Se hela mig!
Barnens egna ord om sin psykiska ohälsa
1971
3åriga Maria
2011
Område
Procent
Sexuella övergrepp
Antal
1351
Fysisk misshandel
1740
6,7%
Psykisk ohälsa
4545
17,5%
5,2%
Artikel 19
Skydd mot fysiskt,
psykiskt och sexuellt
våld.
Trauma
Psykisk
ohälsa
”Ibland kan jag
drömma om att nån
ska komma och ställa
mig mot väggen och
tvinga mig att prata.
Men det är det ju ingen
som gör. Alla är för
upptagna med sitt
eget.”
Barnets
berättelse
Vikten av
relationer
Fokus
Definition
Symtom
• Skadar mig
• Kan inte kontrollera min ilska
• Vill inte leva
Skadar mig
”Jag skadade mig
själv genom att ”knulla
runt” Inte för att jag
tyckte det var kul, jag
bestraffade mig själv.
För att hela jag var en
skamfläck. Jag lät
dom förnedra mig, för
jag förtjänade det.”
Kan inte kontrollera min ilska
”Jag hamnar ofta i bråk, fast jag egentligen
inte gillar att bråka, det bara blir så.”
Vill inte leva
”Jag klarar inte detta vill
inte leva såhär. Just nu vill
jag bara ta mitt liv, skjuta en
kula i huvet sluta andas
sova aldrig mera vakna.
Jag klara inte detta en
minut till. Hatar mitt liv så
himla mycket har inget att
leva för längre!”
Vad lär vi oss
av barnens
berättelser?
”Det jag är mest rädd för är att mina
föräldrar ska få reda på att jag mår
dåligt, vill inte se deras sorgsna blickar
eller deras oro. Därför har jag gått runt
med allting inom mig. Jag vill inte
längre leva i ett svart hål. Ibland saknar
jag en vuxen att prata med, någon
utbildad med erfarenheter. Men den
hjälpen kommer jag nog aldrig få…”
Detta är svårt att prata om
Därför vågar och vill
jag inte berätta
Berättar på andra sätt
Visar inte mina känslor
”Jag brukar bli beskriven
som lugn och stark och en
person som man kan
prata med om vad som
helst. Under teatermasken
jag bär är det egentligen
jag som skulle behöva prata
med någon.”
Alternativ till berättande
Hur kan vi hjälpa barn
att berätta?
• Information
• Relation
• Barnets villkor
• Verktyg
• Kontroll
• Ansvar
• Motstånd
• Döljer
• Nya sätt
Barnets
berättelse
Vikten av
relationer
Fokus
Våga Fråga!
bris.se/brisakademin
[email protected], 031-727 71 88