P
P
Gräns för
FVO
Strömsträcka
öringfiske
Download