Sidan 1 av 3
VERKSAMHETSBESKRIVNING MED UNDERLAG FÖR RISKKLASSIFICERING
Grossister, distributionsföretag, industriell tillverkning
Lokal/plats/utrymme
Livsmedelsanläggning
Besöksadress, Postort
Fastighetsbeteckning:
Livsmedelsföretagets namn (enligt registreringsbeviset)
Organisationsnummer/Samordningsnummer/Personnummer
Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt register enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att ta del av dina
uppgifter och kan ändra eventuella fel.
Kryssa i de alternativ som överensstämmer med din verksamhet. Om inget alternativ passar, skriv
under ”övrigt”.
Vi behöver veta hur många årsarbetskrafter som finns inom grossister och distributionsföretag. En
årsarbetskraft motsvarar en heltidstjänst.
Grossister och distributionsföretag
Antalet årsarbetskrafter:
Typ av verksamhet
Grossist med bl.a. allergimat
Lagring eller transport av varmhållna livsmedel
Lagring eller transport av kylförvarade livsmedel
mer än 30
11-30
4-10
1-3
mindre än 1
Lagring eller transport av livsmedel som inte kräver
kylförvaring
Lagring eller transport av frukt och grönsaker
Lagring eller transport av frysta livsmedel
Övrig upplysning, hantering som inte redovisats ovan, egna alternativ, förklaringar och motiveringar:
Postadress
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 74
182 11 Danderyd
Besöksadress
Mörby Centrum
Information Danderyd, plan 4
Telefon
08-568 910 00
Telefax
08-568 912 43
E-postadress
[email protected]
www.danderyd.se
Sidan 2 av 3
Industriell tillverkning av livsmedel
Verksamhet och typ av livsmedel
Typ av hantering
Industriell tillverkning till känsliga
grupper (t.ex. barnmat)
Kött/Fisk/Charkhantering
Packning av rått kött, rå fisk eller rå fågel
Bearbetning av rått kött, rå fisk eller rå fågel genom
exempelvis värmebehandling, rökning, rimning, mognadslagring,
torkning eller marinering.
Tillverkning av malet kött
Slakt
Grovstyckning
Annat
Färdiga maträtter
Med animaliskt innehåll
Vegetariska
Annat
Äggpackeri
Med tvätt
Utan tvätt
Annat
Kafferosteri
Safttillverkning
Bryggeritillverkning
Kvarnprodukt
Sockertillverkning
Konservering/Konservtillverkning
Helkonserv
Halvkonserv
Annat
Glasstillverkning
Hantering av frukter,
grönsaker, rotfrukter och potatis
Hela frukter/grönsaker
Skurna frukter/grönsaker
Groddning
Annat
Postadress
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 74
182 11 Danderyd
Besöksadress
Mörby Centrum
Information Danderyd, plan 4
Telefon
08-568 910 00
Telefax
08-568 912 43
E-postadress
[email protected]
www.danderyd.se
Sidan 3 av 3
Bageri
Tillverkning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor
Konditoritillverkning
Bakning av konditorivaror (tårtor, bakelser mm.)
Smörgåstillverkning
Annat
Choklad- och
konfektyrtillverkning
Snacks
Choklad
Gelégodis
Kokosbollar
Annat
Annan industriell
Beskrivning:
tillverkning av livsmedel
Ton utgående produkt per år (av ovanstående)
Mindre än 10 ton/år
10 -100 ton/år
1 000 - 10 000 ton/år
100 - 1 000 ton/år
Mer än 10 000 ton/år
Mejeriprodukter
Mjölk- och mjölkprodukttillverkning
Pastörisering av mjölk
Osttillverkning av pastöriserad mjölk
Osttillverkning
Osttillverkning av opastöriserad mjölk
Ton mottagen mjölk per år
Mer än 100 000
ton/år
10 000-100 000
ton/år
1000-10 000
100 ton/år
ton/år
Övrig upplysning, hantering som inte redovisats ovan, egna alternativ, förklaringar och
motiveringar:
Uppgifter kommer att registreras i vårt datasystem enligt personuppgiftslagen (PUL).
Härmed intygas uppgifternas riktighet
Ort
Datum
Namnteckning (för uppgifternas riktighet ansvarar) Namnförtydligande
Postadress
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 74
182 11 Danderyd
Besöksadress
Mörby Centrum
Information Danderyd, plan 4
Telefon
08-568 910 00
Telefax
08-568 912 43
E-postadress
[email protected]
www.danderyd.se