Petter Isaksson
Marknad
Tel: 036-485 56
Mobil: 0708-460 681
Anodisering av aluminium
Anodisering är ett av flera sätt sätt att ytbehandla aluminium. I anodisering omvandlas ren aluminium till
aluminiumoxid genom en kontrollerad elektrolytisk oxidationsprocess. Godset kopplas som anod i en 20%ig svavelsyralösning. Ibland kallas anodisering också eloxering eller eloxidering.
En aluminiumdetalj som gått igenom den här processen får nya egenskaper. Den har hög motståndskraft
mot slitage, den är smutsavvisande, och dessutom dekorativ! Aluminiumoxiden som har skapats kan nämligen infärgas. Standardfärgerna är svart, blått, rött och guld. Anodisering används för format upp till 2000 x
1100 x 500 mm.
Anodiseringen gör också detaljen elektriskt isolerande, den leder inte ström längre. Den ger dessutom ett
utmärkt skydd mot korrision i svåra miljöer. Under processen tillförs inga främmande metaller eller ämnen
och den är godkänd för kontakt med livsmedel enligt EU-direktivet RoHS (Restriction of Hazardous Substanses).
Hårdanodisering
Förutom konventionell anodisering producerar vi även hårdanodisering, sedan flera år tillbaka. Det gör oss
till en än mer komplett leverantör av ytbehandling av aluminium.
Hårdanodisering skiljer sig produktionstekniskt från konventionell anodisering. Här ökas den elektriska
spänningen och strömmen. Samtidigt som processen sker vid en lägre temperatur. Metoden ger ett ytskikt
med högre andel oxid, färre och mindre porer, vilket ger en ännu hårdare och mer slitstark yta. Typiska
användningsområden är inom flyg, hydraulik och medicin.
Vi kan också erbjuda impregnering med Ptfe, polytetraflouretylen, för ytterligare ökad motståndskraft mot
slitage.
Ahlins i Habo AB / Lilla Fiskebäck / 5 566 36 Habo
Hårdanodiserade produkter kan infärgas i svart som standard. Vid önskemål erbjuder vi också andra färger. Hårdanodisering används till format upp till 500 x 400 x 300 mm.
Har du behov av ökad slitstyrka och/eller ”High Tech”-utseende på dina detaljer, hör av dig till oss!
Ptfe: Minimum av friktion
Anodisering av aluminium i kombination med Ptfe-impregnering ger en superglatt yta, vilket minimerar
friktion och därmed ökar motståndskraften mot slitage och nötning.
Det transparenta Ptfe-skiktet ger mycket god vidhäftning mot det anodiserade underlaget och detaljens
mått påverkas minimalt.
I princip handlar processen om att den anodiserade detaljen doppas i ett bad innehållande Ptfe, torkas och
härdas. Processen kan utnyttjas för format upp till 500 x 400 x 300 mm.
Infärgning
Ett anodiserat, och i viss mån även ett hårdanodiserat ytskikt kan infärgas. Färg och nyans beror på många
faktorer, till exempel val av legering, färgpigment och koncentrationer.
Ahlins har de bästa förutsättningarna och kan erbjuda ett stort urval färger. Som standard och i lager för
anodiserade detaljer finns alltid svart, rött, blått och guld. Vid hårdanodisering är standardfärgen svart. I
båda fallen kan vi erbjuda andra kulörer.
Färgkartan från en av våra färgleverantörer visar exempel på fler pigment som vi erbjuder.
Ahlins i Habo AB / Lilla Fiskebäck / 5 566 36 Habo