Motion Nytt stadsmuseum i Strängnäs 12 nov 2011

2011-11-12
MOTION
Nytt stadsmuseum i Strängnäs
Strängnäs kommun har en unik kultur, både historiskt och i nutid. Kulturhuset Multeum i
Strängnäs är bland de ledande i landet och nominerades till utmärkelsen Årets bibliotek 2009.
När Strängnäs kommun under slutet av 1990-talet sålde det dåvarande stadsmuseets fastighet
till domkapitlet för ca 4-5 mkr skulle dessa pengar fonderats för att användas till ett nytt
stadsmuseum.
Mot bakgrund av Strängnäs kommuns kulturhistoria är det snudd på skamligt att något nytt
museum hittills inte har blivit materialiserat förutom ett litet museirum på Multeum, vilket är
endast ca 40 m2 stort. Strängnäs kommun har idag relativt stora och kulturhistoriskt värdefulla
samlingar magasinerade på olika ställen och som sakta men säkert degraderas. I och med detta
degraderas även Strängnäs historia.
Strängnäspartiet föreslår därför:
att
förvaltningen, i samband med planeringen av Visholmen, och i linje med
strategisk plan för 2011 – 2014, utreder möjligheterna till att etablera ett nytt
museum för Strängnäs kommun och Strängnäs stad
a) i gamla Vattenverket
b) i närheten av gamla Vattenverket
c) i omedelbar närhet till och samordnat med Multeum
att
utredningen skall belysa en idé till utformning och placering av ett möjligt
museum samt vidare redovisa översiktliga kostnadsberäkningar och andra
konsekvenser.
Jan Eriksson & Erik Berg
Strängnäspartiet