Marknadsföring av rådgivning för småföretagare

advertisement
Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Marknadsföring av rådgivning för nyföretagare i Norrköpings kommun
Utan småföretagen i Sverige skulle ekonomin stå stilla. År 2010 nyregistrerades totalt
65 072 företag i landet, varav 673 i Norrköpings kommun.
Redan idag finns det kostnadsfri rådgivning i kommunen för dem som önskar starta ett eget
företag. Rådgivningen går bland annat att finna hos Nyföretagarcentrum i Norrköping och är
redan sponsrat av Norrköpings kommun tillsammans med flera andra aktörer. Hjälpen som
erbjuds består i att rådgivare stöttar personer med sina affärsidéer, frågor kring hur man gör
en budget, marknadsföring och annat som handlar om att starta och driva ett eget företag.
Vi Sverigedemokrater ser oerhört positivt på att fler företag skapas, och att hjälp till dem som
vill starta och driva företag erbjuds, men vi är övertygade om att kommuninvånarnas fulla
företagarpotential ännu inte är uppnådd. Det finns många kommuninvånare som har
fantasifulla affärsidéer som skulle kunna leda till bättre liv, inte bara för de enskilda
personerna, utan även för kommunens gäster och andra kommuninvånare.
Arbetslösheten som i vissa delar av vår kommun är alltför hög skapar inte bara ekonomiskt
svaga familjer, det skapar även segregation och utanförskap. Det är vår övertygelse att många
av våra kommuninvånare som idag är arbetslösa kan skapa framgångsrika företag om de bara
får chansen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att Norrköpings kommun frekvent marknadsför möjligheterna till kostnadsfri rådgivning för
dem som önskar starta och/eller driva eget företag.
Att marknadsföringen av kostnadsfri rådgivning för dem som önskar starta och/eller driva
eget företag ska prioriteras inom kollektivtrafiken och områden där många människor rör sig.
Att de anställda i Norrköpings kommun årligen får information om tjänsterna som erbjuds av
bland annat Nyföretagarcentrum i Norrköping.
Markus Wiechel (SD)
Download