DAX Ytdesinfektion 70
DAX Ytdesinfektion 70 är avsedd för desinfektion av ­synligt
Gör så här
rena, släta ytor och är effektiv mot bakterier, ­svampar och
• Tvätta bort synlig smuts.
• Dränk in en torkduk med outspädd brukslösning.
• Bearbeta ytan.
• Låt lufttorka.
olika typer av virus. För avdödande effekt krävs direktkontakt med mikroorganismerna. Avlägsna därför först
damm, smuts och allt organiskt material. ­Vanligt rengörings­
medel kan användas. Exempel på användningsområden är
inom hälso-, sjuk- och tandvård samt hos veterinärkliniker.
Produkten är även lämplig för a­ nvändning inom livsmedelshantering och barnomsorg.
Produktfakta
DAX Ytdesinfektion 70 är en färdig brukslösning sammansatt
av fyra olika alkoholer med etanol som huvudkomponent.
Alkoholstyrkan är 70 volymprocent. DAX Ytdesinfektion 70
verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på
den behandlade ytan. På särskilt känsliga ytor bör du först
prova på ett undanskymt ställe.
Lagring och hållbarhet
Förvaras i rumstemperatur i väl försluten original­
förpackning. Hållbarhet i obruten förpackning,
se datummärkning.
Miljö
Samtliga förpackningar är återvinningsbara och avger inte
några skadliga ämnen vid ev. förbränning.
Förpackningar:
1000 ml flaska, art.nr 323031
DAX Ytdesinfektion 70 uppfyller bl.a. standarden EN 13697
och har dokumenterad effekt på bakterier som Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus och
Entereoccocus hirae. Produkten har även dokumenterad
effekt på höljeförsedda virus som Hepatit B, Hepatit C, HIV
och andra virusfamiljer som tillhör orthomyxoviridae vilket
inkluderar samtliga human och djur influensavirus som
H5N1 och H1N1. DAX Ytdesinfektion 70 har även dokumenterad effekt på mycobakterier som Mycobacterium terrae och Mycobacterium avium samt vissa nakna virus som
Adenovirus, Rota virus och Murine Norovirus.
DAX marknadsförs av CCS Healthcare AB
Box 50208 SE-202 12, Malmö Sweden / Box 10054 SE-781 10 Borlänge, Sweden
Tel: +46 (0) 40 680 15 40 / +46 (0)243 781 00, Fax: +46 (0) 40 680 15 49, E-mail: [email protected] www.opushc.se