Land och hav

advertisement
Land och hav
4 Kullaberg
N
!(
!
( (!
(!
! !
(
(
!
(
!
(
(
!
( !
$
$
(!
!
!
( (
!(
!
(
(
!
(!
(
!
(!
!
!( (
!
(
!
(
!
!(
(
!
(
$
!
(
(!
!(
!
( (
!
!
(!
( !
! !
( (
! (
! !
( (
( (
! !
!
! (
! (
( !
! (
!(
! (
! (
! (
! (
! (
! (
! (
! (
! (
! ((
(
! (
! (
!(
!
(
!
!
( !
( (
!
(
$
(
!
!
(
!(
!(
!
(
$!( (!(!
$
!
( !
(
(
(( !
!
( !
!
(
( !
!
(!
(
(
!
( !
!
(!
(!
$
$
ti ll
! (
(
! (
! !
(
!
( !
( !
(
(!
!
( (
!
( !
!
(
(!
(!
(
!
!
(
!
(
!
(
Mål
$(!
(!
!
(
!(
( (!
! !
(
!
( !
( (
! !
( (
(
! !
( !
(
( !
!
( !
(!
(!
!
(
!
(
!
( !
( !
( (
!
!
(
!
(
!
( !
( (
! !
( (
!
!
(
500 meter
!
!
( (
Ransvik
125 250
!
(
!
(
!
(
!
!
( (
!
(
!(
!
(
!(
!
(
!
(
0
äs >
gan
Hö
!(
$
!
(
!
(
( !
!
(
!
(
!
((
!
( !
(!
!
(
!
(
$!(
!
(
!
(
!
(
(! (! (!
( !
( !
!( !
(
!( !(
!(
!
(
$
!
(
!
(
$(! (!!( !((! !(!( !( $
(
!
(!
!
( !
(
! !
!
( (
!
(
!
( (
! (
(
!
$
!
((
( !
!
( !
( !
!(
!
(
$(!
!
(
!
!(! (
!(!( (
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
! (
! (
! (
(
! (
!
Mölle
!
(
(
!
!
(
!
(
Kartunderlag Region Skåne © Lantmäteriet, Geodatasamverkan
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
Teckenförklaring
Start
Mål
Startpunkt
Slutpunkt
Vandringens riktning
Parkering
Busshållplats
Toalett
Café
Skåneleden
!
(
(
!
(
!
( !
(!
$!( (! (!(!(! (!
!
(
!
(
$(! !( (! (! !(!(!( !(
!
( !
( (
!
!
(
!
(
!
(
!
(
$
!
(
$
(
!
( !
!
(
! !
(
(
!
(
!
(
(
!
(!
(
!
(!
!
( (
!
! (
! (
! (
!
! (
( (
! (
! (
! (! (
! (
! (
!! (
! (
(
(
!!
! !
(
(
! (!
(
! (
( (
! !
! (
! !
! (
( (
!
! (
! !
(
( (
!
(
!
( (!
Åkersberg
!
(
(
! !
! (
!
( (
!
(
! !
( (
$!(
!
(
( !
(
$
!
(!
(
!
(!
(!
! (
(
!
! (
(
!
$
!
( !
(
( (
! !
! (
! (
!
(
!
(
$
(
!
!( !
! (
(
!
! (
(
! !
( (
! (
! (
(
! (!
!(
! !
(
( !
( (
! !(
!(
! (
(
!
(!
! !
(
( !
( (
! !
( (
! !
( !
( (
!
(
!
!
!
( (
! (
! !(
! (
! (
(
(!
$
! !
(
(
!(
(!
!
( (
!
!
(
(!
$
!(
!
(
! !
(
! !(
(
!
(
( (
! !(
! (
! !
! (
! (
!
! ((
( !
(
(
!
( (
! (
!
!
( !
( !
!
( (
Start
!
( (
!
Naturum
Kullaberg
Naturum Kullaberg - Ransvik 3 km
4 Kullaberg
Land och hav
Naturum Kullaberg - Ransvik 3 km
Vandringsbeskrivning
Stig av bussen vid parkering Kullaberg och följ asfalterad väg upp till Naturum Kullaberg och Kullens fyr. Ta
en stund för att upptäcka Naturumet och fyren. Gå sedan tillbaka till kiosken precis nedanför Naturrum.
Här börjar er vandring längs orangemarkerade Skåneleden och röd strövstig ner mot Ransvik. Slingriga
svarttallar står vindpinade omkring er när ni följer leden ner mot Åkersberg. Ni går in i en hage och
sommartid betar kor här. Efter en stolpe med numret 2 finns en brant med utsikt över havet till höger om
leden, var försiktig med mindre barn. Följ sedan röd markering in i en fäladsmark. När ni kommer ut ur
hagen följ grusväg vidare men var uppmärksam på att leden viker av till vänster på en stig in i skogen. Efter
en skylt som det står Kullabi på, när ni gått uppför en liten backe, fortsätter upptrampad stig rakt fram mot
ett brantare parti, här ska ni hålla er till leden med röd markering som svänger skarpt höger. Ni är nu på
väg ner genom en beteshage och utsikten är fantastisk. Nedanför er ser ni Ransgården och mittemot den
låg förr den gamla Kullagården. Sedan medeltiden har elden tänts varje natt ute på Kullens spets. Den som
vaktade elden kallades ”Kullamannen” och bodde i Kullagården året runt. Det var inte alltid så lätt att hålla
fyren tänd men utan den hade många fartyg gått på grund utanför Kullens spets. Ni kommer in i en ekskog
och efter stolpe nummer 9 finns en utsikt med en brant, var försiktig med mindre barn. När ni närmar er
Ransvik går röd strövstig och orangemarkerade Skåneleden åt olika håll. Ni ska här följa Skåneleden 20
meter ner till parkering Ransvik. Ransvik betyder korpens vik. Vid parkeringen finns toalett.
Tänk på att allemansrätten är begränsad i naturreservatet och man får inte tälta eller göra upp eld utanför
anvisade platser. Kullabergs natur är omväxlande och spännande. Till detta bidrar de branta stupen, särskilt
ut mot havet. Håll uppsikt över barnen!
Kollektivtrafik
Nej. Ni behöver ordna egna transporter på vardagar. På sommaren går kollektivtrafik till busshållplats
Naturum Kullaberg.
Läs mer
Vill du veta mer om området, gå in på kullabergsnatur.se
Download