Reservrutin SAMSA - Meddelande till vård och omsorg

Reservrutin SAMSA version 1.0
Meddelande till vård och omsorg
Patientidentitet*
Personnummer
Namn
Vårdsammanfattning
Sammanfattning av insatser som utförts på vårdinrättning.
Anhörig/närstående är informerad (ja/nej)
Minderåriga barn
Förtydligande: Finns minderåriga barn i hemmet, tillräcklig tillsyn/orosanmälan gjord
Uppföljning av vård- och omsorgsinsats
Planerad uppföljning av primärvård, kommun eller sjukhus.
Läkemedelshantering
Läkemedelslista/APO dos och eventuella läkemedsförändringar.