NyföretagarCentrums resultat 2014 NYFÖRETAGARCENTRUM

advertisement
NYFÖRETAGARCENTRUM
– RESULTAT 2014
RÅDGIVNING
FÖRETAGSSTARTER
NÖJDHET
NÄTVERK
NyföretagarCentrums resultat 2014
RÅDGIVNINGSVOLYMER
 Totalt antal besökare
21 000
 Nya besökare
17 300
 Från tidigare år
3 700
NyföretagarCentrums resultat 2014
ANTAL FÖRETAGSSTARTER
 Antal företagsstarter
(startdatum under 2014)
NyföretagarCentrums resultat 2014
9 100
KÖN
 Kvinnor
53%
 Män
47%
NyföretagarCentrums resultat 2014
ÅLDER
 Upp till 25 år
17%
 26-30 år
15%
 31-35 år
14%
 36-40 år
13%
 41-50 år
24%
 51-60 år
13%
 61 år –
4%
NyföretagarCentrums resultat 2014
< 35 år:
46% (45%)
URSPRUNG
 Född i Sverige
76%
 Född utomlands
24%
NyföretagarCentrums resultat 2014
HUR HITTAR BESÖKARNA OSS?
 Internet
20%
 Vänner/bekanta
20%
 Arbetsförmedlingen
14%
 Almi
9%
 Kommunen
5%
 Media
4%
 Broschyr/info från NyföretagarCentrum
4%
 Bank
4%
 Verksamt.se
3%
 Skatteverket
2%
 Övrigt / Vet ej
15%
NyföretagarCentrums resultat 2014
NYFÖRETAGARCENTRUMS ANDEL AV
NYSTARTADE FÖRETAG I LANDET
För hela landet:
15% (15%)
NyföretagarCentrums resultat 2014
AB
AC
BD
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
Stockholms län
Västerbottens län
Norrbottens län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
13,6%
12,7%
0,0%
16,1%
35,9%
27,2%
10,5%
17,7%
6,5%
0,0%
35,3%
15,3%
15,2%
11,6%
16,9%
11,0%
6,7%
21,5%
11,5%
23,1%
28,5%
BOLAGSFORM
 Enskild firma
68,2%
 Aktiebolag
27,0%
 HB/KB
4,4%
 Ekonomisk förening
0,4%
NyföretagarCentrums resultat 2014
BRANSCHER
Annan konsult-/tjänsteverksamhet
14,8%
Jord-/Skogsbruk, Jakt, Fiske, Djur
2,4%
Detaljhandel (e-handel, butik etc.)
13,5%
PR, Reklam, Marknadsundersökning
2,3%
Hälsa, Sjukvård, Omsorg
10,1%
Utbildning, Utveckling, Forskning
2,1%
IT, Data, Programmering, Teknik
5,9%
Hantverk
1,7%
Bygg, Anläggning, Fastigheter, ROT
5,6%
Media, Förlag
1,4%
Restaurang, Café
5,1%
Transport, Spedition, Logistik
1,3%
Kultur, Nöje, Fritid, Event, Musik
4,4%
Partihandel/Grossisthandel
1,0%
Personliga/Hushållsnära tjä./RUT, Service
4,1%
Personalförmedl., HR, kontorstj.
0,9%
Hår, Skönhetsvård
3,3%
Turism, Hotell
0,9%
Design, Inredning
2,9%
Reparation, Installation
0,9%
Jur., Bank/Finans, Försäkr., Affärsutveckl.
2,7%
Annat
10,1%
Tillverkning, Verkstad, Industri
2,6%
NyföretagarCentrums resultat 2014
BERÄKNAD OMSÄTTNING
FÖRSTA ÅRET?*
 0 - 300 000 kr
67%
 300 000 – 500 000 kr
11%
 500 000 – 1 000 000 kr
12%
 > 1 000 000 kr
10%
* Avser de personer som startat företag EFTER rådgivning hos NyföretagarCentrum.
NyföretagarCentrums resultat 2014
ANTAL HELÅRSARBETEN*
Genomsnitt:
0,93
* Avser de personer som startat företag EFTER rådgivning hos NyföretagarCentrum.
NyföretagarCentrums resultat 2014
NÖJD MED RÅDGIVNINGEN
 Mycket nöjd
51%
 Ganska nöjd
38%
 Ganska missnöjd
8%
 Mycket missnöjd
3%
NyföretagarCentrums resultat 2014
Nöjda: 89%
(90%)
NYTTA AV RÅDGIVNINGEN
 Stor nytta
39%
(37%)
 Viss nytta
45%
(46%)
 Inte särskilt stor nytta 11%
(12%)
 Ingen nytta
(5%)
NyföretagarCentrums resultat 2014
5%
Nytta: 84%
(84%)
REKOMMENDATION
93%
av NyföretagarCentrums
besökare skulle rekommendera
NyföretagarCentrum till andra
som vill starta företag
NyföretagarCentrums resultat 2014
RÅDGIVNINGENS BETYDELSE
 Jag hade inte startat företaget om det inte
vore för NyföretagarCentrums rådgivning
10%
 Jag hade startat företaget ändå, men
varit sämre rustad
52%
 Jag hade startat företaget ändå, oavsett
rådgivningen
33%
 Vet ej
5%
NyföretagarCentrums resultat 2014
SAMARBETSPARTNER
2 700
företag, organisationer,
myndigheter och kommuner
stöder och finansierar
NyföretagarCentrum
NyföretagarCentrums resultat 2014
KOMPETENSNÄTVERK
4 200
personer finns i
NyföretagarCentrums
kompetensnätverk
NyföretagarCentrums resultat 2014
IDEELLA INSATSER
50 000
timmars ideellt arbete har
NyföretagarCentrums
kompetensnätverk lagt ned på
verksamheten under 2014.
NyföretagarCentrums resultat 2014
Download