DAX Ytdesinfektion Plus
DAX Ytdesinfektion Plus är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar,
bänkar, bord etc. Produkten är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som t.ex.
Hepatit B, C och HIV.
Bra att veta om DAX
•
DAX är känt inom svensk sjukvård och Apotek
•
DAX är välbeprövat och har använts inom svensk sjukvård i över 30 år
•
DAX är ett svenskt varumärke med försäljning i de nordiska länderna,
Belgien och Holland
Fördelar med DAX Ytdesinfektion Plus
•
Uppfyller standarden EN 13697 och har dokumenterad effekt på bakterier,
svampar och höljeförsedda virus
•
Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
•
Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter
sig på den behandlade ytan
•
Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte
behöver förbehandlas
•
God upplösande effekt på t.ex. spill av blod
Produktnamn
DAX Ytdesinfektion Plus 1000 ml
Artikelnummer
323003
DAX Ytdesinfektion Plus 5000 ml
323008
+46 (0) 243 781 00 [email protected]
EAN
Antal st/krt
12
7331964000687
3
7331964000694
www.ccshc.com