Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 220 i inventeringen.

advertisement
Sid 1 av 2
Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 220 i inventeringen.
Torpets namn: Okänt
Tillhört gården: Stubben
Torpets art: Backstuga
Siste brukare av torpet: Pigan Johanna Fredrika Grönsell född
23/5 1819 i Stora Åby. O.Ä. dottern Hilda Wilhelmina född 1855
i Stora Åby och Hildas O.Ä. dotter Elin Maria född 1881 i Rogslösa.
Husen finns inte kvar.
Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1
Torpets plats i terrängen har återfunnits.
Markens nuvarande ägare: Lars Holgersson Stubben.
Kommentar i övrigt: Johanna Fredrika kom från Ödeshög 1847.
Hon bor kvar i stugan till sin död 16/6 1903. Hennes döttrar Clara Sofia
och Hilda bor tidvis i stugan hos sin moder då de ej är ute som pigor
i olika gårdar i Heda m.fl. socknar. Clara Sofia blev den som sist bodde kvar
i backstugan. 30/11 1917 flyttar hon till Åby fattighus. Hon dör där 10/6 1921
av allmän svaghet, 72 år gammal. Husen rivs någon tid därefter.
Enligt födelseboken är skomakaren Carl Gustaf Klo från Tjugby fader
till Clara Sofia. Hon kallades ibland för ”Clara Klo”.
Modern Johanna Fredrika Grönsäll född 1819 var dotter till indelte soldaten
och corpralen Daniel Grönsell, född 1773 i Vikingstad och hustrun Anna Ström
född 1794 i Heda. Daniel var knekt för Nr:51 Ryket,
han antogs 1812 och fick avsked 1821.
Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet,
Laga skifte och Eva Holgersson Stubben.
Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel år 1992
Bestående av: Harry Ström, Hans & Britt – Marie Rydberg,
Sture Johansson Lisbeth Linge, Hans Wigren, Joel Antonsson,
Eino Liljegren, Stig – Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson
Lars Holgersson & Anita Eklund, Lennart Pettersson.
Videoband nr 13
Skyltbeskrivning
220. Stubben
Backstuga på Stubbens ägor. Sist boende Pigan Johanna
Grönsell född 1819 död 1903. Dottern Clara Sofia Carlsdotter
född 1849 död 1921. Husen rivs.
Sid 2 av 2
1. Backstuga
2. Stenstorp
Download