Kognitionsvetenskap

advertisement
Kognitionsvetenskap
Kandidatprogrammet
Mattias Arvola
Programansvarig
1
2
3
4
5
6
HUR TÄNKER FOLK
EGENTLIGEN?
7
HUR TÄNKER FOLK
• VAD ÄR EN TANKE?
• HUR ÄR SPRÅK UPPBYGGT?
• VAD BETYDER BILDER?
• VAD ÄR MINNEN?
• HUR TOLKAR VI DET VI SER?
• HUR LÖSER VI PROBLEM OCH
FATTAR BESLUT?
8
HUR TÄNKER FOLK
EGENTLIGEN?
• HUR LÄR SIG BARN?
• HUR PÅVERKAR KULTUREN VÅRT
TÄNKANDE?
• HUR PÅVERKAR KULTUREN VÅRT
SPRÅK?
• HUR PÅVERKAR VÅRA
ERFARENHETER OCH VÅR
UTBILDNING VÅRT TÄNKANDE?
9
HUR TÄNKER
MASKINER
• KAN MASKINER TÄNKA?
• VAD ÄR EN GENETISK ALGORITM?
• VAD ÄR DATORER BRA PÅ?
• HUR FUNGERAR ARTIFICIELL
INTELLIGENS?
10
HUR TÄNKER FOLK
OCH MASKINER
• VAD KAN FOLK OCH MASKINER ÅSTADKOMMA TILLSAMMANS?
• HUR SAMSPELAR FOLK OCH
MASKINER?
• HUR SKAPAR MAN ANVÄNDBARA
OCH MENINGSFULLA MASKINER?
11
HUR TÄNKER FOLK OCH
MASKINER
EGENTLIGEN?
• TVÄRVETENSKAP:
• DATALOGI
• PSYKOLOGI
• LINGVISTIK
• NEUROVETENSKAP
• ANTROPOLOGI
• FILOSOFI
12
DATALOGI
ANTROPOLOGI
FILOSOFI
KOGVET
LINGVISTIK
PSYKOLOGI
NEUROVETENSKAP
METOD
KVANTITATIV
KVALITATIV
FORMELL
PROJEKT
TILLÄMPNING
INTERAKTIONSDESIGN
13
6 obligatoriska hp
HUMAN FACTORS
6 hp valbara hp
SPRÅKHANTERING
Kunskapsprofil
Upplägg
• ÅK 1-2
• KURSER SOM GER GRUND I TEORI
OCH METOD, SAMT INTRO TILL
TILLÄMPNINGAR
BAS
14
Upplägg
• ÅK 3
• KURSER SOM GER UTFÖRARKOMPETENS. FORTSÄTTNING PÅ
TILLÄMPNINGAR OCH METOD.
TILLÄMPNING
15
Upplägg
PÅ
16
BY
• ÅK 3
GG
NA
• KURSER SOM LYFTER TILL
SAMHÄLLSNIVÅ
D
UP
PS
AT
S
17
Upplägg
• ÅK 3
• EGET ARBETE SOM GER SPETS
Gäller för antagna
höstterminen 2015
Kognitionsvetenskaplig
introduktionskurs
v34-v38
Åk 1
ht15
vt16
Forskningsmetod och statistik
v44-v3
Kognitiv
psykologi
v39-v43
Lingvistik
v44-v3
Programmering och diskret matematik v34-v3
Åk 2
ht16
vt17
Kognitiv
neurovetenskap
v34-v37
Gränssnittsdesign
v38-v45
Artificiell intelligens
v38-v3
Fördjupningskurs i människateknikinteraktion* v34-v45
Åk 3
ht17
vt18
Interaktionsdesign och user experience
Kvasiexperiment och
statistisk analys
v46-v3
Interaktionsdesign*
v34-v39
Interaktionsanalys*
v46-v3
Interaktionsprogrammering*
v40-v45
Språk- och informationsteknik
Webprogrammering
och databaser
v34-v39
Lokalisering,
översättning och
terminologi
v40-v45
Människa-maskinsystem och human factors
Kognition och
funktionshinder
v34-v39
18
Distribuerad och situerad
kognition*
v46-v3
Välj 1 av 3
Sammansatta
kognitiva system
v40-v45
Välj 1 av 3
Kognitiv modellering
v46-v3
Välj 2 av 3
Kognitionspsykologiska
datorlabbar
v4-v8
Kvalitativa
forskningsmetoder
v9-v13
Språkvet
databehandling
v14-v18
Teknisk
psykologi
v19-v23
Programmering och logik v4-v23
Språkteknologi*
v4-v11
Medvetandefilosofi
v12-v17
Social kognition*
v4-v11
Språk, kultur och kognition*
v4-v13
Tillämpad
kognitionsvetenskap*
v12-v23
Avslutningskurs för
kog.vet. på grundnivå v14-v23
Kandidatuppsats
v4-v23
Kursansvariga med samtidiga kurser koordinerar examinationstillfällen
så att samtidiga arbetstoppar undviks.
Termin 5 har valbara tillämpnings- och metodfördjupningskurser.
Studenterna väljer 2 av 3 metodkurser och 2 av 6 tillämpningskurser.
Dessutom läser alla MTI som är hälften metod och och hälften
tillämpning.
* Kursen ges på engelska vid behov.
Att läsa på KogVet
• http://www.liu.se/utbildning/program/
kognitionsvetenskap/student/omexamination-och-kursupplagg?l=sv
19
Download