Vattnet ger oss möjlighet till fantastiska

Naturums golv ligger 4 meter över havsytan.
Här går du torrskodd vid alla vattenstånd.
Så måste vi bygga i Vattenriket.
Foto: Sven-Erik Magnusson
Mitt i ett Vattenrike
Vattnet ger oss möjlighet till fantastiska
upplevelser och en rik natur.
Men utmanar oss samtidigt att bygga skydd
mot översvämningar.
Vattnet är en möjlighet och en utmaning.
Så är det att leva i ett Vattenrike.
Vattnet skyddar min stad!
Kung Christian IV som grundade
Kristianstad år 1614.
1800-talet
Före Hammarslundsvallen
Nutid
Ham
Ham
mar
slun
dsv
alle
mar
slun
n
dsv
alle
n
1. Lägsta punkten, 2. Centralsjukhuset i Kristianstad, 3. Nosaby kyrka, 4. Hammarshus
Hur blev det så här?
Den danske kungen Christian IV byggde sin stad
med våtmarkerna som skydd mot svenskt anfall.
På 1860-talet behövde staden mer åkermark
och engelsmannen John Milner torrlade
delar av Hammarsjön. I dag ligger sjukhuset,
reningsverket och Lägsta punkten på gammal
sjöbotten. Nästan 2,5 m under havets yta.
Skridskoåkning på Åsums ängar.
Foto: Karin Magntorn
Möjligheternas vatten
När vattenståndet i Helge å varierar förändras
också landskapet. På vintern blir de
översvämmade strandängarna fin skridskois.
När vattnet drar sig undan ger sommarens
strandängar gott bete och liv
åt ett myller av växter och djur.
Följ vattenståndet på peglarna utanför naturum,
på Vattenrikets hemsida och http://floodwatch.kristianstad.se/.
Vallen vid Finlandshusen
söder om Tivoliparken
Foto: Michael Dahlman, C4-teknik
Vallar och pumpar
Kring staden byggs vallar och pumpstationer
för att skydda mot översvämningar. Det vi
bygger för att klara är att det samtidigt är:
•Vattenstånd i Helge å ca + 3,7 meter över havet
•Vattenflöde 527 m³/s i Torsebro
•Vattenstånd i havet + 2 meter över normal nivå
En sådan här extrem händelse beräknas
inträffa en gång på 10 000 år.
Allöverket ger fjärrvärme till kommunala
byggnader och bostadshus.
Foto: Lars Carlsson
Minska klimatpåverkan
I takt med att temperaturen stiger förväntas
havsytenivån höjas och nederbörden öka.
Höga vattenflöden i ån kan då inträffa oftare.
Att minska klimatpåverkan är en del i det
långsiktiga arbetet med att skydda Kristianstad
mot översvämningar. Några exempel är biogas,
fjärrvärme, vindkraft och klimatsmarta transporter.
En helt vanlig dag
Det ljusblå på kartan visar hur det kan se ut
när vattenståndet är 1,21 meter över havet
en vinterdag i februari.
På vintern är vattennivån i Kristianstad
ofta omkring 1 meter över havet.
Sommartid ligger vattenytan ofta strax över
havsytan, det vill säga 0 meter över havet.
Björkhäll vid Hovby
Foto: Sven-Erik Magnusson
Vattenstånd i Helge å 1,92möh
Foto: Sven-Erik Magnusson
Vattenstånd i Helge å 0,2 möh
Håslövs ängar, Brudasten
Foto: Sven-Erik Magnusson
Vattenstånd i Helge å 1,09 möh
Foto: Sven-Erik Magnusson
Vattenstånd i Helge å 0,15 möh
Tema vattenstaden på naturum
VATTENSTADEN GENOM LINSEN
Lördag 6 oktober kl 15.00
Under sommaren har alla fotointresserade
bjudits in att fånga ”Vattenstaden Kristianstad”
genom linsen. Vernissage av bilderna kl 15.00 i
hörsalen.
HÄLSOTRÄDGÅRDEN
Söndag 7 oktober kl 14.00
Trädgårdsmästare Juliette Snijders berättar om
glädje och vedemödor i arbetet med att bygga en
Hälsoträdgård mitt i staden. Föredraget börjar i
naturums hörsal och fortsätter i Hälsoträdgården i
Tivoliparken.
MAT OCH PRAT
VATTNET – NYTTA ELLER PLÅGORIS
FÖR KRISTIANSTAD SEDAN 1614
Onsdag 10 oktober kl 11.45–13.00
Mats Pettersson, ordförande i Gamla
Christianstad, kåserar om vår stad. Har vattnet varit
gynnsamt för Kristianstad? Biljetter 100 kr. I priset
ingår föreläsning och lunch serverad av Fredholms
på naturum.
FINNS DET LIV UNDER ANTARKTIS IS?
Lördag 13 oktober kl 15.00
I ett unikt projekt ska brittiska forskare borra genom isen och ta prover i sjöarna under Antarktis.
David Pearce, vid British Antarctic Survey, leder
forskningen. Föredraget hålls på engelska.
Samarrangemang med MABH & Folkuniverisitetet.
FOTOSAFARI i VATTENSTADEN KRISTIANSTAD
Söndag 14 oktober kl 14.00–17.00
Naturfotografen Mikael Gustafsson/N tipsar om
komposition, motiv, ljus och annat som hör fotokonsten till. Ta med egen kamera. Maxantal 15
personer. Biljetter 150 kr. Förköp på naturum eller
via vattenriket.kristianstad.se/naturum/biljetter.
VALLTUR på cykel
Söndagen 21 oktober kl 11.00–15.00
Ta med cykel och fikakorg till naturums parkering.
Christer Neideman leder cykelturen längs gamla
och nya vallar och över utdikade Nosabysjön till en
nyligen restaurerad våtmark vid Lingenäset. Vi
cyklar 18 km. Det blir 2 timmar cykling och lika
mycket raster. Samarrangemang med
Naturskyddsföreningen.
MAT OCH PRAT
VÄGAR IN, VÄGAR UT
OCH STADENS SPEGLINGAR
Onsdag 24 oktober kl 11.45–13.00
Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland och
litteraturkritiker i Kristianstadsbladet ger oss en
inblick i Vattenriket i litteraturen.
Biljetter 100 kr. I priset ingår föreläsning och lunch
serverad av Fredholms på naturum.
Höstlov på naturum
STJÄRNHIMLEN OVAN VATTENRIKET
Måndag 29 oktober kl 12, 14 & 16
Tisdag 30 oktober kl 12 & 14
Följ med på en resa över stjärnhimlen, genom planetsystemet, förbi stjärnbilderna. Urban Eriksson
är vår guide i Högskolan Kristianstads uppblåsbara
planetarium. Biljetter 40 kr. Begränsat antal platser.
Förköp på naturum eller via
vattenriket.kristianstad.se/naturum/biljetter.
SUGEN PÅ MYGG?
Onsdag 31 oktober kl 12 och 14
Torsdag 1 november kl 12 och 14
Naturpedagog Sam Peterson tar med hela familjen
på en spännande (l)upptäcktsfärd i myggens värld.
Finns det snälla mygg? Hur ser sugsnabeln ut i
närbild? Och finns det verkligen röda mygglarver
som kan dansa breakdance? Vi undersöker och
fascineras.
Laga mat över öppen eld
Fredag 2 november kl 12.00–15.00
Naturums personal lagar mat över öppen eld vid
skärmtaket utanför naturum. För en 20-lapp får du
lära dig mer om utomhusmatlagning och smaka
naturums läckra linssoppa med hembakt bröd. Kom
och låt dig inspireras!
