Anmälan mobbing Samskolan 7-9

advertisement
Till dig som är elev på Samskolan årskurs 7-9
Gör så här om du eller någon du känner blir mobbad,
diskriminerad eller kränkt
Vi som arbetar på Samskolan kommer att hantera den information vi får med varsamhet och
omdöme. Du kan få vara anonym om det känns bättre. Det viktigaste är att informationen når en
vuxen så att vi kan göra något åt situationen.
Vem vänder du dig till om det händer?







Föräldrar
Din mentor
Annan vuxen på skolan
En kompis
Skolsköterskan Emeli Selenius, 718 76 91 [email protected]
Skolkurator Kristina Sandberg, 718 82 14 [email protected]
Biträdande rektor Carina Lepp Persson, 070-431 82 05
[email protected]
 BRIS tel. 020-91 00 91
 www.bris.se
Vad ska du göra om en kamrat blir utsatt för diskriminering eller kränkning?
 Berätta för en vuxen hemma eller i skolan
 Följ med din kamrat och berätta för någon vuxen hemma eller i skolan
 Reagera för orättvisor som din kamrat blir utsatt för, t.ex. säga till någon vuxen eller själv gå
in och hjälpa kamraten genom att säga ifrån
 Var själv en bra kamrat!
För dig som vill vara anonym
 Lägg ett brev i skolsköterskans brevlåda
Download