Hur effektiva är rengöringsmedel? - Institutionen för molekylärbiologi

Hur effektiva är rengöringsmedel?
Introduktion
När vi städar och diskar hemma gör vi det för att det ska bli rent. Men hur rent blir det egentligen?
Användning av rengöringsmedel är en form av kemisk behandling för att avdöda mikroorganismer. Kemisk
behandling medför oftast inte sterilitet, dvs fullständig avsaknad av reproducerbart liv, utan snarare
desinfektion, vilket betyder minskat antal mikroorganismer. Vissa rengöringsmedel, t.ex. Yes marknadsförs
som anti-bakteriella, vilket betyder att de ska ha en bakterie-dödande effekt. Stämmer detta eller är det bara
ett knep från företagen för att sälja mer rengöringsmedel?
Experiment
Under denna laboration ska du undersöka effekten av olika rengöringsmedel.
1) Bestäm vilken spädning som ska användas på rengöringsmedlet och mät upp det i små rör. Glöm inte
att ha en kontroll med bakteriemedium som jämförelse.
2) Tillsätt bakterier från kulturen.
3) Vänta t.ex. 5 min och doppa sedan plastögglan i kulturen och dra ett sträck på bakterieplattan för varje
rengöringsmedel. OBS! Ta en ny plastöggla för varje kultur.
4) Ställ plattan i 37˚C eller rumstemperatur och vänta till nästa dag för att analysera resultatet.
5) Är det någon skillnad på antalet bakterier med eller utan rengöringsmedel?
Vilket rengöringsmedel är mest effektivt?
Hur effektiva är rengöringsmedel?
Till ansvarig lärare
Lämplig för högstadiet och gymnasiet
Tid: 40-60 min + förberedelser dagen innan (10 min) och analys dagen efter (10 min).
Material
E. coli bakterier (Kan hämtas på Institutionen för Molekylärbiologi. OBS! Meddela i god tid)
LB-medium (Bakteriemedium för övernattskulturer och kontroll)
Bakterieplattor (sterila agarplattor)
Olika rengöringsmedel (antingen kan varje grupp ta varsitt eller flera olika).
Falcon-rör (15 ml) eller e-kolv (steril) för att odla bakterier över natten.
Små plaströr (sterila) för experimentet.
Sterila plastögglor för att stryka ut bakterierna på plattorna.
Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå Universitet skänker bakterieplattor och medium till denna
laboration. Tänk på att alla saker i detta experiment måste vara sterila. Kontakta oss om du behöver hjälp med
detta.
Förberedelser
Bakterierna måste odlas i sk övernattskulturer före experimentet. Detta innebär att 1-3 bakteriekolonier från
plattorna sätts i 2 ml LB dagen före experimentet och inkuberas under skakning i 37˚C eller rumstemperatur
över natt (ca 15-16 timmar).
Riskbedömning
När man jobbar med bakterier ska man alltid tänka på att avdöda bakterierna innan man slänger dem. Detta
kan göras genom kokning eller behandling med jodopax. Alternativt kan ni lämna tillbaka avfallet till oss på
Umeå Universitet så autoklaverar vi det innan det kastas.
Kombination
Kan kombineras med andra laborationer, t.ex. Hur viktigt är det att tvätta händerna?
Vid frågor eller kommentarer kontakta [email protected]