HUMANISTERNA
Vad är en Humanist?
”Den gyllene regeln” i olika
livsåskådningar
Detta är summan av plikterna:
Gör inte mot andra något, som
skulle vålla dig smärta, om det
gjordes mot dig.
HINDUISMEN, MAHABARATA 5:17
I lycka och lidande, i glädje och
sorg bör vi se på alla varelser
som vi ser på oss själva. Vi bör
därför avstå från att tillfoga
andra sådana skador som vi inte
önskar tillfoga oss själva.
JAINISMEN, COGASHASTRA 5:18
Plåga inte andra med det som
pinar dig själv.
Ordet humanist har olika betydelser. Det kan avse en person som
studerar humaniora (språk, historia, estetiska ämnen och filosofi)
vid universitet. Den betydelsen har sina rötter i den kraftigt
antikpåverkade kulturströmningen under den italienska
renässansen på 1300-talet.
Humanisterna använder ordet i betydelsen en person som sätter
(med-)människan i centrum – latinets humanus betyder mänsklig.
Det motsvarar också den anglo-amerikanska betydelsen av ordet
humanist, vilken utesluter en religiös tro. De kristna delar många
av våra värderingar (några av De tio budorden ställer vi utan
vidare upp på). Men vi hävdar att ”kristen” och ”humanist” står i
viss motsats till varandra.
BUDDHISMEN, UDANAVARGA 5:18
Finns det någon grundsats som
bör tillämpas under hela livet?
Säkert är regeln om kärleksfull
godhet en sådan: Gör inte mot
andra vad du inte vill att de skall
göra mot dig.
Humanisten ser hos människan ett egenvärde som inte får
kränkas och samtidigt en personlighet som har möjlighet att
utvecklas moraliskt och intellektuellt.
KONFUCIANISMEN, ANALECTS 15:3
Anse din grannes vinst som din
vinst och anse din grannes
förlust som din egen förlust.
TAOISMEN, TAI SHANG KAN YING PIEN
Endast den karaktär är god som
inte mot andra gör något som
inte är bra för honom själv.
ZOROASTRIANISMEN, DADISTAN-IDINIK 94:5
Döm andra som du dömer dig
själv.
Humanisten avfärdar teorier som förnekar människans frihet
och som beskriver henne som styrd av gudar, ödet eller andra
övernaturliga krafter.
Humanisten tar avstånd från olika former av brutal eller
förnedrande behandling av människor.
SIKHISMEN
Allt vad ni vill att människorna
skall göra för er, det skall ni
också göra för dem.
BIBELN, MATTEUS 7:12
Humanisten försöker så långt som möjligt leva efter ”den
gyllene regeln”, en regel som formulerades långt före de stora
religionernas tid:
Bemöt din nästa så som du själv vill bli bemött.
CITATE
T
Utan tv
ivel är m
a
n inte r
iktigt kl
ok
Tage D
an
ielsson
1