konsultprofil – kerstin simonsson

advertisement
Konsultprofil – Kerstin Simonsson
KONTAKT
Simonsson Design
Örnsätrabacken 188
127 30 Skärholmen
Orgnr: 590226-7862
Mobil: 070-313 9933
Tel: 08-978336
E-post: [email protected]
Web: www.ksdesign.se
KONSULTPROFIL – KERSTIN SIMONSSON
LÄMPLIGA UPPDRAG
 Analys, design och konstruktion av klienter i Java/SWT/JFace, Java/Swing, Eclipse-plugins
 Kravspecifikation med prototyping
UTBILDNING
 Examen från systemvetenskaplig linje 120p, Stockholms Universitet 1989
 Kurser och konferenser under senare år:
o EclipseCon, San Franscisco, 2011
o Usability, Berghs School of Communications, Stockholm, 2005
o JavaOne, San Francisco, 2002
o CHI 2000 (Conference on Human Factors in Computing Systems), Haag, 2000
o HCI’98 – British Computer Society HCI Conference – Sheffield, 1998
o SIGS Conference for Java Development, Chicago, 1997
KOMPETENSOMRÅDEN
 Javautveckling
 Objektorienterad analys, design och konstruktion
 Kravspecifikation med prototyping
 Erfarenhet som utbildare (Smalltalk, Java)
 Språk: Java, Smalltalk
 Javaprodukter/miljöer: Java 8/SWT/JFace, Java/Swing, Eclipse-plugins
 Smalltalkprodukter/miljöer
 Övrigt: Scrum, git, UML/Rational Rose, cvs, ClearCase, XML
ANSTÄLLNINGAR
 2011- ...
, Cinnober Financial Technologies AB, Stockholm
 2005 – 2011, Konsult i egen firma
 2000 – 2005, Cinnober Financial Technologies AB, Stockholm
 1997 – 2000, OOPix AB, Stockholm
 1995 – 1997, Industri-Matematik AB, Stockholm
 1993 – 1995, Enator Functional Systems AB, Stockholm
 1989 – 1993, Ellemtel Utvecklings AB, Stockholm
Simonsson Design
Konsultprofil – Kerstin Simonsson
TIDIGARE UPPDRAG OCH ANSTÄLLNINGAR
2011 - Cinnober Financial Technologies AB:
 Utveckling av system för handel med finansiella instrument för Australian Stock Exchange (ASX) och
London Metal Exchange (LME) med flera
Tekniker: Java/SWT/JFace, Eclipse Plugins, cvs, git
2005 - 2011 Konsult i egen firma:
 Scania AB
Utveckling av konstruktionsmiljö för felsökningsmetoder för fordonsdiagnos
Tekniker: Java/SWT/JFace, Eclipse Plugins, ClearCase, XML
2000 - 2005 Cinnober Financial Technologies AB:
 Utveckling av system för handel med finansiella instrument för American Stock Exchange (AMEX) och
London Metal Exchange (LME) med flera
Tekniker: Java/Swing, UML/Rational Rose, cvs
1997 - 2000: OOPix AB:
 Konsultuppdrag som javautvecklare hos ett flertal kunder
Tekniker: Java/Swing, UML/Rational Rose, Corba
1995 - 1997, Industri-Matematik AB:
 Utveckling av logistiksystem
Tekniker; Smalltalk
1993 - 1995 Enator Functional Systems AB:
 Konslultuppdrag som smalltallkutvecklare hos ett flertal kunder
Tekniker: Smalltalk
1989 - 1993 Ellemtel Utvecklings AB:

Utveckling av stödsystem för telekommunikationssystem
Miljö: Smalltalk
REFERENSER
Referenser från anställningar och uppdrag kan lämnas på begäran.
Simonsson Design
Konsultprofil – Kerstin Simonsson
HOBBYPROJEKT
2017 (pågående)
www.ksdesign.se



2016 (pågående)
Responsiv webbplats för den egna firman
Syfte: Utforska responsiva gränssnitt
Teknik: HTML5/CSS, SVG, ReactJS
www.stockholmcykel.se



2017 (pågående)
Resposiv webbplats för egna guidade cykelturer
Syfte: Information och bokning av cykelturer
Teknik: HTML5/CSS, Bootstrap
Produktion av cykelkartor



Kartering av cykelkartor med Lantmäteriets geodata som bas
Syfte: Skapa turistkartor
Teknik: GIS, QGIS, gpx-track
Simonsson Design
Download