Schema – Kognitionsvetenskap vt 2005

advertisement
Schema – Kognitionsvetenskap vt 2005
Fördjupningskurs 2
Artificiella neurala nätverk
Lärare: Helge Malmgren
Lokal: Filosofi/Kognitionsvetenskap, Dicksonsgatan
Distanskurs med två fysiska möten, som är viktiga
Lördag den 29 januari kl 12-18 i Lilla Hörsalen, Humanisten.
Lördag/Söndag 23-24 april kl 12-18 i S214, Dicksonsgatan 12 (man väljer en av dessa
dagar)
Några extra handledningsträffar för kognittionsvetare bestäms vid introduktionsmötet.
Datalingvistik – 2 alternativ:
Kommunikationsteknologi
Lärare: Pierre Gander (kursadm)/Torbjörn Lager/Ander Eriksson
Lokal: Institutionen för lingvistik, Humanisten, Sal G312
Tid: v 13, 14, 15 , 16, 17, 18 , 19
Måndagar och onsdagar kl 18-21
Tentamen: v 20 v 21 lördagen den 28 maj kl.14.30-17.30 Lokal :Viktoriag 30
Omtentamen:v 23 :v 24 Prel. torsd 16 juni kl 9-12,Viktoriag 30
Eller
Semantik (Datalingvistprogrammet)
Lärare: Torbjörn Lager <[email protected]>
Lokal: Institutionen för lingvistik, Humanisten
Tid : Tisdagar och torsdagar kl 13-15
Lokal : F314
Tentamen: v 13, lördagen den 2 april kl 9-12 Lokal : Viktoriag 30
Omtentamen: v 17, lördagen den 23 april kl.9-12 Lokal : Viktoriag 30
Obs! Kursen kräver kunskaper i predikatlogik – kan inhämtas på kurs i Logik för
Björn Haglund, som går parallellt i tiden. Kontakta Torbjörn Lager och Björn
Haglund [email protected] om du vill göra detta alternativ.
Uppsatsseminarier:
Lärare: Pierre Gander
Lokal: IT-universitetet
Första seminariet: och introduktion till terminen: Vecka 4 onsdag kl 15
Download