Begreppsförklaring Brf Stjärnusen ger Stockholm Trädvård i

Begreppsförklaring
Brf Stjärnusen ger Stockholm Trädvård i uppdrag att inspektera samtliga träd som tillhör Brf
Stjärnhusen, samt upprätta en trädvårdsplan. Baserat på Brf Stjärnhusen beställning utförs
åtgärdena enligt nedan förklaring:
Ub = underhållsbeskärning
Underhållsbeskärning görs för att hålla trädet friskt. Det kan innebära att ta bort döda grenar,
korsande grenar, avvikelser i växtstrukturen samt att glesa ur kronan.
Kl = kronlyft
Kronlyft innebär att man stammar upp trädet för att skapa plats under trädet för ljusinsläpp,
gräsklippning, att skapa luft mellan buskage och krona och för att förhindra att barn kommer
åt de nedersta grenarna och orsakar skada.
Dw = dead wood
Dead wood innebär att man tar bort större döda grenar för att påskynda trädets läkning.
Dg = djupgödning
Djupgödning innebär att man borrar hål i jorden för att göda rötterna.
Fällning
Utförs då trädet är i dåligt skick, farligt eller förhindrar tillväxten hos andra träd.
Reducering
Innebär att kronans volym minskas för att den har blivit för stor, har kontakt med fasader.
Kst = kronstabilisering
Kronstabilisering görs när en av flera stammar på ett träd riskerar att gå av.
Öv = övervakas
Innebär ingen akut fara men bör övervakas.
Vid varje delmoment utför vi borttransport och städning av arbetsplatsen.