Kays måndagstips nr 45. Den 6 maj 2013 Hej och välkommen till den sista delen i ”kortkursen”. Bakom den här ”första” introduktionssidan i dagens måndagstips finns alla 30 punkterna samlade i ett enda dokument. Detta för att du lätt skall kunna skriva ut dem och sedan kunna ha dem samlade i ett enda häfte. Den sista punkten i kortkursen, nr 30, som är ny för idag, ligger alltså sist. Kortkursen är alltså nu komplett. Min tanke med kortkursen är denna: Om du väljer att läsa de här 30 punkterna med jämna mellanrum kommer ditt sinne att tränas. Och en förändring kommer sakta att kunna börja. All förändring börjar som du vet med dina tankar. Det är bara på tankens nivå du kan göra val. Jag önskar dig lycka till med de 30 punkterna. Kay Kortkurs i hur jag kan få bättre möten och hur jag kan få långt mer frid och glädje i mitt liv. 30 punkter att läsa då och då. Kay Pollak 5 maj 2013 1) Nästa gång du är upprörd, förbannad, störd eller irriterad påminn dig då om följande: Jag är inte störd eller upprörd av de skäl jag just nu tror. (detta är lektion nr 5 i ”A Course in Miracles”. När vi är upprörda, irriterade, störda och ur balans har vi ofta väldigt lätt för att hitta orsaken till detta ”utanför” oss själva. ”Det beror på barnen att jag nu är så irriterad!” Eller: ”Det beror på min pojkvän, flickvän, partner, chef… att jag nu är så irriterad.” Om någon utanför mig får skulden, för att jag nu känner som jag känner, slipper jag se mig själv och mitt eget ansvar för mina känslor. Det är inte alltid lätt att se detta, just när jag är irriterad och störd. De flesta av oss är vana vid, och ofta helt säkra på, att det är han eller hon eller ”dom andra” som är orsak till våra upprörda känslor. Bara ”dom andra” hade varit annorlunda så hade allt varit bättre. Varje sådan gång tar jag fel på vad som är orsak till mina känslor. Det är min tanke om situationen som orsakar min känsla. Tanken är orsaken och känslan är resultatet. En annan människa skulle kanske tänkt helt andra tankar om den aktuella situationen och genom det fått helt andra känslor. Kanske känt medlidande eller känt frid eller rent av börjat skratta. Det finns alltså andra sätt att se på den här situationen. Jag valde däremot att tänka tankar som gjorde mig upprörd. Det verkar vara sant att det är jag som har tolkat den här situationen, just så som jag ser den. Påminnelsen och den stora lektionen är att det är ingen annan som gör mig förbannad. Hemligheten är att det är jag själv som gör mig förbannad. Ingen annan gör mig irriterad. Hemligheten är att det är jag själv som gör mig irriterad. Pröva nästa gång du är upprörd att sakta för dig själv läsa eller tänka: Jag är inte störd eller upprörd av de skäl jag just nu tror. ***** 2) Nästa gång du möter någon som är ironisk, förlöjligande eller förtrycker någon, påminn dig om följande: En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Detta är ju helt sant. Varje gång jag själv är ironisk eller förlöjligande mot någon, så är det något problem jag har, som jag försöker hantera. Och varje gång du möter någon som är ironisk och förlöjligande, så vet du att framför dig står en människa som prövar att hantera något inom sig själv. Säg det inte till den andre! Behåll det tyst för dig själv och du kommer att se på honom eller henne på ett nytt och annorlunda sätt. Du ser på den andra människan med nya ögon! Framför dig står en människa som just nu inte mår bra. All ironi och allt förlöjligande är i grunden ett desperat rop på hjälp. Att se detta kan hjälpa dig att inte ta det personligt. Det kan till och med hjälpa dig att tänka: ”Vad kan jag göra för att hjälpa den här människan?” ***** 3) Påminn dig ofta om att ingen annan än du tänker dina tankar. Säg alltså till dig själv då och då under dagen: Jag har ansvar för mina tankar. 4) Påminn dig också om att: Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser. Jag har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser. Det är uppenbart. Det är jag och ingen annan som har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser. Jag ger hela tiden allt jag ser det värde det har för mig. Exempel: Du står och pratar inför andra människor. Plötsligt ser du att någon av åhörarna gäspar. Du har nu ansvar för hur du väljer att tolka det du ser. Om du exempelvis har dåligt självförtroende väljer du kanske blixtsnabbt att tolka gäspningen som en attack på dig själv. Du tänker kanske att den andra tycker att du är långtråkig. Kanske tänker du: ”Jag duger inte.” Eller ”Jag är inte bra nog.” Om du mår bra och har gott självförtroende tänker du kanske: ”Där sitter en som gäspar. Kanske är luften dålig här inne?” Eller tänker du: ”Kanske har hon eller han haft en sömnlös natt? Det är fantastiskt att han eller hon är här!” Ha ofta med dig tanken: Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser. 5) Varje val jag gör är en värdering av mig själv. Sätt gärna upp meningen någonstans där du ofta ser den, t ex på din arbetsplats, hemma på kylskåpet, eller på insidan av din garderob. Tänk om det verkligen är så att varje val jag gör är en värdering av mig själv? Vad betyder egentligen detta? När jag väljer att göra saker som är bra för mig -­‐ till exempel vila när jag är trött, säga nej till umgänge eller saker som inte är bra för mig, välja att sluta röka – då värderar jag mig själv högt. När jag gör saker som är dåliga för mig eller till och med skadar mig – värderar jag mig själv lågt i mitt liv. Ibland gör du alltså val som visar att du värderar dig själv lågt. Och ibland gör du val som visar att du sätter högt värde på dig själv, din hälsa och ditt liv. Ibland umgås du med ”dönickar” och ibland säger du nej till att umgås med ”dönickar”. Ibland sätter du på dig säkerhetsbältet och ibland åker du utan. Ibland låter du någon behandla dig respektlöst. En annan gång accepterar du det inte. Du gör ett val. Varje val du gör är ett resultat av hur du värderar dig själv. Om du till exempel tänker om dig själv ”Jag är inte okej som jag är”, kommer du kanske inte alltid att välja det som är bäst för dig. Omedvetet finns en tanke att du inte är värd det bästa. För att ändra på detta, behöver du först ändra på dina tankar om dig själv. Ibland tolkar vi också det vi ser, utifrån hur vi värderar oss själva. Kanske någon på jobbet inte hälsar på mig. Om jag värderar mig själv lågt, tolkar jag kanske det som en bekräftelse på att jag inte är så viktig. Mår jag bra och värderar mig själv högt, väljer jag kanske en helt annan tolkning. Kanske tänker jag: Han är nog stressad och jäktad. Hon är nog helt upptagen med sina egna tankar. Han börjar kanske se dåligt! Du gör alltså i det exemplet en tolkning av det du ser, utifrån hur du värderar dig själv. Påminn dig ofta om att: Varje val jag gör är en värdering av mig själv. ***** 6) Läs då och då: Mina kärleksfulla tankar visar mig en kärleksfull värld. Mina rädda tankar visar mig en hotfull värld. Tänk om det är sant att det jag ser i den ”yttre verkligheten” är en spegel av min ”inre verklighet”. Tänk om det är dina tankar som bestämmer vad du ser. Har du rädsla när du kommer in i ett rum med andra människor hittar du kanske omedelbart någon som ”sitter med armarna i kors och ser misstänksam ut mot dig”. Känner du dig trygg när du kommer in í ett rum, ser du något annat. Du ser att där är en massa olika människor. En del sitter med armarna i kors. Andra sitter på ett annat sätt. Det är intressant. Människor sitter på olika sätt. Påminn dig om att: Mina tankar och känslor styr mitt seende. ***** 7) Jag kan ändra mina tankar om mig själv. Jag kan ändra mina tankar om andra människor. Detta är i grunden revolutionerande. Människan kan välja att ändra sina tankar. Du kan ändra dina tankar om en annan människa. Du kan ändra dina tankar om dig själv. När du ändrar dina tankar om en annan människa, ändras genast också dina känslor. Och när du ändrar dina tankar om dig själv, ändras också dina känslor. Detta är helt fantastiskt. Ha ofta med dig den här meningen: Jag kan ändra mina tankar. ***** 8) Varje gång du skall möta en annan människa, och särskilt när du skall möta någon som du tycker att du har någon form av problem med, påminn dig innan mötet flera gånger om att: Varje människa jag möter har något att lära mig. Detta gäller utan undantag. Det finns ingen människa på jorden som du inte har något att lära av. Det gäller alltså alla människor du möter. Innan mötet läser du meningen flera gånger. Du kan känna i din kropp hur en rädsla sakta kan släppa. Aggressioner viker undan. En nyfikenhet kanske väcks. Ytkapillärerna i din kropp öppnar sig. Du lutar dig sakta framåt. Du öppnar dig något mer. Hjärtat slår lugnare. Du skall möta en människa som du har något att lära av. Detta är fantastiskt. Med den attityden kommer du något lättare att ha en mer lyssnande och ödmjuk inställning. Ditt möte har större chans att bli ett bra möte. ***** 9) Också detta gäller i varje möte med en annan människa: I varje möte med en annan människa finns en möjlighet för mig att få reda på något om mig själv. Detta gäller också utan undantag. Man möter kanske många olika människor under en dag. Och i varje möte händer något i mig. Jag får tankar, jag får rädslor, jag känner nyfikenhet, jag känner gillanden, jag känner ogillanden, jag blir påmind om egna olika komplex etc. Allt möjligt