Talformat: Valuta

advertisement
Talformat: Valuta
Author: [email protected]
I denna guide kan du se hur du formatera celler till valuta, vilket hjälper dig att få till en
snygg redovisning.
1.
Valutaformat - Svenska kronor
2.
Euro
3.
Dollar
4.
Decimal
Talformat: Valuta
1
1. Valutaformat - Svenska kronor
För att formatera de markerade
cellerna som valuta, klicka på
valutaikonen i gruppen tal.
2. Euro
För att få Euro som valuta, klicka
på den lilla pilen till höger om
valutaikonen och välj sedan
Euro.
Talformat: Valuta
2
3. Dollar
För att få Dollar som valuta,
klicka på den lilla pilen till höger
om valutaikonen och välj sedan
Dollar.
4. Decimal
Du kan enkelt lägga till och ta
bort decimaler genom att
använda dig av öka eller minska
decimal knapparna i
menyfliksområdet.
Talformat: Valuta
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards