Praktikintyg

advertisement
INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI,
LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI
H2KTR Kommunikatörsprogrammet
med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning
Praktik
KT2601 Praktik 15 hp
Handledarintyg om fullgjord praktik
Härmed intygas att ____________________________________________ har fullgjort sin praktik vid
_________________________________________________________________________________
under perioden ______________________________2016.
_____________________________________________
(Underskrift av praktikhandledare, datum)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards