Självkompakterande (SKB) husbygg- nadsbetong

advertisement
SJÄLVKOMPAKTERANDE HUSSBYGGNADSBETONG2012
Självkompakterande (SKB) husbyggnadsbetong
Produktbeskrivning
Självkompakterande husbyggnadsbetong är betong där
vibrering eller annan bearbetning till största del kan utelämnas
och kvaliteten motsvarar minst den för vibrerad betong.
Betongens sammansättning gör att den har förmåga att fylla
ut formar, omsluta armering och ingjutningsdetaljer och skapa
ytor med få ytporer. Bearbetning av överytan kan vara nödvändigt för att justera till önskad planhet.
Självkompakterande husbyggnadsbetong levereras med
cementtyperna Byggcement (CEM II/A-LL 42,5 R), Snabbhårdnande SH (CEM I 52,5 R) och Anläggningscement (CEM
I 42,5 N MH SR LA) och kan även levereras med plast-, resp.
stålfiber och som TorkBI när krav på uttorkning finns. Självkompakterande husbyggnadsbetong levereras med maximal
stenstorlek, 16 mm.
Hållfasthetsklass
Konstruktion
Flytsättmått
C 25/30
Bjälklag/platta
650
Vägg
700
C 25/30 VäggBI
C 28/35
C 28/35 VäggBI
C 32/40
C 32/40 VäggBI
Bjälklag/platta
Användningsområden
Självkompakterande husbyggnadsbetong är
avsedd för gjutning av alla typer av konstruktioner, förenklar arbetet och ger normalt bättre
resultat vid svårgjutna konstruktioner.
Hantering
Självkompakterande husbyggnadsbetong gjuts
kontinuerligt utan avbrott för vibreringsarbete och
härdas som normal betong. Gjuthastigheten kan
begränsas av formarnas tillåtna stighöjd samt att
innesluten luft skall få chans att stiga upp och inte
bli inkapslad mot formytan. Betongytornas kvalitet
påverkas av formmaterialet, samt att formen är väl
rengjord och försedd med rätt mängd formsläppmedel. Mottagningskontroll är extra viktig vid
gjutning av Självkompakterande husbyggnadsbetong för att försäkra sig om funktionen. Vid osäkerhet kontakta Teknisk Kundservice.
650 resp. 700
Vägg
700
Bjälklag/platta
650 resp. 700
Vägg
700
Egenskaper
Självkompakterande husbyggnadsbetong:
•
•
•
•
•
•
ger en bättre arbetsmiljö
innebär mindre risk för att armering och ingjutningsdetaljer
flyttas ur avsett läge
kräver mindre arbetsinsats vid gjutning
innebär lägre maskinkostnad
innebär mindre slitage på formmaterialets ytskikt
ökar förutsättningarna att uppnå bra ytor, få porer och
jämn betongkulör
BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor & Region Stockholm
Liljeholmsvägen 30, Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99
www.betongindustri.se
Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
268 73 Billeberga
Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)418-47 56 10
Fax +46 (0)418-43 13 33
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04
[email protected]
Download