Sid 1 av 5
Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 185 i inventeringen.
Torpets namn: Harhult.
Tillhört gården: Åby Prästgård/Karlsfors.
Torpets art: Jordtorp.
Siste brukare av torpet: Arbetaren Oskar Fritiof Pettersson
född 28/4 1872 i Jönköping. Hustrun Jenny Frenanda född Hedenberg
3/3 1874 i Stora Åby. 3 barn.
Husen finns inte kvar.
Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2
Torpets plats i terrängen har återfunnits.
Marken är numera lagd till Karlsfors.
Markens nuvarande ägare: Claes Hultberg. Karlsfors
Kommentar i övrigt: Familjen kom från Jönköping 2/11 1911.
De var av tattarsläckt.
Husen rivs omkring 1920.
Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning
Claes Hultberg Karlsfors Folke Johansson Nykvarn
Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början år 1992
Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson,
Hans Wigren, Joel Antonsson, Clas Hultberg och Anna Börjesson.
Videoband nr 11
Skyltbeskrivning
185. Åby Prästgård/Karlsfors Lutherssons skylt
Harhult Oskar Fritiof Pettersson OHH Jenny
Frenanda Hedenberg 1904 till 1911
Sid 2 av 5
ÅBY PRÄSTGÅRD / PROSTGÅRD
HARHULT/SKYBACKEN
1791 – 1832
Till hus:
Skomakaren Jacob Hansson född 1778 i Ödeshög.
Hustrun: Maja Lisa Sandberg född 1785 i Stora Åby.
Barn:
Anders Johan född 1807. Johanna född 1810.
Maja Lotta född 1813. Carolina född 1814.
Charlotta född 1820. Ulrika Christina född 1824.
/Familjen utflyttar till Ekeby 1832.
1832 – 1869
Torparen: Johan Jonsson född 1804 i Gränna.
Hustrun: Eva Stina Svensdotter född 1805 i Stora Åby.
Barn:
Carl Johan född 1831. August född 1833.
Sven Petter född 1836. Anders Herman född 1840.
Fredrika Josefina född 1843.
Då Johan med familj 1869 flyttar står det att det torp han bott i
Heter Nyängen. Ett sådant finns ju också under Åby Prästgård.
1855 - 1862
Stat. Karl..: Johan Gustaf Jönsson född 1832 i Stora Åby.
Hustrun: Anna Maria Larsdotter född 1833 i S. M.
Barn:
Carl Emil född 1859. Johan Axel född 1861.
1864 – 1886
Till hus:
Anders Petter Andersson född 1824 i Stora Åby.
Hustrun: Maria Lovisa Berg född 1824 i Ödeshög.
Barn:
Carl Johan född 1850. Adolf Theodor född 1852.
Gustaf Victor född 1855. Oscar Alexander född 1857.
Mathilda Josefina född 1860. Axel Herman född 1862.
Per Otto född 1865. Knut Albert född 1867.
Anders Petter kallas i någon husförhörslängd för husman,
Senare för snickare.
1886 –
Arbetaren: Carl Magnus Andersson född 1836 i Stora Åby.
Hustrun: Anna Sofia Johansdotter född 1845 i Harstad.
Barn:
Carl Johan född 1872. Hilda Amalia född 1878.
Anna Elisabeth född 1882. Oscar Fredrik född 1883.
Nils Jakob född 1887.
1904 – 1911
Hustrun:
Oscar Fritiof Pettersson född 1872 i Jönköping.
Jenny Frenanda Hedenberg född 1874 i Stora Åby.
De var av Kringvandrarsläkt.
Sid 3 av 5
Sid 4 av 5
6. Grenadjärtorp
7. Karlslund
5. Skylta
8. Mönstertorpet
3. Tegshemmet
2. Harhult
1. Ormkullen
4. Holgloffa
Sid 5 av 5