Föreläsning i Livsbetingelser i universum 040203

advertisement
Föreläsning i Universums Byggnad 110322
Titel: Stjärnors liv
En stjärna bildas ur ett gasmoln, som framförallt består av väte och helium. Under största
delen av en stjärnas liv får den sin energi från usion av väte till helium. Förr eller senare
tar stjärnans väte slut, och fusionsprocessen avbryts. Olika stjärnor är olika massiva, och
massan avgör stjärnans slutliga öde. Vissa stjärnor kan starta nya fusionsprocesser,
medan andra bara svalnar av.
När fusionsprocesserna slutligen upphör kommer de inre delarna av stjärnorna att
kollapsa, och det finns flera möjliga slutresultat. Vi studerar vilka stjärnor som kommer
att bli kompakta objekt såsom vita dvärgar, neutronstjärnor, eller svarta hål. De yttre
delarna av stjärnorna exploderar i form av planetariska nebulosor eller supernovor. Vissa
stjärnor är dubbelstjärnor där de båda stjärnorna är så nära varandra att de kan utbyta
massa, och ge upphov till nova-explosioner.
Variabla stjärnor är stjärnor som varierar i ljusstyrka. Det finns 3 olika typer av variabla
stjärnor. Vissa stjärnor pulserar och ändrar ljusstyrka i takt med förändringarna i radie.
Bland de pulserande stjärnorna finns de s.k. Cepheiderna som används för att bestämma
avstånd i universum. En annan typ av variabel stjärna består egentligen två stjärnor, som
går i bana runt varandra. Den skenbara ljusstyrkan kommer att variera beroende på om
man ser båda stjärnorna, eller om den ena stjärnan skyms av den andra. Slutligen finns
det stjärnor som har olika häftiga utbrott av olika anledningar.
Här är några av de frågor som föreläsningen behandlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hur kommer solen att sluta sitt liv?
Hur stor eller liten kan en stjärna vara?
Vad är en röd jätte och en vit dvärg?
Varifrån kommer alla grundämnen som inte är väte eller helium?
Finns det olika typer av vita dvärgar?
Hur kompakt kan ett objekt bli?
Vilka stjärnor kan bli svarta hål?
Hur vet vi att det finns neutronstjärnor om de inte lyser?
Finns det någon motsägelse i att ett dubbelstjärnepar består av en lätt röd jätte och
en tyngre huvudserie-stjärna?
Vilka stjärnor pulserar och varför?
Hur kan man mäta avstånd med Cepheider?
Finns det olika typer av supernovor?
Download