händer i mig. Och allt som händer i mig är ju meddelanden till mig. Jag får alltså reda på massor om mig själv. Detta är fantastiskt om jag vill ta vara på det. Att reflektera över det som händer i mig kallas för själviakttagelse. Och just själviakttagelse är grunden i all personlig utveckling. ***** 10) Nästa gång du är störd, irriterad, förbannad eller ur balans pröva då att väldigt stilla och försiktigt läsa inom dig (och detta kräver stor villighet av dig för att klara): Det som sker just nu, det sker för att jag har något att lära mig. Jag kan inte hitta en enda gång i mitt eget liv, där detta inte har varit sant. De bästa exemplen på detta har jag fått de gånger jag varit störd och irriterad exempelvis på något av mina barn. Där har det alltid gällt, varje sådan gång, utan undantag, att jag har haft något att lära mig. ***** 11) Påminn dig då och då om denna visdom från Dalai Lama: I det ögonblicket jag släpper in den yttre fienden och låter honom eller henne störa min inre frid, så har jag förlorat. Den visdomen är också en urgammal samurajlärdom. ***** 12) Nästa gång du möter någon som signalerar ut dubbla budskap, ”spelar” bakom en mask, gömmer sig bakom en roll, påminn dig då om sanningen: Dubbla budskap är alltid uttryck för någon form av rädsla. Se rädslan hos den andre. Attackera inte. Dubbla budskap är alltid en vädjan om hjälp. ”Hjälp mig att bli mig själv”. Det är vad den andra människan ropar. Påminn dig om detta: Ju större mask du ser desto större är ropet på hjälp. ***** 13) Tänk om det är helt sant det som står på nästa rad: Jag kommer alltid att frukta den jag har attackerat. Och påminn dig om att varje fördömande, ironisk och förminskande tanke om en annan människa också är en attack. Varje sådan negativ tanke skapar en rädsla i dig. Du tänker omedvetet att den andre vet vad du har tänkt om honom eller henne. Och du fruktar en attack tillbaka. Att detta är sant inser man lätt genom ett exempel. Du kommer in ett rum där flera människor väntar. Plötsligt, till synes utan anledning får du en fördömande tanke om en av de i rummet. ( Men hjälp, där sitter en sån!! Eller tänker du: Oj hjälp, är han här också!! ) Känn ingen oro. Vi råkar alla ut för det. Men det är bra att veta att varje negativ tanke är en attack på den andra människan. Och varje attack skapar skuld i dig. Skulden kommer att göra att du blir ofri. Och all skuld separerar. Du kommer upptäcka att du tenderar att undvika den människan med din blick. Det bästa av dig kommer inte längre att varmt och öppet lysa mot den människan. Du är inte längre fri i rummet. Du har fått en rädsla för honom eller henne. Den rädslan tar energi att kontrollera. Pröva nu en stund att se på den rädslan som ett viktigt meddelande till dig. Bra att veta! När du får en negativ fördömande tanke om en annan människa, beror det på att han eller hon påminner dig om något du starkt förnekar i dig själv. Han eller hon påminner dig om något du helst inte vill se hos dig själv. Så nästa gång du råkar ut för att få en negativ tanke om en annan människa, finns en möjlighet för dig att vända situationen till något alldeles fantastiskt. Du kan börja reflektera. Du kan fråga dig: Vad är det egentligen den människan påminner mig om, som jag så ogärna vill se hos mig själv? Och den här stunden kan istället bli ett helande ögonblick. Du kan till och med känna tacksamhet till den människan – för genom honom eller henne har du fått en möjlighet att få reda på något om dig själv. Läs igen: Jag kommer alltid att frukta den jag har attackerat. ***** 14) Tänk om det är sant att: All ilska är ett försök att få någon annan att känna sig skyldig. Tänk om det verkligen är så! Pröva tanken. Tänk en stund på när du sist var rejält förbannad på någon. Var din ilska den gången ett försök att få den andre att känna sig skyldig? Jag säger inte här att ilska är en ”ful” eller dålig känsla. Jag säger heller inte att du inte skall känna ilska. Ilska är en känsla som alla andra känslor. Faktiskt en lika normal känsla som varje annan känsla. Själen talar och ropar till oss genom våra känslor. Känslor är rätt och slätt känslor. Känslor kommer och går. Och hela tiden är mina känslor meddelanden till mig. Sanningen är att min ilska många gånger är en överföring, en projektion, på en annan människa. Projektionen (ilskan) är till för att få den andre att känna sig skyldig, oftast för något jag själv inte klarar av att hantera inom mig. Själv vet jag att jag många gånger i mitt liv har lagt ut ilska på andra, och då helt oskyldiga människor, för att undgå att se något inom mig. Kanske min egen oförmåga att vara tolerant, förlåtande och accepterande. Eller min egen ovilja att se mitt eget dåliga självförtroende, ovilja att se min egen rädsla eller min egen del i sammanhanget etc . Det märkliga (och ganska skrattretande) är att jag i min ilska just då, alltid har tyckt att jag har all rätt att vara i min ilska. Många sådana exempel finns. Det är naturligtvis tragiskt och föga utvecklande. När det gäller mina egna barn, har jag aldrig uppnått det jag önskar, inte någon enda gång, genom att visa irritation eller ilska. Tänk om det är sant att: All ilska är ett försök att få någon annan att känna sig skyldig. ***** 15) Det jag förväntar mig av en annan människa, det söker jag och det får jag. Det jag tänker och förväntar mig av en annan människa tenderar lätt att bli verklighet. De bilder jag har av dig ser jag till att jag får rätt i. Mina tankar och förväntningar om en annan människa är i den meningen skapande. Det kan sammanfattas i: Det jag önskar se, det ser jag. Det jag förväntar mig av dig, det ser jag gärna till, på alla möjliga olika sätt, att det blir verklighet. Då blir jag ju en människa som lever i en värld där det jag tänker om dig – ”det stämmer”. Jag blir också någon som lever i en värld, skapad av mig, där jag hela tiden får ”rätt”. Jag är till exempel någon som alltid har ”rätt” i alla mina fördomar om dig. ”Sådana som du är alltid just så! Tror du inte att jag vet! På samma sätt gäller att det jag tänker om mig själv i olika situationer också tenderar att bli verklighet. Varje tanke jag tänker är skapande. Tänker jag på morgonen att ”det kommer att bli en jobbig dag idag” tenderar dagen väldigt lätt att bli jobbig. Mitt undermedvetna är då laddat med negativa bilder och mitt undermedvetna kommer se till att jag får rätt. Det blir en jobbig dag. Kom ihåg att mitt undermedvetna vill så gärna ha rätt. Väljer jag på morgonen istället att se (visualisera) helt andra bilder av mig själv i olika situationer den här dagen, härliga positiva vackra fantastiska bilder av mig själv, kommer dagen långt mer att närma sig detta. Allt detta kan sammanfattas i den enkla och vackra meningen: Som jag tänker så blir det. ***** 16) Nästa gång du möter någon som är förbannad, upprörd och i stor ilska, fråga tyst inom dig: Vad är den människan så rädd för? Säg det inte till den andre! Bara tänk tanken inom dig. Och du kommer att se en annan människa framför dig. Din empati vaknar. Ser du den sanningen – att bakom ilskan finns en stor rädsla – kommer du instinktivt att handla på ett rationellare, mer konstruktivt och helande sätt. Klarar du att se detta i en extrem situation kan det rädda livet på dig. Repetera därför ofta: Bakom ilskan finns alltid en rädsla. ***** 17) När du själv är förbannad ... Nästa gång du själv blir förbannad, pröva så fort du kan, att gå direkt någonstans där du kan vara för dig själv en stund. Pröva där i din ensamhet den här tanken: Varje gång jag är förbannad (störd, irriterad, ur balans) låt mig då fråga mig: vad är jag så rädd för? Pröva att stilla säga till dig själv: En sak jag är rädd för i samband med …………………….. är ……………………………. Fortsätt och säg: En till sak jag är rädd för i samband med ………………………. är ………………………… Ytterligare en sak jag är rädd för i samband med ……………………….. är …………………….. etc. …… Se vad som kommer till dig. Du kan komma att häpna. Bakom ilskan finns alltid en rädsla. ***** 18) Bakom varje negativ tanke jag har om en annan människa döljer sig en rädsla hos mig. Detta har vi varit inne på många gånger. Och detta är bra att ofta upprepa. Tänk om det är sant att varje gång jag har en fördömande tanke om en annan människa, så är det i själva verket så att den människan påminner mig om något som jag inte vill se hos mig själv. Den andra människan påminner mig om något som jag har stor rädsla för hos mig själv. Den andra människan påminner mig om något jag starkt förnekar och förtränger i mig själv. Tänk om det i själva verket är så att när jag fördömer en annan människa, berättar det i grunden mycket mer om mig, än det berättar om den andra. Den här ramsan är en bra påminnelse: Det Per tänker om Pål säger ofta mer om Per än det säger om Pål. Det blir ganska tydligt, att när jag fördömer en annan människa, talar jag på ett märkligt sätt – om mig själv! I mina fördömanden av andra berättar jag med andra ord väldigt mycket om mig själv. Obs! Inget av detta handlar om att vi inte kan fördöma olika mänskliga handlingar. Det kan vi självklart göra. ***** 19) Fundera en stund på detta: Se att dina relationer är uppdrag. Tänk om det är sant att relationer finns för att vi skall skynda på vår egen utveckling. Tänk om det också är sant att i varje relation, i varje ögonblick, lär vi ut antingen kärlek eller rädsla. I en relation kan du finna fel och brister om det är det du söker. Och du kan finna kärlek och omsorg i vad som helst, om det är det du letar efter. Tänk om det är sant att den relation du just nu har, är just den relationen du har valt, som just nu kan ge dig maximal utveckling? Observera! Inget av detta vill på något sätt lära ut självutplåning. Det enda den här punkten vill pröva att lära ut är egen utveckling. Lärostycke: En kvinna kom en gång till en terapeut. Hon var bedrövad och sa att hon ville skilja sig från sin man, men hon visste inte hur hon skulle säga och hantera det. Terapeuten gav henne då detta råd till hjälp. Gå hem och pröva att under två veckor ge din man så mycket uppskattning du kan. Sök och kom på allt som du kan uppskatta hos honom och ge honom det. Kom sedan tillbaka om 2 veckor. Kvinnan gick hem och prövade terapeutens råd. Sedan kom hon tillbaka efter de två veckorna. Hon sa: Nu har jag prövat att ge honom uppskattning i två veckor. Men det är så konstigt, nu vill jag inte skiljas. ***** 20) Ta ett hjärta i taget. Fred börjar inte där borta. Fred börjar inte med att de andra långt där borta lägger ner alla sina vapen. Fred börjar inte med att alla de andra ändrar sig. Freden – den börjar – här inne. Fred fås genom att ta ett hjärta i taget. Börja med dig själv. Fortsätt med dina barn och din partner. Fortsätt med andra människor som till synes slumpvis dyker upp – utsända på din resa i livet. Ta ett hjärta i taget. Världen har förändrats när jag har förändrats. Det är verkligen hoppfullt. ***** 21) Pröva att tänka väldigt stilla inom dig nästa gång du hamnar i ”besvär” med en annan människa: Hur lär jag ut kärlek i den här situationen? Klarar du den lektionen kan du strunta i allt annat. ***** 22) I den här punkten skall vi närma oss något av det allra viktigaste. Vi skall pröva inse att ingen annan än du skapar de känslor du känner. De känslor du känner skapas av hur du väljer att tolka det som sker. Varje tolkning du gör av en händelse skapar en viss känsla. Ändrar du tolkning och ser på händelsen på ett annat sätt, kommer du att känna helt andra känslor. Detta är helt fantastiskt. Pröva nästa gång du känner dig störd, irriterad och förbannad att läsa i all stillhet inom dig denna text (det kräver ofta stor villighet av dig): Jag har skapat den här situationen så som jag ser den. Just i den här situationen känner du dig störd och irriterad. Sant är att en annan människa i exakt samma situation hade kunnat reagera helt annorlunda. Pröva se att irritationen, störningen och obalansen finns i dig. Ingen annan stans. Det är du som har ansvar för din irritation. Ingen annan! Du får gärna känna det du känner. Det är helt okej att känna det du känner. Du har dina känslor. Det är också möjligt att en röst inom dig viskar, att du har all rätt att känna det du känner. Men fortfarande gäller att det är du som har tolkat situationen som du just nu står i, på det sätt som gör att du nu känner dig störd och ur balans. En annan människa hade kunnat tolka situationen på ett helt annat sätt. Och med sin annorlunda tolkning kanske kunnat känna frid istället. Du tycker kanske just där du står att världen (den andra människan) borde vara annorlunda än den är. Din irritation, ilska och besvikelse berättar för dig, inget annat, än att du just nu är i krig med verkligheten. Exempel: Per har parkerat sin bil på en parkeringsficka och valt att inte betala parkeringsavgiften. Per kommer sedan tillbaka till bilen. Han ser att han fått parkeringsböter! 1000 kr att betala! Per blir förbannad och irriterad. Han kanske till och med blir så arg att han skäller på parkeringsvakten! Per tänker kanske också: ”Parkeringsvakten borde inte gett mig parkeringsböter!” Fråga dig nu om den tanken är sann. Är den verkligen absolut sann? Parkeringsvakten gav ju Per parkeringsböter. Kanske kan du se att den här tanken är långt mer sann för Per: ”Idag gav jag mig själv parkeringsböter!” Du inser att Per har skapat den här situationen just exakt så som han ser den. En annan människa kan se på den här situationen på ett helt annat sätt. Kanske tar en annan människa parkeringsboten helt lugnt och betalar. Hon tänker kanske till och med att ”idag har jag lärt mig något”. Och kanske tänker hon, samtidigt som hon skrattar: ”Idag gav jag mig själv parkeringsböter.” Pröva nu igen tanken: Jag har skapat den här situationen så som jag ser den. ***** 23) Det du önskar se det ser du. I en bok av Byron Katie läser jag de här raderna: ”Hur vet man att man har kommit till insikt? Man lever i ständig tacksamhet.” Det är onekligen några spännande rader hon skrivit. Några exempel: Pröva nästa gång du hämtar tidningen på morgonen tanken, att en annan människa faktiskt har burit ut tidningen till dig den här morgonen. Någon har varit uppe väldigt tidigt och lagt den just där till dig. Pröva att sända ett tack till den människan som bar ut tidningen till dig. Gör du det upptäcker du att du får ganska goda känslor. Du lägger märke till att du får dina goda känslor av ”inget annat” än dina egna fantasier. Du tar sedan en kopp te. Någon i ett land väldigt långt bort har plockat tebladen du just nu doppar i din kopp. Sänd ett tack till den som plockade tebladen. Tänker du en sådan tanke fylls du av goda känslor, av ”inget annat” än dina egna fantasier. Du sätter dig i en taxi. Någon kör dig dit du vill. Du sitter där bak i taxin och känner stor tacksamhet. Framför dig sitter någon som just nu kör dig exakt dit du vill. Du upptäcker att du får goda känslor av ”inget annat” än dina egna fantasier. Du får dina goda känslor av ”inget annat” än dina egna tankar, som du själv aktivt har valt att hitta på. Hallå! Detta är ju alldeles självklart och inget märkvärdigt! Ja. Men du upptäcker något fantastiskt. Du upptäcker att du reagerar på ”inget annat” än din egen fantasivärld. Skapad och påhittad av dig själv! I de här exemplen, ja nästan löjligt enkla små exemplen, ser du att du ensam, alldeles själv, skapar dina goda känslor. Eller med andra ord: Du reagerar på det du själv har hittat på. Tänk om det alltid är så? Pröva att då och då tänka tanken: Det jag önskar se det ser jag. ***** 24) Jag väljer de känslor jag känner I föregående punkt (nr 23) kunde du tydligt se att du skapade en god känsla i dig, när du valde att aktivt tänka tankar som var fokuserade på till exempel tacksamhet. Du fick goda känslor av ”inget annat” än dina egna fantasier, skapade och påhittade av dig själv! Du ser att du ensam, alldeles själv, i ett sådant exempel skapar dina goda känslor. Du valde att tänka tacksamma tankar. Du valde alltså de känslor som följde av de tankarna. Detta tycks vara självklart. På samma sätt kan du en annan morgon välja att i missnöje tänka tankar som att ”Han borde … ” och ”Hon borde inte …” och ”De andra borde …” Dvs, du tänker att det förflutna borde varit annorlunda! Känslorna som följer av de tankarna är onekligen ganska negativa. Du väljer själv att tänka de negativa tankarna. Och du väljer alltså själv alla de olustkänslorna som följer av de tankarna. Pröva inse att ingen annan än du skapar de känslor du känner. De känslor du känner skapas av hur du väljer att tolka (= tänka om) det som sker. Varje tolkning du gör av en händelse skapar en viss känsla. Ändrar du tolkning och ser på händelsen på ett annat sätt, kommer du att känna helt andra känslor. Repetera därför ofta: Jag väljer de känslor jag känner. För att verkligen öva sig att inse detta, kan ett sätt vara, att varje gång du känner en känsla, pröva att säga: Jag väljer att känna … Jag anar att de flesta av oss inte är lärda och tränade att tänka så! Exempel: Jag är förbannad! Intressant! Just nu väljer jag att vara förbannad. Jag är väl medveten om att en annan människa i samma situation kan välja att tänka andra tankar, och genom det känna en helt annan känsla. Jag är irriterad! Intressant! Just nu väljer jag att vara irriterad. Jag är medveten om att en annan människa i samma situation kan välja att tänka andra tankar, och genom det känna en helt annan känsla. Jag är ledsen. Det är också intressant! Just nu väljer jag att känna mig ledsen. Och det är helt okej. Men jag är fullt medveten om att en annan människa i samma situation kan välja att tänka andra tankar, och genom det känna helt andra känslor. Pröva att ha med dig den här meningen i din vardag: Jag väljer de känslor jag känner. ***** 25) Tro inte på allt du tänker! Det kan verkligen vara ett gott råd ibland. För man kan inte tro på allt man tänker. Man vill visserligen många gånger väldigt gärna tro att allt man tänker är värt att tro på. Man tänker till och med att det man tänker är sant, därför att det var man själv som hittade på det. Men man kan verkligen inte tro på allt man tänker. Pröva att ofta ifrågasätt om det du tänker är sant. Ha ofta med dig de tre meningar som finns skrivna i fetstil i den här punkten: Min uppfattning av verkligheten är inte säkert lika med verkligheten. Dvs, alla de tankar du tänker om verkligheten ( = din uppfattning) är inte absolut säkert lika med verkligheten. Påminn dig om att dina tankar om verkligheten är antingen sanna eller falska. Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser. I varje möte och i varje situation gör du en tolkning av det du ser. Du ensam gör din tolkning. En annan människa gör kanske en helt annan tolkning. Du ensam har ansvar för hur just du väljer att tolka ( = tänka om) det du ser. Denna sista insikt kan också skrivas på detta fantastiska sätt (fritt översatt ur A Course in Miracles): Jag har gett allt jag ser, det värde det har för mig. ***** 26) Rädsla och kärlek kan inte upplevas samtidigt. Om du är i ett möte med en annan människa, och du samtidigt är helt fri från rädsla, känner du att du fylls av kärlek. I ett sådant möte kommer du att känna kärlek både till dig själv och till den andre. Detta är fantastiskt! Varje gång du är fri från rädsla är du i kontakt med den du var ämnad att vara. Ditt Sanna Jag. När du är helt fri från rädsla upptäcker du att du är = kärlek. Tänk om det är sant att det är din egen ”inre rädsla”, som hindrar kärleken i dig att komma fram? När du har inre rädsla kan du inte samtidigt uppleva kärlek. Din rädsla färgar och grumlar ditt seende. Genom dina rädda ögon ser du en bild du själv har skapat, en projektion. Genom dina rädda ögon ser du alltså inte sanningen om en annan människa. Du ser endast dina egna bilder, som ditt ego har skapat. Ser du i kärlek på samma människa, ser du något helt annat. Det är antingen rädslan eller ”icke-­‐rädslan” som bestämmer vad du ser. Pröva att göra dig hemmastadd med detta samband: Rädsla och kärlek kan inte upplevas samtidigt. ***** 27) Det är inte alltid lätt att till 100 % vänja sig vid tanken att man inte kan ändra andra människor. Vi har säkert alla någon gång tänkt tankar som liknar dessa: Allt hade ju varit så bra om bara han hade ändrat sig. Om bara hon hade ändrat sig... Om bara ”de andra” hade ändrat sig-­‐-­‐-­‐ Men hur mycket man än tänker dessa tankar så ändrar sig inte ”de andra”. Pröva att acceptera att man inte kan ändra andra människor. Den här kursen handlar alltså inte om att ändra andra. Den handlar enbart om att ändra sig själv. Pröva att vänja dig vid tanken att: Du kan inte ändra andra människor. Den enda du kan ändra är dig själv. Sanningen är att du inte heller vet absolut säkert vad som just nu är bäst för en annan människa. Det vet bara han eller hon själv. Du kan självklart bjuda in en annan människa till förändring. Ni kan ha personliga samtal på jobbet. Du kan tipsa om en bra kurs. Du kan till och med erbjuda dig att betala kursen för den andre! Du kan ge honom eller henne en bra bok om personlig utveckling etc. Allt detta kan du göra. Men du kan inte få den andre att läsa boken, om han eller hon inte vill. Du kan inte få den andre att ta till sig innehållet i kursen, om han eller hon inte vill. Påminn dig om denna gamla lärdom: Du kan bara visa hästen var vattnet finns. Men du kan inte få hästen att dricka. Läs igen: Du kan inte ändra andra människor. Den enda du kan ändra är dig själv. ***** 28) När det gäller relationer så finns det dock en sak som är mycket trösterik och hoppfull. Och det är detta: När en ändrar sig i en relation, så förändras relationen. ***** 29) Jag kan välja att ändra alla tankar som gör mig illa. Ingenting kan skada mig såvida jag inte själv ger det makt att skada mig Dessa två rader, fritt hämtade ur ”A Course in Miracles”, är i sin enkelhet så fulla av sanning och så fullpackade med det allra bästa för mig -­‐ om jag bara klarar av att öppna mig för dem och lär mig att använda dem i min vardag. Att förstå de två meningarna kan hjälpa mig att uppnå mer frid och verklig kommunikation i mina relationer. För att jag själv skulle förstå dem och lära mig att använda dem, blev det nödvändigt för mig att sätta in dem i en mycket enkel vardagssituation. Vi tittar på en enkel situation som kanske alla någon gång kan ha råkat ut för. I varje fall har jag upplevt händelsen flera gånger. En situation där man i ett samtal med andra känner sig utanför. Exempel: Du och en vän har mötts för att fika och prata en stund. Vännen och du har slaget er ner vid ett bord. Plötsligt dyker det upp en tredje person A och frågar om han/hon får sätta sig en stund vid bordet. A hälsar på er bägge, men börjar genast prata bara med din vän. Det verkar som A också tycks vända hela sin kropp enbart mot din vän. A pratar ivrigt med din vän. Du börjar efter en stund känna dig utanför. Det känns inte alls bra. Du börjar få tankar om att A är tanklös, oartig och rent av förbaskat ohyfsad. Du kanske också vänder det mot dig själv, och tänker att du inte är lika intressant att prata med som din vän. A fortsätter intensivt sitt samtal med din vän. Och vännen låter det ske. Vännen glömmer av att inkludera dig. Och du gör själv inget för att förändra situationen. Du börjar känna dig riktigt rejält utanför. Känslan av att vara förkastad kryper över dig. Du känner dig riktigt illa till mods. Att känna sig förkastad är en av de värsta känslor man kan känna. Den känslan gör riktigt ont. Allting krymper. Du mår inte alls bra. Du börjar ge A skulden för dina olyckliga känslor. Du tänker att det är A som får dig att må dåligt. Du är ett offer för A. Allt hade varit bättre om A hade varit annorlunda. Du börjar till och med tänka att din vän också är oartig och ohyfsad som låter detta ske. Alla dessa tankar är negativa tankar om både A och vännen. Varje negativ tanke är en attack. Attack skapar skuld och skuld gör att du mår dåligt. Kanske tänker du också att A och vännen inte respekterar dig. Du är inte värd lika mycket intresse och respekt som din vän. De här sista tankarna är attacker mot dig själv. De tankarna gör dig ännu mer olycklig. Tankarna visar att du väljer att värdera dig lågt. Du har gjort dig själv sårbar. Det är inte lätt i den situation där du sitter, fylld av alla dina olyckliga känslor, att förstå och acceptera att det är du själv (dvs dina egna tankar) som gör att du mår dåligt. I det här exemplet har du gett A makt att skada dig. Men sanningen är att den som skadar dig är du själv. Det som skadar dig är dina egna tankar. Se nu igen på meningarna som inledde det här ”brevet”: Jag kan välja att ändra alla tankar som gör mig illa. Ingenting kan skada mig såvida jag inte själv ger det makt att skada mig. Så frågan är: Är det möjligt i den här situationen att ändra alla de tankar du har som gör dig illa? Det kanske inte alltid är helt lätt att se att jag kan ändra mina tankar. Men för att verkligen kunna uppnå frid och äkta kommunikation i en relation krävs att du inser att varje tanke du tänker för med sig frid eller ofrid. Frid eller krig. Kärlek eller rädsla. Och ju mer du tänker på situationen där du sitter vid fikabordet, så börjar det sakta bli tydligt för dig, att det är möjligt att ändra dina tankar om A och om vännen och också om dig själv. Det är möjligt! Om det är det du verkligen vill. Läs också denna fantastiska mening: För att uppnå frid och lycka i en relation är det också viktigt att du kan förstå, att det du längtar efter i relationen – det kommer du att se. Allt detta är hisnande och rena rama hjärngympan. Att A vänder sig mot din vän har inte med dig att göra. Att A uppträder som A gör har enbart med A att göra. Dessa tankar hjälper dig att inte ta det personligt. Fråga dig nu om det du tänker om A verkligen är sant? Är det sant att A är oartig och ohyfsad? Nja, det verkar ju så, svarar du. Men är du absolut tvärsäker på att det är absolut säkert sant att A oartig och ohyfsad? Du funderar på detta en stund. Så svarar du: Nej, helt absolut säkert är det ju inte. Självklart är dina påhittade tankar om att A är oartig och ohyfsad inte absolut säkert sanna. Tänk om det till och med är mer sant att den som är ganska oartig och ohyfsad är du, som sitter och tänker så många negativa tankar om både A och din vän. Oj! Detta tål att fundera på!! Andra tankar: A är kanske en människa som inte är särskilt tränad i att föra samtal där man inkluderar alla i samtalet. A har kanske någon form av rädsla för dig. A är blint nyförälskad i din vän! A är kanske en ganska otrygg människa och har i själva verket väldigt svårt för att föra samtal med fler än en person, etc etc. Du är inte upprörd, störd och olycklig av de skäl du hittar på. Det är långt mer sant att du är upprörd, störd och olycklig på grund av alla de negativa tankar du tänker om dig själv, vännen och A? Som sagt allt detta är hisnande! Men väl värt att bearbeta och sakta ta sig igenom. Det är med mina tankar all förändring börjar. Pröva att överföra resonemanget på egna vardagssituationer som gör dig irriterad eller olycklig. ***** 30) Avsluta denna kurs genom att läsa detta: Jag är unik. Bara jag är just som jag är. Jag är en viktig del av skapelsen. Jag har en enorm potential. Jag är värdefull, viktig och unik. Jag är ett bidrag till den här välden. Jag är en gudalik och fantastisk människa. Jag är innerst kärleksfull. Jag är varje dag värd att känna kärlek och glädje. Jag har all rätt att känna mig lycklig. ***** Med detta avslutas denna kortkurs. Allt gott till dig hälsar Kay Pollak Känn dig fri att sprida den här kortkursen till vem du vill. Denna kortkurs är en del i ”inspirationsbreven”. Är det första gången du stöter på inspirationsbreven? Känner dig nyfiken på att få dem i fortsättningen? Gå då in på hemsidan www.kaypollak.com och anmäl dig som prenumerant. De kommer sedan via mailen helt gratis till dig. Har du missat de tidigare ”breven” kan du också hitta dem på min hemsida. Det är bara att gå in där och printa ut dem.