URETRASYNDROM/URETRIT Behandlingstrappa

advertisement
URETRASYNDROM/URETRIT
Diagnos: Återkommande episodisk uretrasmärta vanligtvis i samband med blåstömning, ofta
med ökad blåstömningsfrekvens och nattlig blåstömning och utan påvisad infektion eller
annan synlig avvikelse.
Behandlingstrappa:
1. Tänk på infektioner – ev Furadantin 1x1 i 1-2 månader - beroende på om triggers
verkar finnas (t.ex. stegrad irritation efter samlag, bad, mm)
2. Antiinflammatorisk medicinering – enl Kloka Listan är det Naproxen som är den
lämpligaste antiinflammatoriska medicinen och rekommenderas i första hand utifrån
effekt, biverkningar, miljö mm.
3. Avslappning av urinröret: Uroterapi, biofeedback, avslappningsövningar
4. Avslappning av urinröret med Alfuzosin
5. Ovesterin – lokala östrogener kan hjälpa
6. Sondering med Terracortril + PolymyxinB alt Betnovat. Provas max 3-4 gånger
(1gång/v) och om ingen förbättring avslutas försöket.
7. Atarax – evidensbaserad behandling för IC/PBS (allergisk aktivitet kan ofta ses vid px
från urinblåsan) och kan provas vid uretrit utifrån tanken att uretra också är beklätt
med urotel liksom urinblåsan
8. Saroten – mot neurogen smärta
9. Lyrica – mot neurogen smärta
Punkt 3 fortsätter och avbryts inte
Beträffande Silverklorid
Silverklorid (AgCl) har ingen som helst evidens vid användning i urinblåsan, är dessutom inte
nedbrytbart i naturen, ev carcinogena aspekter är inte heller utredda. Silver har vid medicinsk
användningr framför allt en antiseptisk funktion och inte antiinflammatorisk. Vid instillation i
urinblåsan är det svårt att förstå att det skulla ha någon effekt på uretra utan snarare
urinblåsan/trigonum.
Efter diskussion har vi enats om att avråda från denna behandling då det finns mer som talar mot än
för.
//Caroline Elmér, Pia Pries, Lisbeth Johansson, Adelaida Carlsson, Charlotte Wistrand för Urogyn
20151016
Download