Hjälpmedelsmässa i Gävle
”Kommunikation och kognition”
5 och 6 maj 2015
På mässan möter du ca 25 utställare som visar det senaste inom området. Utbudet av
hjälpmedel inom kommunikation och kognition är stort och i montrarna möter du allt ifrån
avancerad teknik till enkla pedagogiska tips.
Du kommer bla att se exempel på produkter som underlättar vid tids- och minnesproblematik. I montrarna hittar du även pratapparater, avancerade styrsätt till datorer, omgivningskontroll, larm-, syn-, hörselhjälpmedel samt tips på alternativ kommunikation och
appar.
Öppettider: Tisdag 5 maj 10-16, Onsdag 6 maj 10-15
Brukare, anhöriga och olika personalgrupper, alla intresserade är välkomna!
Fri entré - Ingen föranmälan
Vid frågor kontakta hjälpmedelskonsulent Kerstin Oldéen tel 026-15 35 11
eller e-posta [email protected]
Hjälpmedel SAM, Johanneslötsvägen 22 i Gävle
www.hjalpnu.se