Kontaktuppgifter till de som är utbildade att avgöra om kött från vilt är

advertisement
Kontaktuppgifter till de som är utbildade att avgöra om kött
från vilt är tjänligt som människoföda så kallade älgkasserare.
Kostnaden för en bedömning är 500 kr
Sven-Erik Johansson 070 4048142
Bill Nelsson
010 5058135
MVH
Seved
Download