Ytdesinfektion och städning

advertisement
LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN
Arbetsområde, t ex klinik
Godkänd av
Sida
Enheten för vårdhygien NLL
Kia Karlman
1 av 2
Giltigt fr o m
Ansvarig för uppdatering
Version
2010-07-01
Susanne Frölander
5
Ytdesinfektion och städning
Eftersom infektiöst spill skall torkas bort omedelbart och stället
punktdesinfekteras, smutsiga handskar tas av och händerna desinfekteras
innan man tar i dörrhandtag etc. behövs sällan allmän desinfektion av en
vårdenhet. Ibland kan detta trots allt behövas. Nedan följer en lathund för
ytdesinfektion och städning i sådana fall.
Smittämne
Multiresistenta
bakterier
Punktdesinfektion
vid spill
Ytdesinfektion
innehållande tensider
(+45)
Daglig städning
Rengöringsmedel &
vatten
ex MRSA,
VRE, ESBL
Oxiderande medel
(ex Virkon)
Övriga bakterier - Ytdesinfektion
innehållande tensider
(+45)
vid infektion med
riklig sekretion
eller vid infekterat
eksem
Tuberkulos
Ytdesinfektion
innehållande tensider
(+45)
Blodsmitta
Slutstädning
stänk
Ytdesinfektion
innehållande tensider
(+45)
Rengöringsmedel &
vatten
Rengöringmedel & vatten
Rengöringsmedel &
vatten
Rengöringsmedel & vatten
Rengöringsmedel
& vatten
Rengöringsmedel &
vatten, om fungerande
punktdes.,
i annat fall oxiderande
medel (ex Virkon)
mycket
Oxiderande medel
(ex Virkon)
Tarmsmitta
Ytdesinfektion
innehållande tensider
(+45)
Rengöringsmedel &
vatten
(Rotavirus, Cl
diff.)
Virusgastroenterit
Rengöringsmedel & vatten
, om fungerande
punktdesinfektion
1
LÄNSÖVERGRIPANDE HYGIENRUTIN
Arbetsområde, t ex klinik
Godkänd av
Sida
Enheten för vårdhygien NLL
Kia Karlman
2 av 2
Giltigt fr o m
Ansvarig för uppdatering
Version
2010-07-01
Susanne Frölander
5
2
Download