Giraud Géraldine

advertisement
Forskningsprojekt 2015
Titel: Litium-motverkar sena kognitiva biverkningar efter strålbehandling
av hjärnan.
Namn: Geraldine Giraud
Sammanfattning:
Strålbehandlingen är effektiv och livräddande i vissa fall, men är samtidigt den
modalitet som ger upphov till mest sent uppträdande biverkningar, så kallade
seneffekter hos barn som behandlats för hjärntumörer. Seneffekterna inkluderar
sänkt kognitiv funktion, vilket påverkar livskvalitet, skolnärvaro och dagliga
aktiviteter negativt. Strålning skadar stamceller och proliferativa celler i
hippocampus och detta verkar bidra till de kognitiva seneffekterna. Vi har visat
att litium, en stabiliserande behandling vid bipolär sjukdom, skyddar
neurogenesen i hippocampus och hindrar den kognitiva nedsättning man ser hos
unga mös som fått strålbehandling. Dessutom stimulerade litiumbehandlingen
neurogenes, minskade inflammationen och hindrade vävnadsförlust i hjärnan hos
unga möss efter hypoxisk-ischemisk hjärnskada. Våra resultat stöds av kliniska
studier som visar att litium-behandlade patienter har en större hippocampus. Vår
studie vill bevisa att med hjälp av litiumbehandling vi kan mildra den kognitiva
nedsättningen efterstrålbehandling mot hjärnan hos barn. Den kommer att
inkludera patienter från NOPHO länderna och Frankrike. Studiebarnen kommer
att erhålla Litium behandling i 6 månader från ett år efter strålterapin, och
kommer att följas upp med MRI och neuropsykologisk bedömning. Vi tror att
litium ska kunna användas på ett säkert sätt hos strålade barn, och att deras
stamceller i hjärnan ska kunna återhämta sig så att den kognitiva funktionen ska
förbättras.
Download