Kristianstad- ett föredöme
Foto: FN
FN har antagit Kristianstad som
föredöme i kampanjen Resilient
Cities. Det betyder att kommunen
är en förebild i att förebygga och
hantera naturkatastrofer. Arbete för
att hindra översvämningar ska
inspirera städer i hela världen.
Fullmäktigeordförande Sten Hermansson
tog emot certifikatet av FN:s biträdande
generalsekreterare för katastrofarbete,
Margareta Wahlström i november i fjol.
-Det är hedrande att bli uppmärksammade för att vi lyckats i det arbete vi
lagt ner. Det kändes som en utmärkelse,
men det är ett åtagande, säger han.
Kristianstad var tidigt ute med att satsa
på biogas. Efter översvämningsläget 2002
intensifierades det redan påbörjade
arbetet med att bygga vallar, pumpstationer och varningssystem och att
skydda ekosystemen.
-Nu gäller det att fortsätta arbetet och
vara beredd att visa andra hur det går till,
säger Sten Hermansson.
Utmärkelsen till ett Biosfärområde 2005
blev också en kick att arbeta vidare på en
samhällsbyggnad som utvecklas
i harmoni med naturen.
-Vi måste anpassa oss till de
förutsättningar som finns med vattnet.
Allt hänger ihop, säger Sten Hermansson.
-Översvämningen i New Orleans 2005
gjorde att vi blev ännu mer övertygade i
uppfattningen om hur allvarligt det här är.
Vi såg också vilken tuff process det är att
komma tillbaka, säger Anders Pålsson.
10 kilometer vallar och 6 pumpstationer
måste till för att stoppa vattnet.
Ett arbete som beräknas kosta minst 300
miljoner kronor.
Översvämningsläget 2002, då stora delar
av Tivoliparken stod under vatten,
skärpte behovet av skydd. C4Teknik
började bygga vallar och pumpstationer.
Foto: Sven-Erik Magnusson
1999 lade räddningstjänsten fram en
riskanalys. Kommunstyrelsen insåg allvar- Arbetet med att skapa en resilient stad
handlar även om att agera vid en katastrof
et och 2001 började byggprojekteringen.
-Vi måste vara bättre förberedda än de
flesta på grund av stadens utsatta läge,
säger brandingenjör Anders Pålsson.
Om vi inte gör något blir vi
tvungna att överge staden om
vattnet i Helge å stiger för högt.
Den tuffa slutsatsen drog
räddningstjänsten i sin riskanalys
1999. Ett omfattande arbete
startade. Det gäller att förbereda
sig på en katastrof, agera vid en
kris och återhämta sig efteråt.
Fakta resiliens
Resiliens innebär att en organisation bygger
upp en adaptiv förmåga för att kunna
hantera oönskade och allvarliga händelser.
Resilienta samhällen är samhällen
som både är robusta nog att hantera
en stor påfrestning, och som snabbt
kan återhämta sig.
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Sammantaget kommer arbetet med
resiliens att göra Kristianstad till en trygg
ort att leva i – både i dag och i framtiden.
och att återhämta sig väl. Genomtänkta
strategier och realistiska övningar har
skärpt kompetensen.
Så blir Kristianstad en resilient stad
Staden överges och återställningstiden
uppskattas kunna vara flera år.
•Avloppsreningen för Kristianstad och 18 andra orter slås ut.
•Centralsjukhuset översvämmas och måste utrymmas.
•Stora områden med bostäder, daghem, skola och omsorg
måste utrymmas. 16 000 människor omfattas direkt.
•Försörjningen av el, värme och vatten drabbas för centrala
funktioner och lokalt för enskilda fastigheter.
•Brandstationen och larmcentralen översvämmas.
•Flera stora företag översvämmas.
•Viktiga kommunikationsleder blockeras.
Detta händer om vi inte skyddar oss
eller om vallarna inte skulle klara vattenflödet:
Om det värsta skulle hända