Introduktion

advertisement
Kognitionsvetenskap


Människan är ett system som tar in, lagrar,
återkallar, bearbetar och utsänder information
Beräkning, informationsbehandling
Grundläggande begrepp

Processerna har ett innehåll och ett ändamål


Processerna arbetar på representationer




Informationen handlar om någonting i världen
Informationen representeras på något sätt
Kompositionell semantik
Syntaktisk bearbetning leder till meningsfulla resultat
Processerna kan beskrivas formellt



Algoritmer, manipulerar mönster
Kan utföras utan ”högre kunskap”, av fysiska system
Formella beskrivningar är kraftfulla och generella
Olika nivåer

Användandet av flera beskrivningsnivåer är
typiskt för kognitionsvetenskapen



Fysisk nivå




Systemet måste implementeras på något sätt
Ofta kan övriga nivåer studeras utan hänsyn till denna
Koppling till den formella nivån
Formell nivå



Varje nivå tillför något
Gränslandet intressant
Vilka processer ligger bakom beteendet?
Kopplas till kunskapsnivån genom representationer
Kunskapsnivå


Betydelse, ändamål
Generaliserar över olika formella och fysiska system
Ett tvärvetenskapligt fält





Datavetenskap
Filosofi
Neurovetenskap
Psykologi
Lingvistik
Datavetenskap och
kognitionsvetenskap

Metafor för all informationsbehandling



Experimentlåda för kognition


Kognitiva verktyg, social kognition
Skapa självständigt tänkande


Människa-datorinteraktion
Utsträcka vårt tänkande


Testa (allmänna) hypoteser, kognitiv modellering
Underlätta vårt tänkande


Aktuell teknik alltid inspirationskälla, kanske missledande
Datorer har (ännu) mycket svårt att hantera naturligt
språk, identifiera visuella objekt i naturen m.m.
Artificiell intelligens
Inspiration till nya beräkningsmetoder

ANN
Download