Cystometri - Region Halland

advertisement
Cystometri
Cystometri
Undersökningen görs för att bedöma blåsfunktionen,
blåskontrollen och blåstömningen.
Urinrörsmynningen tvättas och urinröret bedövas med
en bedövningsgel.
Vid undersökningen förs en tunn, mjuk plastslang in i
urinblåsan genom urinrörsmynningen.
Det förs också in en lika tunn, mjuk slang i ändtarmen
Dessa slangar kopplas sedan till mätapparaten.
Under sakta tillförsel av sterilt vatten in i blåsan, mäts
trycket inuti och utanför blåsan i två omgångar
Den första mätningen görs när du ligger på rygg med
benen i benstöd och den andra mätningen görs sittande.
Blåsan töms genom att du kissar i en speciell mätare,
sittande eller stående med slangarna kvar i blåsan och
ändtarmen.
Undersökningen avslutas med att 100 ml iskallt vatten
spolas in i blåsan under en minut för att kontrollera
blåsans reaktion.
Om det anses behövas, görs en tryckmätning på din
förmåga att knipa runt urinröret. Då används samma
slang som redan finns i urinblåsan.
Undersökningen beräknas ta 1-2 timmar.
Förberedelser
Inför undersökningen behöver vi veta att det inte finns
några bakterier i urinen. Lämna ett urinprov på din
vårdcentral några dagar före undersökningen, enligt
medsänd remiss.
För att minska besvär från tarmen behöver du laxera
tarmen med Microlax 2 timmar före undersökningen.
Microlax köps på apoteket.
Fyll i medföljande dryck- och urinmätningslista och ta
med vid besöket.
Ät och drick som vanligt före undersökningen.
Efter undersökningen
Efter undersökningen kan ett visst obehag i form av
sveda i urinröret förekomma.
Det är bra att dricka rikligt första dygnet.
En urologläkare bedömer undersökningsresultatet .
Beskedet på det resultatet ger den inremitterande
läkaren till dig.
Om besvär uppstår efter undersökningen, ta kontakt
med urologimottagningen.
Tele 035-131372 måndag-fredag kl 9-11.30.
Urologimottagningen
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
Telefon: 035-13 13 72
Måndag - fredag kl. 09.00 - 11.30
[email protected]
Vid råd om vård dygnet runt på webb eller
telefon, ring telefonnummer 1177 eller
besök www.1177.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards