Kognitiv Ergonomi

advertisement
Kognitiv Ergonomi
Ergonomi - anpassa maskiner, verktyg,
miljöer, procedurer efter människors
behov, möjligheter och begränsningar
Klassisk ergonomi - fysisk belastning
kemiska hälsorisker
Kognitiv ergonomi - fokus mot den
mentala aspekten
Kognition
Kognition är de processer som
sker i vår hjärna när vi tar emot,
lagrar, bearbetar och använder
oss av kunskap.
Kognition/funktionshinder
Förmågan
Att minnas
Att kunna orientera sig i tid och rum
Att kunna lösa problem
Att ha en språklig förmåga
mm
Funktionshinder som påverkar
den kognitiva förmågan
Utvecklingsstörning
Traumatiska hjärnskador
Autism
ADHD/DAMP
Demenssjukdomar
Psykiska sjukdomar
Whiplaschskador
Varför kognitiv ergonomi ?
Alltfler arbetsuppgifter innebär tänkande,
planerande, beslutsfattande…
Kognitiva förmågor
Förmågan att ta in information, lagra
informationen, ta fram den igen,
manipulera informationen, fatta beslut,
lösa problem, utvärdera resultatet m m.
Det kognitiva systemet tar information via
olika kanaler(Syn, hörsel, känsel, smak,
lukt)
Minnessystem
Sensoriska minnen - Ikoniskt minne
Ekoiskt minne
Kortids eller arbetsminnet
Långtidsminnet
Vad står det här ?
Hmn
Tknk
Ctrn
Brn
Dtt
Prjkt
Prjktldr fr
Gnt
Hr
tt
nnt
R
Hinner Du med ?
Inkontinens är ett stort proplem som
drabbar fler kvinnor än män. HI har fått
medel till att starta ett resurscentra.
Medlen kommer från Allmänna
Arvsfonden.
Bokstavsbarnen
MBD (Minimal Brain Dysfunction)
DAMP (Deficits in Attention Motor control
and Perception)
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder)
ADD, MPH, DCD m fl
Kognitiva funktionshinder 1
Minnesproblem
planera, orientera sig i tid och rum
läsa, skriva
ordförståelse
abstrakt tänkande
Problemlösning
Kognitiva funktionshinder 2
Koncentrationssvårigheter
Svårigheter att prioritera
Initiativlöshet
Vakenhetsgrad
Download